Kwietniowa GRUPA WEEKENDOWA IN-IN JUNIOR - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Kwietniowa GRUPA WEEKENDOWA IN-IN JUNIOR

Widzimy, jak dzieci korzystają z prowadzonych w czasie roku szkolnego grup stacjonarnych. Dlatego chcemy zaoferować im sześciodniowe doświadczenie podczas dwóch kwietniowych weekendów. Spotkania będą się odbywały w formie bezpośredniej.

Do wypełnienia: ANKIETA przed konsultacją do grupy – należy ją wysłać najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją na adres grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl
Do pobrania, wypełnienia i przesłania: Zgoda na podanie leków
Do przeczytania: Informator o Grupach IN IN Junior

Więcej informacji poniżej, we fragmencie zatytułowanym Jak dołączyć? 


Wydarzenia międzynarodowe oraz związane z nimi zmiany społeczne, których doświadczamy w ostatnim czasie mogą być szczególnie trudne do zrozumienia i zintegrowania przez dzieci. Mogą wzbudzać silne emocje, rodzić wiele pytań oraz potrzebę stworzenia wokół nich narracji, która pomoże poukładać ze sobą różne aspekty rzeczywistości w spójną całość.

Dzieci staną naprzeciw nowym sytuacjom interpersonalnym; do ich szkolnych czy też rodzinnych społeczności mogą dołączyć nowe osoby doświadczone wojną, co może uruchamiać różne strategie radzenia sobie z tą sytuacją. Dyskomfort wywołany szybką reorganizacją porządku społecznego może powodować również nasilenie się różnych objawów takich jak zachowania lękowe, depresyjność, rozdrażnienie, opozycyjność czy też wzmożona konfliktowość.

W rodzicach może pojawić się niepewność, w jaki sposób przekazywać dzieciom informacje o tym, co się dzieje na świecie, jak im pomóc zaadoptować się do zmieniającej rzeczywistości oraz jak zaopiekować się dobrostanem psychicznym i emocjonalnym dziecka.

Udział w grupie interpersonalnej może być pomocny w przyjrzeniu się i zrozumieniu tego, co się w nas i wokół nas dzieje – w naszych uczuciach, myślach i czynach, potrzebach i relacjach. Może pomóc ogarnąć umysłem trudne do zrozumienia wydarzenia międzynarodowe oraz ich skutki, odkryć w sobie różne uczucia i potrzeby relacyjne, obudzić zasoby, umożliwiające poradzenie sobie w bardziej adaptacyjny sposób z frustracją.

Będziemy spotykać się podczas dwóch weekendów – od piątku do niedzieli, na przytulnym regeneracyjnym poddaszu, gdzie czekać na nas będzie wspólna zabawa i rozmowa.

Zabawa ma tę moc, że dzięki niej można wyrazić w sposób bezpieczny i pośredni to, co kryje się w naszej duszy i umyśle – dzięki niej można oswoić lęk, wyrzucić z siebie złość, przy pomocy rekwizytów i bohaterów rozegrać różne konflikty wewnętrzne. Wspólna zabawa może też być okazją do zawarcia nowych przyjaźni, ale również przyglądania się sobie i innym. Podczas zabawy będziemy mogli zaobserwować, w jaki sposób adaptujemy się do nowych sytuacji, jak wchodzimy w relacje z innymi dziećmi oraz dorosłymi, co się dzieje w naszych uczuciach i myślach w sytuacji współpracy oraz konfliktu, jakie mamy strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach interpersonalnych, co jest naszym zasobem, a co trudnością. Wspólna zabawa może stać się również okazją do eksperymentowania nowych sposobów doświadczania siebie i innych.

Temu wszystkiemu będzie towarzyszyło uważne oko psychoterapeutów, którzy oprócz obserwacji trudności relacyjnych dzieci, będą wyławiać ich zasoby i stwarzać okazje do przezwyciężania trudności stosując różne interwencje terapeutyczne.

Dla kogo ?

Dla wszystkich Dzieci, u których zauważyli Państwo nasilenie się różnych trudności relacyjnych czy też emocjonalnych w ostatnim czasie i chcielibyście się temu przyjrzeć. Również dla tych dzieci, które mają trudności w odnajdywaniu się w nowych sytuacjach interpersonalnych, przejawiają trudności w zakresie regulacji emocji, rozwiązywania konfliktów czy też współpracy z innymi dziećmi. Zapraszamy ponadto również te dzieci, które chciałyby zyskać okazję do nawiązania nowych znajomości, potrzebują doświadczyć kreatywnej, swobodnej zabawy w gronie rówieśników, chciałyby zyskać nowe sposoby radzenia sobie w interakcjach rówieśniczych.

Co jest celem grupy interpersonalnej?

Celem grupy interpersonalnej jest przyglądanie się sposobom, w jaki dzieci wchodzą w relacje z rówieśnikami, z dorosłymi i z całą grupą. Ważne jest zauważenie zarówno takich mechanizmów, które są pomocne, jak i takich, które szkodzą lub uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących relacji. Grupa interpersonalna to swoisty mikrokosmos, w którym uczestnicy odwzorowują swój osobisty wzorzec wchodzenia w relacje, dzięki innym dzieciom i prowadzącym – poznają go oraz mają szansę znaleźć inne, bardziej satysfakcjonujące sposoby budowania relacji. Jednocześnie grupa interpersonalna pozwala na pogłębioną obserwację i diagnozę trudności relacyjnych dziecka.

Co? Gdzie? Kiedy?

Terminy spotkań dla dzieci: 01-03.04. oraz 08-10.04.
Godziny zajęć: piątek: godz. 14:00-16:30, sobota-niedziela: godz 9.00-14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Aleksandra Chomicz i Anna Malinowska-Korczak
Opłata zniżkowa do 07.03.2022 r.

Konsultacje rekrutacyjne:
5.03. (sobota): 8:00-13:00
19.03. (sobota): 8:00-13:00

Konsultacje podsumowujące:
20.04.: 14:00 – 19:00
22.04..: 14:00 – 17:00

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa półkolonijna jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o: 

 • zapisanie dziecka w biurze ReGeneRacji na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w weekendowej grupie IN IN  (tel.: 22 280 92 00, grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl) oraz
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje te są dodatkowo płatne. Na konsultacje przychodzą rodzice z dzieckiem. Podczas konsultacji odpowiadamy na wszystkie, ważne dla dziecka i rodziców pytania związane z zajęciami, zbieramy wszystkie ważne informacje z punktu widzenia dalszego procesu terapeutycznego, ustalamy indywidualne cele uczestnictwa, badamy motywację dziecka do udziału w grupie oraz wspólnie podejmujemy decyzję, czy grupa jest adekwatną propozycją wobec zgłaszanych potrzeb i oczekiwań rodziny;
 • pobranie i zapoznanie się z Informatorem o Grupach IN IN Junior
 • wypełnienie odpowiedniej ANKIETY najpóźniej na dwa dni przed umówiona konsultacją;
 • pobranie, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie (zrobienie zdjęcia), wysłanie na adres: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl Zgody na podanie leków, oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzących;
 • po skończonym procesie grupowym, trwającym 25 godzin, odbywa się konsultacja podsumowująca, na którą przychodzą sami rodzice, bez dziecka. Podczas tej konsultacji rodzice dzielą się z terapeutami swoimi wrażeniami i refleksjami a terapeuci przekazują rodzicom swoje obserwacje kliniczne dotyczące funkcjonowania dziecka podczas zajęć. Rodzice otrzymują również zalecenia, w jaki sposób dalej wspierać dziecko lub jakie działania podjąć, by kontynuować pracę psychoterapeutyczną;
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie weekendowej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania zaliczki w wysokości 250 zł. – jest jedynym sposobem na rezerwację miejsca w grupie.

Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa grupy). 

Kiedy się spotykamy?

Zajęcia dla dzieci 7-11 letnich: w piątki , w godzinach 14:00-16:30 , oraz od soboty do niedzieli, w godzinach 9.00 – 14.00, w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 37 w Warszawie (300 m od pl. Wilsona).

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przyniosły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi, którym można się podzielić z innymi. Zapewniamy, wodę, herbatę i przegryzki owocowo – chrupkowe.

Jakie są koszty?

Wpłata całej kwoty do 7 marca: opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą:  990 zł. 
Wpłata po tym terminie: opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 1040 zł.

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

W cenie:

 • 25 godzin podzielonych na dwa weekendy intensywnych oddziaływań grupowych;
 • zajęcia w kameralnej grupie;
 • stała opieka psychoterapeutyczna specjalistów – psychologów / psychoterapeutów z Ośrodka ReGeneRacja oraz jednego z  psychologów szkolących się w podyplomowej, czteroletniej Szkole Psychoterapii Dzieci Młodzieży;
 • superwizje pracy psychoterapeutów Ośrodka ReGeneracja i psychologów wspomagających prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Celem tych superwizji jest lepsze rozumienie przeżyć i zachowań naszych małych uczestników grup;
 • codzienne opisy działań w grupie wysyłane przez osobę prowadzącą do rodziców uczestników;
 • spotkanie z psychoterapeutami prowadzącymi grupę podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej;
 • woda do picia oraz podwieczorek owocowo-chrupkowy;
 • ubezpieczenie NNW dziecka.

Dodatkowe koszty: wstępna konsultacja.

Jak pracujemy?

Oferujemy zajęcia o charakterze interpersonalnym prowadzone przez specjalistów z Ośrodka ReGeneRacja. Pracując w grupie stwarzamy dzieciom naturalną możliwość doświadczania, zabawy oraz przyglądania się sobie i innym.  Jednocześnie każda z grup prowadzona jest w sposób, który uwzględnia indywidualne uwarunkowania, możliwości i chęci każdego z dzieci, tym samym nadając doświadczeniu grupowemu także walor indywidualny. 

Prowadzone przez nas grupy nie mają sztywnej struktury, przebiegu czy planu. Naszą ideą jest takie planowanie i regulowanie przebiegu zajęć, by każde z dzieci, które jest w grupie było w stanie optymalnie z niej skorzystać, ale na swoich własnych warunkach. Często dzieci same, intuicyjnie pracują nad istotnymi dla siebie kwestiami, regulując własne zaangażowanie adekwatnie do swoich aktualnych możliwości.

Specyfiką grup IN IN Junior jest ich duża intensywność, która dotyczy nie tylko aktywności poznawczej czy ruchowej dzieci, ale w ogromnym stopniu także emocjonalnej. Dlatego podczas prowadzonych przez nas zajęć i oferowanych propozycji uwzględniamy indywidualne możliwości każdego z uczestników. Z tego względu w trosce o naszych podopiecznych dopasowujemy długość trwania zajęć do wieku dzieci.

Grupy dla dzieci młodszych są mniej liczne i trwają maksymalnie 5 godzin dziennie, krócej niż w grupie starszej. Dostosowanie wielkości grupy oraz długości czasu trwania spotkań do młodszego wieku dzieci pozwala lepiej odpowiedzieć na ich rozwojowe możliwości i potrzeby. Kameralność grupy zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci, a krótsze spotkania umożliwiają im wydłużenie czasu na odpoczynek w tak intensywnym, interpersonalnym, grupowym procesie.

Rodzice dzieci biorących udział w grupie codziennie otrzymują od osoby prowadzącej, w formie listu e-mail, podsumowanie zajęć w grupie w danym dniu. Ważne jest dla nas, abyście Państwo wiedzieli nad czym pracuje cała grupa. Jednym z założeń prowadzonych przez nas grup jest zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w proces, w którym uczestniczy dziecko. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż gotowość rodziny do wspierania i towarzyszenia dziecku w takich intensywnych momentach rozwoju czy zmian, często umożliwia mu optymalne korzystanie z tego typu doświadczeń.

Dlatego też zapraszamy rodziców z dzieckiem na wstępne konsultacje z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje takie pomagają w lepszym poznaniu konkretnego zgłoszenia czy trudności oraz w ocenie tego, czy intensywna i interpersonalna grupa półkolonijna będzie dla dziecka odpowiednią formą pracy.

Po zakończonym cyklu zajęć interpersonalnych zapraszamy rodziców na spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej. Na spotkania podsumowujące zapraszamy w ustalonym terminie. Potem taka możliwość przepada.

Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

Zapraszamy

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

 

Prowadząca Weekendową Grupę IN IN Junior

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.