Półotwarte Grupy Terapeutyczne dla Dzieci w wieku 7-13 lat i Warsztaty dla ich Rodziców - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Półotwarte Grupy Terapeutyczne dla Dzieci w wieku 7-13 lat i Warsztaty dla ich Rodziców

Dzieci

Tworząc i przygotowując grupy dziecięce inspirujemy się twórczością i praktyką brytyjskiego pediatry i psychoanalityka Donalda Winnicott’a, który w swych pracach podkreślał, między innymi, szczególną rolę twórczości i zabawy w rozwoju tożsamości człowieka. Bliskie są nam także idee i koncepcje pedagogiczne Janusza Korczaka oraz to, w jaki sposób myślał i pisał o dzieciach: „…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.

Zajęcia łączą formułę działania grupy psychoterapeutycznej i warsztatów wspierania rozwoju. Taka forma daje dzieciom możliwość poznania i zrozumienia tego, co może powodować trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi, jak również umożliwia ćwiczenie konkretnych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, szczególnie w sytuacjach społecznych, np. radzenia sobie z trudnymi emocjami – swoimi i innych, reagowania na krytykę, odmawiania, współzawodnictwa. 

Rodzice

Nasza oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców lub Indywidualnych Spotkań Rodzicielskich, jak to jest w przypadku Grupy dla Dzieci w wieku 5-7 lat. Powiązanie pracy dzieci ze wsparciem oferowanym rodzicom jest dla nas naturalnym rozwiązaniem pozwalającym zaangażować w proces zmian całą rodzinę, a tym samym poszerzyć możliwości rozwoju nie tylko dla dziecka, ale także jego rodziców („Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. Janusz Korczak „Jak kochać dziecko”).
Spotkania dla rodziców są propozycją mającą na celu zapewnienie dziecku spójnych warunków dla nabywania nowych kompetencji i zaistnienia pożądanych zmian. Spotkania stwarzają rodzicom możliwość lepszego zrozumienia trudności doświadczanych przez dziecko oraz adekwatnego wspierania go, jak również są szansą wymiany refleksji, uwag i stawania pytań.

Zapraszamy rodziców do aktywnego udziału w procesie pomagania dzieciom, gdyż badania naukowe, a także nasze doświadczenia, pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumienie trudności pojawiających się u dziecka zwiększa efektywność leczenia. Uwaga! Bardzo ważne jest aby uczestniczyli oboje rodzice.

Dla kogo?

To propozycja dla dzieci doświadczających trudności w relacjach: w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, w sytuacjach grupowych i społecznych (np. problemy z adaptacją do nowych sytuacji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, kłopoty z samoregulacją emocji, wycofanie, obniżona samoocena, lęk przed oceną).

Podczas psychoterapii grupowej dzieci mają możliwość przyjrzenia się temu, co lubią, czego nie, co im sprawia radość, co przykrość, a co trudność. Poznając siebie w relacjach z innymi dziećmi i prowadzącymi, mają możliwość oswoić lęk, złość, smutek, radość dzięki czemu jest im łatwiej radzić sobie w codziennych sytuacjach, a także akceptować pomysły i naturę innych. 

Jak pracujemy?

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że minimalny okres uczestnictwa dziecka wynosi jeden cykl. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że dopiero dłuższy udział przynosi trwałą zmianę nie tylko w zachowaniu, ale przede wszystkim w doświadczeniu emocjonalnym dziecka.

Spotkania kończą się indywidualnym, podsumowującym spotkaniem rodziców z psychoterapeutą prowadzącym grupę. Jeżeli uczestnictwo rodziców dziecka w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie podsumowujące jest dodatkowo płatne.

Istnieje możliwość kontynuacji zajęć w kolejnej edycji. Decyzja ta jest rozważana indywidualnie w przypadku każdego uczestnika i wspólnie uzgadniana podczas podsumowującego spotkania rodziców z psychoterapeutą. 

 

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest jedną lub dwoma konsultacjami z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkań jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy. Konsultacja jest płatna.

Kiedy się spotykamy?

Dzieci w wieku 7-9 lat 

POSZUKIWACZE

Prowadzący: Agnieszka Stachowicz, Agnieszka Górska
Spotkania grupy: poniedziałek 16.30-18.00
Skład grupy: 6-8 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 12, gab nr 2

I cykl spotkań dla Dzieci: 17 spotkań: 27.09 – 24.01
Grupa nie spotyka się: 01.11, 27.12, 31.01, 7.02
Warsztaty dla Rodziców: wszystkie pierwsze czwartki miesiąca za wyjątkiem stycznia, od godz. 18.00
miejsce: Tucholska 12, gab nr 2
Spotkania podsumowujące: styczeń 2022

II cykl spotkań dla Dzieci: 17 spotkań: 14.02 – 20.06. 
Grupa nie spotyka się: 18.04, 02.05
Warsztaty dla Rodziców: wszystkie pierwsze czwartki miesiąca za wyjątkiem stycznia, od godz. 18.00
miejsce: Tucholska 12, gab nr 2
Spotkania podsumowujące: maj/czerwiec 2022

Dzieci w wieku 9-12 lat 

DRAMA 

Prowadzący: Aleksandra Chomicz, Anna Kaplińska-Struss
Spotkania grupy: piątek 17:00 – 18:30
Skład grupy: 6-10 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 37

I cykl spotkań dla Dzieci: 17 spotkań: 17.09- 28.01.,
Grupa nie spotyka się: 12.11, 24.12 (Boże Narodzenie), 31.12 (Sylwester),
Warsztaty dla Rodziców: poniedziałki 18:15 – 21:15

Miejsce: Tucholska 37 
Spotkania podsumowujące: styczeń 2022

II cykl spotkań dla Dzieci: 17 spotkań: 18.02- 24.06.
Grupa nie spotyka się 15.04 (Święta Wielkanocne), 17.06.
Warsztaty dla Rodziców: poniedziałki, 18:15 – 21:15

Miejsce Tucholska 37 
Spotkania podsumowujące: maj 2022 

Dzieci w wieku 11-13 lat

MOJE PRZESTRZENIE 

Prowadzący: Anna Kaplińska-Struss, Błażej Zawistowski
Spotkania grupy: poniedziałek 16:30 – 18:00.
Skład grupy: 6-8 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 37

I cykl spotkań dla Dzieci: 17 spotkań: 20.09 -24.01,
Grupa nie spotyka się: 27.12 (Przerwa świąteczna), 31.12 (Sylwester), 07.01 ( FERIE)
Warsztaty dla Rodziców: Piątki: 19:00 – 21:30

Miejsce: Tucholska 37, gab 7
Spotkania podsumowujące: grudzień 2020

II cykl spotkań dla Dzieci: 17 spotkań: 14.02- 20.06
Grupa nie spotyka się: 18.04 (Święta Wielkanocne), 02.05,
Warsztaty dla Rodziców: Piątki: 19:00-21.30

Miejsce: Tucholska 37, gab 7
Spotkania podsumowujące: maj 2022

CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI?

Prowadzący: Agnieszka Stachowicz, Ewelina Wiśniewska-Michalczyk
Spotkania grupy: środa 18.00-19.30
Skład grupy: 6-8 osób
Miejsce spotkań: Tucholska 37

I cykl spotkań dla Dzieci: 18 spotkań: 22.09 – 26.01.
Grupa nie spotyka się:  29.12, 02.02, 09.02 
Warsztaty dla Rodziców: wszystkie trzecie czwartki miesiąca za wyjątkiem września, od godz. 18.00
miejsce: Tucholska 37, gab nr 7
Spotkania podsumowujące: styczeń 2022

II cykl spotkań dla Dzieci: 18 spotkań: 16.02 – 15.06.
Warsztaty dla Rodziców:  wszystkie trzecie czwartki miesiąca za wyjątkiem czerwca, od godz. 18.00
miejsce: Tucholska 37, gab nr 7
Spotkania podsumowujące: maj/czerwiec 2022

Warsztaty dla Rodziców dzieci w wieku 7-13

Oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców, więc dla każdego z rodziców przygotowaliśmy bezpłatne miejsce w grupie warsztatowej. Udział w Warsztatach możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu u prowadzących grupę. Terminy spotkań otrzymacie Państwo w umowie. Warto, aby rodzice razem uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu) każdy z rodziców może wybrać udział w Warsztatach odbywających się równolegle lub w kolejnym semestrze. Warsztaty dla rodziców prowadzą psychoterapeuci prowadzący grupy dziecięce.

Spotkania Podsumowujące dla Rodziców wszystkich dzieci uczestniczących w grupach

Każdy semestr kończy się indywidualnym, podsumowującym spotkaniem rodziców z psychoterapeutą prowadzącym Grupę. Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa Spotkania Podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

Dodatkowe spotkania rodzicielskie

Istnieje możliwość dodatkowych spotkań rodzicielskich w trakcie trwania Grupy oraz Warsztatów po uprzednim umówieniu się na konsultacje w Biurze. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu lepszego rozumienia dziecka spotkanie może odbyć się na prośbę prowadzących. Dodatkowe spotkania są płatne.

Jakie są koszty?

  • Koszt  udziału w Grupie Terapeutycznej dla Dzieci został podzielony na raty po 699 zł miesięcznie. 
  • Kwota obejmuje: opłatę za spotkania w ramach Grupy Terapeutycznej dla Dzieci oraz jedno semestralne spotkanie podsumowujące dla rodziców z prowadzącym Grupę.  
   Oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców, więc dla każdego z rodziców dzieci w wieku 7-13 przygotowaliśmy bezpłatne miejsce w grupie warsztatowej, a dla rodziców dzieci młodszych, dwa bezpłatne Indywidualne Spotkania Rodzicielskie. 
  • Kwota raty ustalona została w oparciu o liczbę spotkań w każdym z cykli grupy. Dla Państwa wygody bezpośrednio po konsultacji przekazujemy Państwu harmonogram opłat oraz terminy spotkań grupy.
  • Przesłanie podpisanej umowy oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty umożliwiają rezerwację miejsca w spotkaniach Grupy i Warsztatach. Prosimy o dopełnienie tych formalności w ciągu 3 dni od dnia konsultacji. Nieodesłanie umowy i brak odnotowanej wpłaty będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w Grupie i Warsztatach.
  • Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto ReGeneRacji: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 (z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy). Dla Państwa i naszej wygody prosimy o ustawienie stałego zlecenia przelewu w banku.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie dla Dzieci  oraz w Warsztatach dla Rodziców lub Indywidualnych Spotkaniach Rodzicielskich decydowały się osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma spotkań. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie Biura lub psychoterapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności na spotkaniach Grupy i Warsztatach wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Osoby zainteresowane, którym nie odpowiada termin lub poszukują krótszej formy pracy zapraszamy na Grupy półkolonijne IN IN JUNIOR odbywające się w ferie zimowe i wakacje.

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci dziecięcy:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserii filmowej w Łodzi. Skończyłam dwuletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej LPS. Jestem certyfikowanym coachem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam podyplomowy Kurs Arte-terapii w Polskim Instytucie Erickonowskim. Od 2014 roku jestem związana z Oddziałam Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę oraz współprowadzę grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuję i superwizuję się w nurcie psychodynamicznym.

Agnieszka Stachowicz

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat samodzielnie prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz diagnozuję trudności w uczeniu się.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.