Wakacje 2019. Grupy półkolonijne. - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Wakacje 2019. Grupy półkolonijne.

Widzimy jak dzieci korzystają z prowadzonych w czasie roku szkolnego grup stacjonarnych. Dlatego chcielibyśmy zaoferować im, pięciodniowe doświadczenie w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Dla kogo?

Drodzy Rodzice, jeżeli martwicie się o to, jak funkcjonuje Wasze dziecko w grupie rówieśniczej, macie wrażenie, że jest zbyt wycofane albo zbyt ekspansywne, to zapraszamy do nas w czasie wolnym od zajęć. Pięciodniowe zajęcia umożliwią dzieciom rozwinięcie umiejętności społecznych, a nam, ich opiekunom, pozwolą zrozumieć, na czym polega ich kłopot w byciu w grupie. Tą wiedzą podzielimy się po zakończeniu z Wami, Rodzicami.

Co jest celem grupy interpersonalnej?

Celem grupy interpersonalnej jest przyglądanie się sposobom, w jaki dzieci wchodzą w relacje z rówieśnikami, z dorosłymi i z całą grupą. Ważne jest zauważenie zarówno takich mechanizmów, które są pomocne, jak i takich, które szkodzą lub uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących relacji.. Grupa interpersonalna to swoisty mikrokosmos, w którym uczestnicy odwzorowują swój osobisty wzorzec wchodzenia w relacje, dzięki innym dzieciom i prowadzącym – poznają go oraz mają szansę znaleźć inne, bardziej satysfakcjonujące sposoby budowania relacji. Jednocześnie grupa interpersonalna pozwala na pogłębioną obserwację i diagnozę trudności relacyjnych dziecka.

Jak pracujemy?

Oferujemy zajęcia o charakterze interpersonalnym prowadzone przez specjalistów z Ośrodka ReGeneRacja.
Pracując w grupie stwarzamy dzieciom naturalną możliwość doświadczania, zabawy oraz przyglądania się sobie i innym.  Jednocześnie każda z grup prowadzona jest w sposób, który uwzględnia indywidualne uwarunkowania, możliwości i chęci każdego z dzieci, tym samym nadając doświadczeniu grupowemu także walor indywidualny. 
Prowadzone przez nas grupy nie mają sztywnej struktury, przebiegu czy planu. Naszą ideą jest takie planowanie i regulowanie przebiegu zajęć, by każde z dzieci, które jest w grupie było w stanie optymalnie z niej skorzystać, ale na swoich własnych warunkach. Często dzieci same, intuicyjnie pracują nad istotnymi dla siebie kwestiami, regulując własne zaangażowanie adekwatnie do swoich aktualnych możliwości.

Specyfiką półkolonijnych grup IN IN jest ich duża intensywność, która dotyczy nie tylko aktywności poznawczej czy ruchowej dzieci, ale w ogromnym stopniu także emocjonalnej. Dlatego podczas prowadzonych przez nas zajęć i oferowanych propozycji uwzględniamy indywidualne możliwości każdego z uczestników.

Rodzice dzieci biorących udział w grupie codziennie otrzymują od osoby prowadzącej, w formie listu e-mail, podsumowanie zajęć w grupie w danym dniu. Ważne jest dla nas, abyście Państwo wiedzieli nad czym pracuje cała grupa. Jednym z założeń prowadzonych przez nas grup jest zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w proces, w którym uczestniczy dziecko. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż gotowość rodziny do wspierania i towarzyszenia dziecku w takich intensywnych momentach rozwoju czy zmian, często umożliwia mu optymalne korzystanie z tego typu doświadczeń.

Dlatego też zapraszamy rodziców z dzieckiem na wstępne konsultacje z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje takie pomagają w lepszym poznaniu konkretnego zgłoszenia czy trudności oraz w ocenie tego, czy intensywna i interpersonalna grupa półkolonijna będzie dla dziecka odpowiednią formą pracy.

Po zakończonym cyklu zajęć interpersonalnych zapraszamy rodziców na spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej.  Na spotkania podsumowujące zapraszamy w ustalonym terminie. Potem taka możliwość przepada.

Co? Gdzie? Kiedy?

Las Uczuć

Termin: 08 – 12 lipca 2019 r.
Dla kogo: dzieci w wieku 10-12 lat
Skład grupy: 8 osób
Prowadzący: Alicja Krystyniak i Anna Kaplińska-Struss  

Może bardzo daleko, a może bardzo blisko, jest taki las, gdzie żyją zaczarowane zwierzęta. Te zwierzęta zachowują się jak ludzie: mają przyjaciół i wrogów, kogoś się boją, a kogoś zupełnie nie, z kimś rywalizują, a z kimś współpracują. Czasami się bardzo kłócą, a czasami śmieją. Bywają smutne, a czasem pełne złości. Po prostu uczą się być ze sobą razem w wielkim lesie, pełnym niespodzianek. Na naszych półkoloniach będziemy starali się podpatrzeć, jak leśni przyjaciele sobie radzą w sytuacjach konfliktów. W tym roku, podczas naszej wędrówki przez las uczuć, będziemy chcieli zbadać jak daleka jest droga od złości do wdzięczności.

Dlatego podczas 5 dni półkolonii sami będziemy wyczarowywać nasz własny las, pełen zwierząt z papieru i plasteliny, suszonych kwiatów, patyczków, kamieni i liści. Będziemy robić maski zwierząt i sprawdzać, czy uda nam się w ogrodzie zrobić tajemnicze kryjówki. Może zrobimy liany, na których da się huśtać, albo zbudujemy wigwam z gałęzi. W pobliskim parku poszukamy tajemniczych tropów oraz spróbujemy sami zaprojektować gry i podchody oparte na tym, co sami wymyślimy i na co będziemy mieli ochotę. A więc do dzieła w lipcu!!! 

Szlakiem bosych stóp

Termin: 15 – 19 lipca 2019 r.
Dla kogo: dzieci w wieku 6-9 lat
Skład grupy: 6-8 osób
Prowadzący: Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk i Alicja Krystyniak

„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.” Lao Tzu

Powracać do natury można nie tylko mając na myśli przyrodę, ale również siebie samych – własne emocje i potrzeby. Podczas półkolonii spróbujemy uważniej słuchać i przyglądać się sobie nawzajem, by poczuć i sprawdzić, co się z nami dzieje, gdy nie pędzimy, tylko zwalniamy. Porozmawiamy o tym, co czujemy na co dzień w momentach, gdy mamy pod bosymi stopami nieznany dotąd grunt na naszej drodze? Raz jest błogo, lecz czasami także szorstko i boleśnie… Jak się wtedy chronić? Na co jesteśmy odporni? Z kim wędrujemy? Jak wyglądają nasze szlaki? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi.

Budując szałasy pod gołym niebem, dzieląc się jedzeniem na pikniku, bujając się w hamaku i rozpalając ognisko będziemy wspólnie z dziećmi zaciekawiać się odkrywaniem i rozwijaniem nowych umiejętności społecznych – dróg do wchodzenia w relacje rówieśnicze, które mogą być do siebie podobne lub zupełnie się od siebie różnić. A może warto czasami pozbaczać z utartych ścieżek…?

Co się w głowie mieści?

Termin:  22 – 26 lipca 2019 r.
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 6-10 osób
Prowadzący: Ewelina Wiśniewska-Michalczyk i Agnieszka Stachowicz

Podczas półkolonii – wyposażeni w kredki, farby, plastelinę, ale także książki, gry, bajki, klocki, pluszaki i resoraki – będziemy zastanawiać się, co się w dziecięcych głowach mieści. Będziemy rozmawiać o tym, jak działamy i co czujemy, kiedy doświadczamy emocji ze znanego filmu: gniewu, smutku, odrazy, strachu i radości, ale także tych, o których nie było w filmie mowy jak wstyd czy zdziwienie.

W grupie pełnej wzajemnych interakcji będzie można doświadczyć mieszanki uczuć i z pomocą prowadzących szukać sposobów, aby te emocje rozpoznać i wyrazić słowami. Prawdopodobnie okaże się, że każdy doświadcza emocji trochę inaczej, każdemu, co innego pomaga i służy, a co innego przeszkadza, a z tej niezwykłej różnorodności powstaną wspólne doświadczenia – aktywnego działania i spokojnego odpoczynku, budowania i niszczenia, rozmawiania i milczenia, zbliżania i oddalania.

Wojownik i Królewna

Termin:  26 – 30 sierpnia 2019 r.
Dla kogo: dzieci w wieku 6-9 lat
Skład grupy: 6- 8 osób
Prowadzący: Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk, Aleksandra Chomicz

Podczas półkolonii będziemy rozpalać ogniska, opowiadać i tworzyć baśnie, lepić, rysować, rozmawiać przy cieście, leniuchować, robić bitwy na poduchy i kryjówki z włóczki. Będziemy stosować różne formy ekspresji plastycznej, tak, żeby każdy mógł odnaleźć swoją.

Będziemy starać się by spontaniczna i przyjemna zabawa oraz tworzone przez dzieci historie, pozwoliły każdemu odkryć drzemiący w nim potencjał. Bo każdy ma w sobie i dzielnego wojownika i delikatną królewnę.

Przechodząc przez labirynty baśni, przyglądając się bohaterom przeżywającym smutek i radość, samotność i złość, lęk i odwagę, można uczyć dziecko wyrażania tych uczuć, a tym samym wesprzeć je w procesie dojrzewania do bycia bohaterem swojej własnej baśni, jaką jest życie. 

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa półkolonijna jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o:

 • zapisanie dziecka w biurze na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w grupie półkolonijnej (tel.: 22 280 92 00, biuro@osrodekregeneracja.pl) i
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę  Na konsultacje zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacje te są dodatkowo płatne.
 • pobranie, wypełnienie, podpisanie: 
  ANKIETY
  POZWOLENIA NA LECZENIE
  REGULAMINU 
  oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzących.
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie półkolonijnej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 zł.  Jest to jedyny sposób na rezerwację miejsca w grupie.

Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa półkolonii). 

Kiedy się spotykamy?

Zajęcia: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 17.00 w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 37 w Warszawie (300 m od pl. Wilsona). Będziemy korzystać z własnego ogrodu i okolicznych dobrodziejstw miejskich. 

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przynosiły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi, którym można się podzielić z innymi.
Obiady: będą przywożona z rodzinnej restauracji „Lenabar”.
Podwieczorek: zapewniamy przegryzki owocowo – chrupkowe oraz wodę do picia.

Jakie są koszty?

Wpłata całej kwoty do 31.05.2019 – opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą:  880 zł plus 125 zł za wyżywienie. Zniżka dla rodzeństwa: kolejne dziecko: 770 zł plus 125 zł za wyżywienie;

Wpłata po terminie 31.05.2019 – opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 990 zł plus 125 zł za wyżywienie. Zniżka dla rodzeństwa: każde dziecko: 940 zł plus 125 zł za wyżywienie ; 

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

W cenie:

 • 5 dni intensywnych oddziaływań grupowych w godz. 8.30-17.00 (łącznie 42,5 godz.)
 • zajęcia w kameralnej grupie (6-10 osób)
 • Stała opieka terapeutyczna specjalistów – psychologów i psychoterapeutów z Ośrodka ReGeneRacja (2 psychologów i 1-2 stażystów na jedna grupę)
 • codzienne, wieczorne superwizje pracy psychoterapeutów prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Celem tych superwizji jest lepsze rozumienie przeżyć i zachowań naszych małych uczestników grup.
 • codzienne opisy działań w grupie wysyłane przez osobę prowadzącą do rodziców uczestników.
 • spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej.
 • woda do picia oraz podwieczorek owocowo – chrupkowy. 
 • ubezpieczenie NNW dziecka.

Dodatkowe koszty: wstępna konsultacja.

Zapraszamy

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Kto zajmuje się dziećmi?

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na UW, uczennicą prof. Marii Janion. Skończyłam Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji; Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji; Warsztaty dla rodziców prowadzone w oparciu o metodę Mazlish i Faber w CEO. BYłam słuchaczką dwuletniej sSzkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Od 2014 jestem związana z oddziałam dziennym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę lub współprowadzę biblioterapię, psychorysunek, oraz muzykoterapię. 

Anna Kaplińska-Struss prowadzi w ReGeneRacji uwielbiane przez dzieci Bajkopisanie. Jest osoba niezwykle żywą i twórczą. Potrafi ożywić wyobraźnią każdy przedmiot. Nie sposób się przy niej nudzić.

Alicja Krystyniak

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii  klinicznej dzieci i młodzieży.Doświadczenie w pracy zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci, odbywając staże w ognisku wychowawczym, Fundacji Dajemy dzieciom siłę, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło”. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuję się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży.

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Ukończyłam Wydział Psychologii oraz Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie ukończyłam również Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych.
Od ponad dziesięciu lat związana jestem z pracą z dziećmi oraz młodzieżą, prowadząc m.in. spotkania adaptacyjne dla małych dzieci i ich rodziców, a także realizując autorski program Treningu Inteligencji Emocjonalnej w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także spotkania o charakterze porad i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, w jednym z warszawskich stowarzyszeń.

 

Agnieszka Stachowicz

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat samodzielnie prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz diagnozuję trudności w uczeniu się.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.