Psychoterapia indywidualna dla rodziców - Ośrodek Regeneracja

Psychoterapia indywidualna dla rodziców

Psychoterapia indywidualna dla rodziców – to cykl spotkań z psychoterapeutą, w którym może wziąć udział rodzic zgłaszanego do nas dziecka czy nastolatka.

Pomimo tego, że wychowanie dziecka jest radosnym i satysfakcjonującym doświadczeniem dla rodziców, bywa także procesem wywołującym dużo napięcia, wątpliwości i konfliktów. Na różnych etapach rozwoju dziecka rodzice stają w obliczu nowych zadań, z którymi nie zawsze potrafią się uporać. Czasami zachowania dziecka wydają się im niezrozumiałe i niepokojące. Nie zawsze świadczą one o zaburzeniach, a często są naturalnym etapem rozwoju dziecka czy nastolatka.

Celem terapii jest przyjrzenie się trudnym i konfliktowym sytuacjom oraz pomoc w lepszym radzeniu sobie z nimi. Odkrycie różnych, wcześniej niezauważanych, aspektów w relacji z dzieckiem pozwala na szersze rozumienie siebie i dziecka, dając w ten sposób możliwość umocnienia się rodzica w swojej roli i poprawę stosunków w relacji z dzieckiem.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, w stałych dniach i godzinach. Czas sesji to 50 minut. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb rodzica.

 

Psychoterapeuci dorosłych

Katarzyna Brażyńska-Tatarowicz

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Klinicznej oraz Prawa Uniwersytecie Łódzkim.Ukończyłam 4 letnie szkolenie z psychoterapii oraz 2 letnie szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, które są szkoleniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłym, młodymi dorosłymi i młodzieżą.

Aldona Czajkowska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej, dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej i dwuletnie Studium Psychoterapii Rodzinnej przy Laboratorium Psychoedukacji. W 2007 uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Doświadczenie pracy terapeutycznej z młodzieżą zdobywałam pracując na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, potem w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu na Oddziale Leczenia Nerwic. Równolegle od 2004 r. lat jestem członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie moim głównym doświadczeniem zawodowym jest praca z dorosłymi. Pracuję jako terapeuta grupowy i indywidualny w podejściu psychodynamicznym. Jestem założycielem Ośrodka ReGeneRacja i współzałożycielem Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.


Aldona Czajkowska – psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem psychologiem, ceryfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Oprócz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyłam w Laboratorium Psychoedukacji trzyletnie Studium Psychoterapii, dwuletnie Studium Terapii Rodzin oraz dwuletnie Studium Terapii Grupowej.

Początkowo moją główną fascynacją była terapia rodzinna, której uczyłam się pod okiem mgr Anny Siewierskiej i prof. Ireny Namysłowskiej. Równocześnie szkoliłam się i prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową z młodzieżą.
Doświadczenie zdobywałam pracując przez pięć lat w szpitalach, najpierw na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, potem w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu na Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży. Byłam tam współodpowiedzialna za stworzenie zespołu psychoterapeutycznego.
Równolegle od 2004 r. lat jestem członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie moim głównym doświadczeniem zawodowym jest praca z dorosłymi. Pracuję jako terapeuta grupowy i indywidualny w podejściu psychodynamicznym.
Prowadziłam zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przygotowując studentów do roli terapeuty rodzinnego, a także uczyłam młodych psychoterapeutów w ramach czteroletniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Jestem założycielką, wykładowcą i superwizorem w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.

W Ośrodku ReGeneRacja

Jestem pomysłodawcą i szefową naszego ośrodka.
Stworzyłam go z myślą o dzieciach, młodzieży i ich rodzicach. Moja wiedza o systemach rodzinnych uświadomiła mi, jak bardzo członkowie rodziny na siebie wzajemnie oddziałują. Z kolei, myślenie psychodynamiczne pokazuje mi wyraźnie, jak dziecięce doświadczenia wpływają na jakość naszego dorosłego życia. Sama jestem rodzicem i wiem, że czasami bywamy w tej roli zagubieni. Jako psychoterapeuta jestem przekonana, że dobrze jest wtedy zwrócić się o pomoc w zrozumieniu tego, co nas niepokoi, bo to ułatwia budowanie dobrych, rodzinnych relacji.

Prywatnie

Jestem żoną i matką trójki dzieci.

Anna Sopyło-Kraja

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychoterapia). Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Dużą część mojego doświadczenia stanowi praca terapeutyczna z dziećmi, ich rodzicami, a także praca z nauczycielami. Przez kilka lat pracowałam w prywatnych przedszkolach i szkole, doświadczenie zdobywałam także jako członek zespołu Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży OPTA.

Katarzyna Skirmuntt

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Studium Terapii Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Zawodowo od lat jestem związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/ Warszawy, gdzie pracuję terapeutycznie z młodzieżą i ich rodzinami. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Maria Zawadzka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Rafał Zawadzki

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłem Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej w ramach ISTDP International. Posiadam certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Anna Gryczewska

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyłam czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie z zakresu psychiatrii zdobyłam w V Klinice Psychiatrii Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie zajmowałam się prowadzeniem zajęć terapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychodynamicznym.