Grupy Terapeutyczne dla Dzieci w wieku 7-12 lat i Warsztaty dla ich Rodziców - Ośrodek Regeneracja

Grupy Terapeutyczne dla Dzieci w wieku 7-12 lat i Warsztaty dla ich Rodziców

Dzieci

Tworząc i przygotowując grupy dziecięce inspirujemy się twórczością i praktyką brytyjskiego pediatry i psychoanalityka Donalda Winnicott’a, który w swych pracach podkreślał, między innymi, szczególną rolę twórczości i zabawy w rozwoju tożsamości człowieka. Bliskie są nam także idee i koncepcje pedagogiczne Janusza Korczaka oraz to, w jaki sposób myślał i pisał o dzieciach: „…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.

Zajęcia łączą formułę działania grupy psychoterapeutycznej i warsztatów wspierania rozwoju. Taka forma daje dzieciom możliwość poznania i zrozumienia tego, co może powodować trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi, jak również umożliwia ćwiczenie konkretnych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, szczególnie w sytuacjach społecznych, np. radzenia sobie z trudnymi emocjami – swoimi i innych, reagowania na krytykę, odmawiania, współzawodnictwa. 

Rodzice

Nasza oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców lub Indywidualnych Spotkań Rodzicielskich, jak to jest w przypadku Grupy dla Dzieci w wieku 5-7 lat. Powiązanie pracy dzieci ze wsparciem oferowanym rodzicom jest dla nas naturalnym rozwiązaniem pozwalającym zaangażować w proces zmian całą rodzinę, a tym samym poszerzyć możliwości rozwoju nie tylko dla dziecka, ale także jego rodziców („Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. Janusz Korczak „Jak kochać dziecko”).
Spotkania dla rodziców są propozycją mającą na celu zapewnienie dziecku spójnych warunków dla nabywania nowych kompetencji i zaistnienia pożądanych zmian. Spotkania stwarzają rodzicom możliwość lepszego zrozumienia trudności doświadczanych przez dziecko oraz adekwatnego wspierania go, jak również są szansą wymiany refleksji, uwag i stawania pytań.

Zapraszamy rodziców do aktywnego udziału w procesie pomagania dzieciom, gdyż badania naukowe, a także nasze doświadczenia, pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumienie trudności pojawiających się u dziecka zwiększa efektywność leczenia. Uwaga! Bardzo ważne jest aby uczestniczyli oboje rodzice.

Dla kogo?

To propozycja dla dzieci doświadczających trudności w relacjach: w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, w sytuacjach grupowych i społecznych (np. problemy z adaptacją do nowych sytuacji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, kłopoty z samoregulacją emocji, wycofanie, obniżona samoocena, lęk przed oceną).

Podczas psychoterapii grupowej dzieci mają możliwość przyjrzenia się temu, co lubią, czego nie, co im sprawia radość, co przykrość, a co trudność. Poznając siebie w relacjach z innymi dziećmi i prowadzącymi, mają możliwość oswoić lęk, złość, smutek, radość dzięki czemu jest im łatwiej radzić sobie w codziennych sytuacjach, a także akceptować pomysły i naturę innych. 

Jak pracujemy?

W naszej ofercie mamy następujące rodzaje grup dla dzieci:

 • Średnioterminowe trwające około dziesięć miesięcy czyli przez jeden rok szkolny;
 • Półotwarte – które nie mają odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. Minimalny okres uczestnictwa dziecka wynosi jeden cykl czyli jeden semestr. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że dopiero dłuższy udział przynosi trwałą zmianę nie tylko w zachowaniu, ale przede wszystkim w doświadczeniu emocjonalnym dziecka.

Istnieje możliwość kontynuacji zajęć w kolejnej edycji. Decyzja ta jest rozważana indywidualnie w przypadku każdego uczestnika i wspólnie uzgadniana podczas podsumowującego spotkania rodziców z psychoterapeutą. 

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o:

 • zapisanie dziecka w biurze na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w grupie terapeutycznej (tel.: 22 280 92 00, grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl lub biuro@osrodekregeneracja.pl
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę.  Na konsultacje zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacje te są dodatkowo płatne.
 • wypełnienie odpowiedniej ankiety najpóźniej na pięć dni przed umówiona konsultacją
 • uzupełnienie ankiety w terminie pięć dni przed konsultacją daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niewypełnienie ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem lub zmianą terminu konsultacji przez prowadzących.
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie terapeutycznej- wpłacenie w ciągu 3 dni od przesłania umowy, kwoty pierwszej raty za grupę. Jest to jedyny sposób na rezerwację miejsca w grupie. Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy).

Kiedy się spotykamy?

Dzieci w wieku 7-9 lat 

MAŁE, WAŻNE SPRAWY (grupa roczna)

Prowadzący: Aleksandra Chomicz
Spotkania grupy dziecięcej: piątek 15:30-17:00
Skład grupy: 6-10 osób
Start grupy: 22.09.2023
Koniec grupy: 14.06.2024
Grupa nie spotyka się: 01.11, 27.12, 3.01, 14.02,  11.04, 02.05, 31.05!
Miejsce spotkań: Tucholska 37, gab nr 7

Warsztaty dla Rodziców: jedna sobota w miesiącu, godz.: 9.00-12.00
Miejsce: Tucholska 37
Spotkania podsumowujące: styczeń/luty , maj/czerwiec 2024

Dzieci w wieku 10-11 lat 

DRAMA (grupa roczna)

Prowadzący: Anna Kaplińska-Struss
Spotkania grupy dziecięcej: piątek 17:15-18:45
Skład grupy: 8-10 osób
Start grupy: 6.10.2023
Koniec grupy: 21.06.2024
Grupa nie spotyka się: 29.12., 26.01., 29.03.,  3.05., 31.05.,
Miejsce spotkań grupy dziecięcej: Tucholska 37, gab nr 7

Warsztaty dla Rodziców: jeden poniedziałek w miesiącu, godz.: 18:15 – 21:15
Miejsce: Tucholska 37 
Spotkania podsumowujące z Rodzicami: styczeń/luty oraz maj/czerwiec 2024

Dzieci w wieku 11-12 lat

MOJE PRZESTRZENIE (grupa roczna)

Prowadzący: Anna Kaplińska-Struss
Spotkania grupy dziecięcej: poniedziałek 16:30 – 18:00.
Skład grupy: 6-10 osób
Start grupy: 9.10.2023
Koniec grupy: 17.06.2024
Grupa nie spotyka się: 25.11 , 22.01
Miejsce spotkań grupy dziecięcej: Tucholska 37, gab nr 7

Warsztaty dla Rodziców: jeden piątek w miesiącu, godz.: 19:00 – 22:00
Miejsce: Tucholska 37
Spotkania podsumowujące dla rodziców: styczeń/luty oraz maj/czerwiec 2024

Warsztaty dla Rodziców dzieci w wieku 7-12

Nasza oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców lub Indywidualnych Spotkań Rodzicielskich. Powiązanie pracy dzieci ze wsparciem oferowanym rodzicom jest dla nas naturalnym rozwiązaniem pozwalającym zaangażować w proces zmian całą rodzinę, a tym samym poszerzyć możliwości rozwoju nie tylko dla dziecka, ale także jego rodziców („Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. Janusz Korczak „Jak kochać dziecko”).
Spotkania dla rodziców są propozycją mającą na celu zapewnienie dziecku spójnych warunków dla nabywania nowych kompetencji i zaistnienia pożądanych zmian. Spotkania stwarzają rodzicom możliwość lepszego zrozumienia trudności doświadczanych przez dziecko oraz adekwatnego wspierania go, jak również są szansą wymiany refleksji, uwag i stawania pytań.

Spotkania Podsumowujące dla Rodziców wszystkich dzieci uczestniczących w grupach

Każdy semestr kończy się indywidualnym, podsumowującym spotkaniem rodziców z psychoterapeutą prowadzącym Grupę. Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa Spotkania Podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

Dodatkowe spotkania rodzicielskie

Istnieje możliwość dodatkowych spotkań rodzicielskich w trakcie trwania Grupy oraz Warsztatów po uprzednim umówieniu się na konsultacje w Biurze. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu lepszego rozumienia dziecka spotkanie może odbyć się na prośbę prowadzących. Dodatkowe spotkania są płatne.

Jakie są koszty?

  • Koszt  udziału w Grupie Terapeutycznej dla Dzieci został podzielony na raty po 799 zł miesięcznie. 
  • Kwota obejmuje: opłatę za spotkania w ramach Grupy Terapeutycznej dla Dzieci oraz jedno semestralne spotkanie podsumowujące dla rodziców z prowadzącym Grupę.  
   Oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców, więc dla każdego z rodziców dzieci w wieku 7-12 przygotowaliśmy bezpłatne miejsce w grupie warsztatowej.
  • Kwota raty ustalona została w oparciu o liczbę spotkań w każdym z cykli grupy. Dla Państwa wygody bezpośrednio po konsultacji przekazujemy Państwu harmonogram opłat oraz terminy spotkań grupy.
  • Przesłanie podpisanej umowy oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty umożliwiają rezerwację miejsca w spotkaniach Grupy i Warsztatach. Prosimy o dopełnienie tych formalności w ciągu 3 dni od dnia konsultacji. Nieodesłanie umowy i brak odnotowanej wpłaty będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w Grupie i Warsztatach.
  • Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto ReGeneRacji: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 (z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy). Dla Państwa i naszej wygody prosimy o ustawienie stałego zlecenia przelewu w banku.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie dla Dzieci  oraz w Warsztatach dla Rodziców lub Indywidualnych Spotkaniach Rodzicielskich decydowały się osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma spotkań. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie Biura lub psychoterapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności na spotkaniach Grupy i Warsztatach wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Osoby zainteresowane, którym nie odpowiada termin lub poszukują krótszej formy pracy zapraszamy na Grupy półkolonijne IN IN JUNIOR odbywające się w ferie zimowe i wakacje.

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci dziecięcy:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserii filmowej w Łodzi. Skończyłam dwuletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej LPS. Jestem certyfikowanym coachem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam podyplomowy Kurs Arte-terapii w Polskim Instytucie Erickonowskim. Od 2014 roku jestem związana z Oddziałam Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę oraz współprowadzę grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuję i superwizuję się w nurcie psychodynamicznym.