Konsultacje dla rodziców i dziecka prowadzone przez parę terapeutów w formie łączącej spotkanie online z rodzicami i spotkanie z dzieckiem w formie bezpośredniej - Ośrodek Regeneracja

Konsultacje dla rodziców i dziecka prowadzone przez parę terapeutów w formie łączącej spotkanie online z rodzicami i spotkanie z dzieckiem w formie bezpośredniej

Spotkania konsultacyjne w formie hybrydowej, podobnie jak stacjonarna postać tego procesu, mają na celu poznanie i zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia się rodziny po pomoc oraz zaproponowanie najbardziej efektywnego i adekwatnego rodzaju wsparcia dziecku, rodzicom lub rodzinie.

Różnicą, w porównaniu do formy stacjonarnej, jest prowadzenie procesu konsultacji przez parę terapeutów, z których jeden spotyka się na wstępnej konsultacji z rodzicami (on-line), a drugi na kolejnych spotkaniach z dzieckiem (stacjonarnie w Ośrodku). Na podsumowanie procesu konsultacyjnego ponownie zapraszani są rodzice dziecka, by omówić i przedyskutować obserwacje obu terapeutów oraz wspólnie wybrać najlepszą formę pomocy dziecku i jego rodzinie. Zależnie od obserwowanej problematyki oraz proponowanych zaleceń, spotkanie takie może odbyć się stacjonarnie lub w formie on-line z jednym lub obojgiem terapeutów. Rodzice są informowani przez konsultantów o zalecanym trybie tej podsumowującej konsultacji.

Dlaczego taka formuła?

Z jednej strony możliwość wstępnej konsultacji w formie zdalnej może przyśpieszyć proces, w którym rodzina otrzyma adekwatne wsparcie z uwagi na większą elastyczność i dostępność formuły on-line. Jednocześnie, pracując w parze, terapeuci uzyskują po konsultacjach obraz wielowymiarowy, a ich wiedza i doświadczenie są w optymalny sposób scalane podczas wspólnej pracy.

Jak długo trwa proces konsultacyjny?

Jeżeli w wyniku spotkania wstępnego okaże się, że zasadna jest konsultacja dla dziecka, wówczas umawiana jest ona w formie stacjonarnej w Ośrodku z psychoterapeutą dziecięcym.  Ilość spotkań z dzieckiem uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od złożoności i natury problemu, zwykle są to dwie lub trzy konsultacje, które służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem, poznaniu jego perspektywy oraz sformułowaniu diagnozy sytuacji.

Co dalej?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku konsultacji w formie stacjonarnej, po procesie konsultacyjnym zalecenie pracy terapeutycznej w formie indywidualnej lub grupowe może otrzymać dziecko. Jednym z zaleceń może też okazać się propozycja spotkań rodzicielskich, lub też innego rodzaju pomocy terapeutycznej w formie PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ dla rodziców, PSYCHOTERAPII PARY lub PSYCHOTERAPII RODZINNEJ.

Joanna Grabowska-Kruk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnią Szkołę Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Przez wiele lat związana byłam ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi i ich rodzinami w Oddziale Dziennym Terapeutycznym, a także z osobami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Małgorzata Pięta-Lendzion

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii w ramach Kolegium MISMaP Uniwersytetu Warszawskiego. Skończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkinią. Kończę pracę nad projektem doktorskim w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW oraz prowadzę zajęcia dydaktyczna na Wydziale Psychologii UW.  Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, w Poradni ISP im. Hanny Segal oraz świadcząc pomoc psychologiczną dla cudzoziemców. Działam w kilku zespołach badawczych i mam na swoim koncie kilkanaście artykułów naukowych oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach, m.in. the 10th European Conference on Positive Psychology w Reykjaviku i the European Conference of Personality 2022 w Madrycie.