Konsultacje dla rodziców on-line - Ośrodek Regeneracja

Konsultacje dla rodziców on-line

Forma on-line

Konsultacje przeznaczone są  dla rodziców mieszkających poza Warszawą (także poza Polską), którzy z powodu zbyt dużej odległości od miejsca zamieszkania nie są w stanie skorzystać z oferty Ośrodka w formie stacjonarnej.

Dla kogo?

Ta forma wsparcia odpowiednia jest dla rodziców, których niepokoją kwestie dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka, ale także kłopotów, które napotykają w swojej relacji z dzieckiem i którzy chcieliby skorzystać z porady o charakterze psychoedukacyjnym lub skonsultować swoje wątpliwości związane z własnymi kompetencjami rodzicielskimi.

Formuła konsultacji

Podobnie jak inne spotkania o charakterze konsultacyjnym w ReGeneRacji, konsultacje on-line służą rozpoznaniu problemu i diagnozie sytuacji, którą zgłaszają rodzice. Z uwagi na ograniczenia jakie niesie forma pracy on-line, dziecko (z wyjątkiem szczególnych przypadków) nie jest jednak bezpośrednio włączane w proces konsultacyjny. Celem spotkań jest zapewnienie wsparcia rodzicom, tak by sami mogli w bardziej satysfakcjonujący i kompetentny sposób budować relacje z dzieckiem. W sytuacjach, gdy w rezultacie konsultacji zachodzi potrzeba dalszej diagnostyki dziecka lub zapewnienia rodzinie i dziecku specjalistycznej opieki, rodzice mogą otrzymać zalecenie konsultacji psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej w formie stacjonarnej w miejscu zamieszkania.

Liczba spotkań konsultacyjnych jest ustalana indywidualnie między psychoterapeutą a rodzicami w zależności od potrzeb i wskazań. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że najczęściej są to trzy spotkania. 

Psychoterapeuci pracujący online

dr Barbara Arska-Karyłowska

Jest psycholożką, w latach 1992-2022 posiadała certyfikat psychologa w stanie Floryda (nr licencji: PY 2664, obecnie jest na emeryturze), a od 2006 legitymuje się też Europejskim Certyfikatem Psychoterapii. Stosuje podejścia behawioralne i behawioralno-poznawcze.Interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych.  Na Uniwersytecie SWPS prowadziła zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka (diagnoza i oddziaływania).

Joanna Grabowska-Kruk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnią Szkołę Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Przez wiele lat związana byłam ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi i ich rodzinami w Oddziale Dziennym Terapeutycznym, a także z osobami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.