START UP Junior czyli Drobnymi Krokami.... - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

START UP Junior czyli Drobnymi Krokami….

Motto:

„Jeśli pacjent nie umie się bawić, trzeba zrobić coś, co sprawi, że się tego nauczy. Dopiero potem może się zacząć psychoterapia. Bawienie się ma podstawowe znaczenie , gdyż właśnie wtedy pacjent może być twórczy.
 „Zabawa a rzeczywistość“. D.W.Winnicott 

Dla kogo?

Grupa warsztatowa START UP Junior czyli Drobnymi Krokami  jest propozycją dla dzieci  w wieku 10—12 lat. Zapraszamy tych, którzy są po konsultacjach w naszym ośrodku i czekają na terapię indywidualną lub grupową. Głównym jej celem jest przygotowanie do pracy terapeutycznej.

Dziecko, uczęszczając na zajęcia nawet w krótkim terminie, poprzez zabawę, rozmowę i kontakt z innymi rówieśnikami będzie mogło zmniejszyć obawy i opór towarzyszący często decyzji o pracy psychoterapeutycznej. Ma to być doświadczenie dające dziecku poczucie sprawczości i wpływu poprzez odkrycie własnej kreatywności, doświadczenia tego, że jego twórczość  jest znacząca dla niego i dla innych. Często dziecko odkrywając swój twórczy potencjał, odkrywa potencjał zmiany, który jest niezbędny w psychoterapii. 

Celem tych zajęć jest doświadczenie procesu twórczego oraz zauważenie, że na początku każdego procesu jest trud, który z czasem można pokonać i doświadczać przyjemności z wyrażania siebie i bycia z innymi. Może być dla dziecka doświadczeniem, z którego będzie czerpać i które wzmocni jego zasoby na każdym etapie życia. Dlatego każde zajęcia będą zamkniętą całością obejmującą: wprowadzenie, część praktyczną oraz omówienie.

Podczas spotkania będą wykorzystywane różne elementy:

 • arteterapii (collage, rzeźba, rysunek, malarstwo, artland)
 • biblioterapii – czyli pracy z książką i narracjami (robienie własnego komiksu, pisanie wierszy, opowiadań, bajek itp.)
 • storytelling (nauka opowiadania i słuchania historii)
 • muzykoterapii (słuchanie ulubionych utworów, próba konstruowania świata dźwięków)
 • choreoterapii (proste układy ruchów, gry i zabawy grupowe, tworzenie żywych posągów)
 • relaksacja (techniki wyciszania się, regulowania emocji)
 • niedyrektywna zabawa ( pozwalająca doświadczać przyjemności w kontakcie z innymi i ze sobą) 

W centrum naszej pracy będzie SŁOWO. Często znalezienie słów, na opisanie swojej sytuacji, staje się kluczowym momentem pozwalającym radzić sobie z trudnością. Opisywanie swoich odczuć i przeżyć wewnętrznych oraz nadawanie znaczeń temu, co się czuje i jak się działa – będzie  dobrym  wstępem do dalszych oddziaływań terapeutycznych oraz do lepszego poznania siebie oraz innych. 

Jak dołączyć?

Osoby, które są zainteresowane dołączeniem do grupy, a są już po pierwszej konsultacji z psychoterapeutą lub psychiatrą w naszym Ośrodku prosimy o zapisanie się w biurze na 30 min. spotkanie przygotowujące do warsztatów czyli tzw. wprowadzenie. Spotkanie jest dodatkowo płatne.

Na spotkanie zapraszamy rodziców z dzieckiem. Spotkanie przygotowujące polega na wyjaśnieniu przez prowadzącego formuły spotkań, omówieniu wątpliwości i odpowiedzi na pytania uczestnika oraz rodziców. Spotkanie przygotowujące jest dzielone na czas dla dziecka i dla rodziców. Oba spotkania prowadzą Alicja Krystyniak i Anna Kaplińska-Struss. Spotkanie jest dodatkowo płatne.

Kiedy można dołączyć?

Na warsztaty można zgłosić się w każdym momencie ich trwania pod warunkiem zobowiązania się do wzięcia udziału min. w 3 zajęciach z rzędu. Taka formuła pozwala sprawdzić swoje wyobrażenia i nie czuć się zobligowanym do kontynuowania spotkań, jeśli nie ma się ochoty. Z drugiej strony daje możliwość przetrwania sytuacji kryzysowej i sprawdzenia, że czesto w dłuższej perspektywie, coś, co wydawało się trudne, już takie nie jest. Warsztaty trwają od października do czerwca. Z przerwą na ferie zimowe. Ich kontynuacja zależy od uczestnika oraz decyzji psychoterapeuty, do którego dziecko czeka w kolejce.

 

Dlaczego aż 3 spotkania?

Dzięki 3 spotkaniom mamy szansę:

 • zobaczyć jak zmieniamy się w grupie ludzi ze spotkania na spotkanie, doświadczyć jak inni zmieniają się w kontakcie z nami i jak to jest o tych zmianach razem rozmawiać;
 • sprawdzić jak to jest, gdy zobowiążemy się do trzech spotkań – czy trudno czy łatwo wziąć odpowiedzialność za takie postanowienie;
 • dowiedzieć się na czym polega współpraca z psychoterapeutą;
 • poznać innych, którym też w tym momencie życia nie jest łatwo… 

Dlaczego tylko 3 spotkania?

 • żeby nie czuć się przymuszonym do podejmowania długoterminowej decyzji;
 • żeby móc zobaczyć, że to jest nasz wybór i że na ten wybór mamy wpływ.

Kiedy się spotykamy?                           

Prowadzący: Anna Kaplińska-Struss i Alicja Krystyniak
Spotkania grupy: co drugi poniedziałek 17.00-19.00
Skład grupy: 6-10 osób

START: 4.11
Daty kolejnych warsztatów, co dwa tygodnie:  18.11, 2.12, 16.12, 30.12, 13.01, 27.01, 03.02 (nie spotykamy się w ferie zimowe, 03.02 „odrabiamy” zajęcia, które powinny się odbyć 10.02), 24.02, 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, 4.05, 18.05, 01.06, 15.06

Jakie są koszty?

Karnet na pierwsze 3 zajęcia – obowiązkowy dla wszystkich 250 zł
Pojedyncze zajęcia – płatne przed spotkaniem w biurze 100 zł
Karnet na 3 kolejne zajęcia – płatne w biurze lub przelewem 250 zł
Karnet na wszystkie zajęcia do końca semestruliczba spotkań x 75 zł
Pierwsza wpłata w wysokości 250 zł umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach grupy START UP Junior czyli Drobnymi Krokami. Powinna być dokonana najpóźniej na dwa dni przed zaplanowanym spotkaniem.

Przedłużanie spotkań

Po trzecim spotkaniu każdy uczestnik może zdecydować, że chce:

 1. poprzestać na 3 spotkaniach warsztatowych i pożegnać się z grupą;
 2. przedłużyć udział w grupie warsztatowej o kolejne 3 spotkania;
 3. uczestniczyć w spotkaniach do końca semestru;

W  sytuacji 2 i 3  należy jak najszybciej dokonać wpłaty za kolejne spotkania. Tylko dokonana wpłata jest gwarancją miejsca w grupie START UP Junior czyli Drobnymi Krokami. Brak kolejnych wpłat od osób, które brały udział w spotkaniach będziemy traktować jako decyzję o zakończeniu spotkań. Jest to ważne z uwagi na fakt, że równolegle z warsztatami prowadzona jest kwalifikacja nowych uczestników, którzy będą dołączać do spotkań w miarę zwalnianych miejsc. 

O możliwości dołączenia decyduje kolejność wpłat na konto ośrodka. Pierwszeństwo uczestniczenia w warsztatach mają osoby, które wykupią udział w grupie warsztatowej do końca roku. 

Opłaty można wnosić:

 • bezpośrednio w biurze lub
 • na konto Ośrodka Regeneracja: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481
  z dopiskiem: imię, nazwisko, START UP Junior.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania warsztatów z osobą prowadzącą po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałam reżyserię na PWSTViT w Łodzi. Skończyłam Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Prowadziłam Warsztaty dla rodziców w oparciu o metodę Mazlish i Faber. Od 2014 jestem związana z oddziałam dziennym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę lub współprowadzę grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jestem absolewentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Skończyłam podyplomowy Kurs Arte-terapii w Polskim Instytucie Erickonowskim.

Alicja Krystyniak

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii  klinicznej dzieci i młodzieży.Doświadczenie w pracy zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci, odbywając staże w ognisku wychowawczym, Fundacji Dajemy dzieciom siłę, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło”. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuję się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży.