Półotwarte Grupy Terapeutyczne dla Dzieci w wieku 7-12 lat i Warsztaty dla ich Rodziców - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Półotwarte Grupy Terapeutyczne dla Dzieci w wieku 7-12 lat i Warsztaty dla ich Rodziców

Dzieci

Tworząc i przygotowując grupy dziecięce inspirujemy się twórczością i praktyką brytyjskiego pediatry i psychoanalityka Donalda Winnicott’a, który w swych pracach podkreślał, między innymi, szczególną rolę twórczości i zabawy w rozwoju tożsamości człowieka. Bliskie są nam także idee i koncepcje pedagogiczne Janusza Korczaka oraz to, w jaki sposób myślał i pisał o dzieciach: „…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.

Zajęcia łączą formułę działania grupy psychoterapeutycznej i warsztatów wspierania rozwoju. Taka forma daje dzieciom możliwość poznania i zrozumienia tego, co może powodować trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi, jak również umożliwia ćwiczenie konkretnych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, szczególnie w sytuacjach społecznych, np. radzenia sobie z trudnymi emocjami – swoimi i innych, reagowania na krytykę, odmawiania, współzawodnictwa. 

Rodzice

Nasza oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców. Powiązanie pracy dzieci ze wsparciem oferowanym rodzicom jest dla nas naturalnym rozwiązaniem pozwalającym zaangażować w proces zmian całą rodzinę, a tym samym poszerzyć możliwości rozwoju nie tylko dla dziecka, ale także jego rodziców („Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. Janusz Korczak „Jak kochać dziecko”).
Spotkania dla rodziców są propozycją mającą na celu zapewnienie dziecku spójnych warunków dla nabywania nowych kompetencji i zaistnienia pożądanych zmian. Spotkania stwarzają rodzicom możliwość lepszego zrozumienia trudności doświadczanych przez dziecko oraz adekwatnego wspierania go, jak również są szansą wymiany refleksji, uwag i stawania pytań.

Zapraszamy rodziców do aktywnego udziału w procesie pomagania dzieciom, gdyż badania naukowe, a także nasze doświadczenia, pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumienie trudności pojawiających się u dziecka zwiększa efektywność leczenia. Uwaga! Bardzo ważne jest aby uczestniczyli oboje rodzice.

Dla kogo?

To propozycja dla dzieci doświadczających trudności w relacjach: w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, w sytuacjach grupowych i społecznych (np. problemy z adaptacją do nowych sytuacji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, kłopoty z samoregulacją emocji, wycofanie, obniżona samoocena, lęk przed oceną).

Podczas psychoterapii grupowej dzieci mają możliwość przyjrzenia się temu, co lubią, czego nie, co im sprawia radość, co przykrość, a co trudność. Poznając siebie w relacjach z innymi dziećmi i prowadzącymi, mają możliwość oswoić lęk, złość, smutek, radość dzięki czemu jest im łatwiej radzić sobie w codziennych sytuacjach, a także akceptować pomysły i naturę innych. 

Jak pracujemy?

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że minimalny okres uczestnictwa dziecka wynosi jeden semestr. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że dopiero dłuższy udział przynosi trwałą zmianę nie tylko w zachowaniu, ale przede wszystkim w doświadczeniu emocjonalnym dziecka.

Spotkania kończą się indywidualnym, podsumowującym spotkaniem rodziców z psychoterapeutą prowadzącym grupę. Jeżeli uczestnictwo rodziców dziecka w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie podsumowujące jest dodatkowo płatne.

Istnieje możliwość kontynuacji zajęć w kolejnej edycji. Decyzja ta jest rozważana indywidualnie w przypadku każdego uczestnika i wspólnie uzgadniana podczas podsumowującego spotkania rodziców z psychoterapeutą. 

 

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest jedną lub dwoma konsultacjami z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkań jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy. Konsultacja jest płatna.

Kiedy się spotykamy?

Grupy dla Dzieci
Dzieci w wieku 7-9 lat 

POSZUKIWACZE

Prowadzący: Agnieszka Stachowicz, Ewelina Wiśniewska-Michalczyk
Spotkania grupy: poniedziałek 16.30-18.00
Skład grupy: 6-8 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 12

I semestr: 14 spotkań: 07.10 – 03.02. 
Grupa nie spotyka się: 11.11, 23 i 30.12, 06.01
Spotkania podsumowujące: trzy ostatnie tygodnie semestru
II semestr: 16 spotkań: 24.02 – 15.06. 
Grupa nie spotyka się: 13.04
Spotkania podsumowujące: trzy ostatnie tygodnie semestru

MAPA SKARBÓW

Prowadzący: Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk
Spotkania grupy: czwartek 17.00-18.30
Skład grupy: 6-8 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 12

I semestr: 18 spotkań: 03.10 – 06.02. 
Grupa nie spotyka się: 26.12
Spotkania podsumowujące: styczeń 2020
II semestr: 16 spotkań: 27.02. – 18.06. 
Grupa nie spotyka się: 11.06
Spotkania podsumowujące: maj 2020 

Dzieci w wieku 10-11 lat 

ZŁOTE RUNO

Prowadzący: Anna Kaplińska-Struss, Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk
Spotkania grupy: wtorek 17.00-18.30
Skład grupy: 6-8 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 37

I semestr: 17 spotkań: 1.10. – 4.02.
Grupa nie spotyka się: 24.12., 31.12.
Spotkania podsumowujące: styczeń 2020
II semestr: 17 spotkań: 25.02. – 16.06.
Spotkania podsumowujące: maj 2020

CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI?

Prowadzący: Agnieszka Stachowicz, Ewelina Wiśniewska-Michalczyk
Spotkania grupy: środa 18.00-19.30
Skład grupy: 6-8 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 37

I semestr: 17 spotkań: 02.10 – 05.02.
Grupa nie spotyka się: 25.12, 01.01
Spotkania podsumowujące: trzy ostatnie tygodnie semestru  
II semestr: 17 spotkań: 26.02 – 17.06. 
Spotkania podsumowujące: trzy ostatnie tygodnie semestru 

Dzieci w wieku 11-12 lat

MOJE PRZESTRZENIE 

Prowadzący: Marcin Flak z osobą współprowadzącą.
Spotkania grupy: poniedziałek 17-18.30.
Skład grupy: 5-8 osób.
Miejsce spotkań: Tucholska 37

I semestr: 16 spotkań: 16.09 – 27.01. 
Grupa nie spotyka się: 11.11, 23 i 30.12, 06.01

Spotkania podsumowujące 3.02 (w tych samych godzinach co grupa). 
II semestr: 16 spotkań: 
24.02 – 15.06.
Grupa nie spotyka się: 13.04
Spotkania podsumowujące 22.06 (w tych samych godzinach co grupa)

Warsztaty dla Rodziców

Udział w Warsztatach możliwy jest po uprzednim zapisaniu się w biurze. Terminy spotkań otrzymacie Państwo przy zapisie. Warto, aby rodzice razem uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu) każdy z rodziców może wybrać udział w Warsztatach odbywających się równolegle lub w kolejnym semestrze.

Grupy: POSZUKIWACZE i MAPA SKARBÓW
Prowadzące warsztaty: Aleksandra Chomicz i Anna Kaplińska-Struss 
Skład grupy: 10-14  osób 

Grupy: ZŁOTE RUNO i
CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI?
Prowadząca warsztaty: 
Aleksandra Chomicz
Skład grupy: 6-12  osób
Grupa: MOJE PRZESTRZENIE
Prowadząca warsztaty: Barbara Żak
Skład grupy: 6-12  osób

Spotkania podsumowujące dla rodziców

Każdy semestr kończy się indywidualnym, podsumowującym spotkaniem rodziców z psychoterapeutą prowadzącym Grupę. Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie podsumowujące jest dodatkowo płatne.

Dodatkowe spotkania rodzicielskie

Istnieje możliwość dodatkowych spotkań rodzicielskich w trakcie trwania Grupy oraz Warsztatów po uprzednim umówieniu się na konsultacje w Biurze. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu lepszego rozumienia dziecka spotkanie może odbyć się na prośbę prowadzących. Dodatkowe spotkania są płatne.

Jakie są koszty?

  • Koszt rocznego udziału w Grupie Terapeutycznej dla Dzieci i Warsztatach dla Rodziców został podzielony na raty po 530 zł miesięcznieKwota obejmuje: opłatę za spotkania w ramach Grupy Terapeutycznej dla Dzieci, Warsztaty dla Rodziców oraz jedno semestralne spotkanie podsumowujące dla rodziców z prowadzącym Grupę.
    Kwota raty jest stała bez względu na liczbę spotkań dla dzieci i rodziców w danym miesiącu, ponieważ całkowity koszt spotkań grupowych dla dzieci i warsztatowych dla rodziców oraz spotkania podsumowującego został podzielony na równe raty.
  • Wpłata pierwszej raty umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach Grupy i Warsztatach. Prosimy o dokonanie wpłaty pierwszej raty w ciągu 3 dni od dnia konsultacji. Brak odnotowanej wpłaty będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w Grupie i Warsztatach.
  • Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto ReGeneRacji: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 (z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy).

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie dla Dzieci i  w Warsztatach dla Rodziców decydowały się osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie Biura lub psychoterapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności na spotkaniach Grupy i Warsztatach wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Osoby zainteresowane, którym nie odpowiada termin lub poszukują krótszej formy pracy zapraszamy na Grupy półkolonijne IN IN JUNIOR odbywające się w ferie zimowe i wakacje.

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci dziecięcy:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałam reżyserię na PWSTViT w Łodzi. Skończyłam Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Prowadziłam Warsztaty dla rodziców w oparciu o metodę Mazlish i Faber. Od 2014 jestem związana z oddziałam dziennym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę lub współprowadzę grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jestem absolewentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Skończyłam podyplomowy Kurs Arte-terapii w Polskim Instytucie Erickonowskim.

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Obecnie uczęszczam do Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Jestem również słuchaczką Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia w obszarze diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży, m.in. neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in. Posiadam uprawnienia do stosowania licznych narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W procesie diagnozy łączę biologiczne oraz psychologiczne rozumienie specyfiki funkcjonowania dziecka.

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.  Doświadczenie zdobywałam między innymi: w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Zapobiegania Nawrotom, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale StacjonarnymdlaDzieci i Młodzieży w Józefowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od ponad dziesięciu lat dużą część mojego doświadczenia stanowi współpraca z dziećmi i ich rodzicami.

Marcin Flak

Jestem absolwentem psychologii. Ukończyłem szkolenie Muzykoterapeutyczne: Profilaktyka i Terapia Muzyczna, prowadzone przez dr Macieja Kieryła. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzę 3 grupy terapeutyczne, "Moje Przestrzenie" dla dzieci w wieku 9-12, Muzyczną Grupę Interpersonalną dla młodzieży, oraz współprowadzę Półotwartą Grupę Psychoterapeutyczną dla młodzieży. Pracuje tez indywidualnie w dziećmi i młodzieżą w wieku 9-16 lat.

Agnieszka Stachowicz

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat samodzielnie prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz diagnozuję trudności w uczeniu się.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.