KWIETNIOWA Weekendowa Grupa IN-IN Junior dla dzieci w wieku 6-9 lat (klasy 0-III) - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

KWIETNIOWA Weekendowa Grupa IN-IN Junior dla dzieci w wieku 6-9 lat (klasy 0-III)

Drodzy Rodzice, codzienne funkcjonowanie w izolacji uniemożliwiło wielu dzieciom wzmacnianie bliskich więzi z rówieśnikami. Jeśli macie wrażenie, że Wasze dziecko tęskni za spotkaniami z innymi dziećmi lecz ma pewne kłopoty w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji, zapraszamy do weekendowej grupy IN-IN Junior. Dwudniowe spotkania w grupie interpersonalnej pomogą Waszemu dziecku w odbudowie umiejętności społecznych i odzyskiwaniu radości ze swobodnego, wspólnego bycia z innymi, a Wam – Rodzicom pomogą zrozumieć ich trudności w funkcjonowaniu w grupie.

 

Co jest celem grupy interpersonalnej?

Celem grupy interpersonalnej jest przyglądanie się sposobom, w jaki dzieci wchodzą w relacje z rówieśnikami, z dorosłymi i z całą grupą. Ważne jest zauważenie zarówno takich mechanizmów, które są pomocne, jak i takich, które szkodzą lub uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących relacji. Grupa interpersonalna to swoisty mikrokosmos, w którym uczestnicy odwzorowują swój osobisty wzorzec wchodzenia w relacje, dzięki innym dzieciom i prowadzącym – poznają go oraz mają szansę znaleźć inne, bardziej satysfakcjonujące sposoby budowania relacji. Jednocześnie grupa interpersonalna pozwala na pogłębioną obserwację i diagnozę trudności relacyjnych dziecka.

Kiedy się spotykamy?

Termin: 24-25 kwietnia 2021
Miejsce: siedziba Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 12 w Warszawie. Będziemy korzystać z własnego ogrodu
Prowadzący: Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk + osoba współprowadząca
Godziny spotkań: Sobota: 10.00 – 15.00, Niedziela: 10.00 -15.00

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przynosiły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi.
Zapewniamy przegryzki owocowo – chrupkowe.

Jakie są koszty?

Opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą:

 • wpłata całej kwoty do 26.02.2021 – 659 zł;
 • wpłata po terminie 27.02.2021 – 699 zł; 

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem grupy.

W cenie:

 • 2 dni intensywnych oddziaływań grupowych w godz. 10.00-15.00 (łącznie 10 godz.)
 • Zajęcia w kameralnej grupie (do 5 osób + prowadzący)
 • Stała opieka psychoterapeutyczna specjalistów – psychoterapeuty z Ośrodka ReGeneRacja oraz psychologa dziecięcego szkolącego się w podyplomowej, czteroletniej  Szkole Psychoterapii Dzieci Młodzieży.
 • Spotkanie z psychoterapeutą podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej.
 • Woda do picia oraz przegryzki owocowo – chrupkowe

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie czy grupa jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna. Dla osób, które nie były u nas wcześniej, przewidziane są dwa spotkania. Konsultacje są płatne i trwają po 50 minut.

Chętnych prosimy o:

 • zapisanie dziecka w biurze na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w grupie półkolonijnej (tel.: 22 280 92 00, biuro@osrodekregeneracja.pl) i
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę. Na konsultacje zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacje te są dodatkowo płatne.
 • pobranie, wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie (zrobienie zdjęcia), wysłanie na adres: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl

Ankiety
Pozwolenia na leczenie,

oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuta zdąży zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzącą.

 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie wakacyjnej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania zaliczki w wysokości 250 zł.  Jest to jedyny sposób na rezerwację miejsca w grupie. Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa grupy).

Mamy wielką nadzieję, że okoliczności i zarządzenia pozwolą nam na spotkanie w małej grupie. Jeżeli zostanie to z powodów pandemicznych zabronione, spotkanie Weekendowej Grupy IN IN junior nie odbędzie się.

Do pobrania:  Ankieta, Pozwolenie na leczenie,

 

Prowadząca Weekendową Grupę IN IN Junior

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.  Doświadczenie zdobywałam między innymi: w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Zapobiegania Nawrotom, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale StacjonarnymdlaDzieci i Młodzieży w Józefowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od ponad dziesięciu lat dużą część mojego doświadczenia stanowi współpraca z dziećmi i ich rodzicami.