Muzyczna grupa interpersonalna dla młodzieży w wieku 12-13 lat, tryb stacjonarny - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Muzyczna grupa interpersonalna dla młodzieży w wieku 12-13 lat, tryb stacjonarny

Dla kogo?

Od momentu przyjścia na świat dziecko doświadcza bycia w relacjach – początkowo z najbliższymi opiekunami, rodzicami, rodzeństwem, rodziną. Stopniowo wkracza w coraz bardziej złożony krąg relacji tak z rówieśnikami jak i opiekunami. Wchodzi w relacje formalne i te bardziej osobiste, intymne.
Do czasu wkroczenia w wiek nastoletni często młody człowiek nabiera pewności i kompetencji w sferze relacji miedzyludzkich. Korzysta również z doświadczeń związanych z byciem w grupach, wspierając i rozwijając swój potencjał. Czasem jednak bywa, że trudno skorzystać z tych doświadczeń w sposób rozwojowy i bezpieczny. Bywa również, że na drodze dorastania pojawiają się trudne doświadczenia związane z kontaktem z drugim człowiekiem, czy grupą.
Spotkania w ramach grup interpersonalnych polecamy nastolatkom, którzy:

 • mają trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
 • są wycofani,
 • mają trudności z mówieniem o sobie, o swoich przeżyciach
 • chcieliby poznawać siebie
 • chcieliby uczyć się wyrażać swoje zdanie, opinie
 • czują się odizolowani od innych, niezrozumiani

W ramach pracy grupowej nastolatka zapraszamy na równoległy cykl spotkań dla rodziców. Zajęcia mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wsparcie pracy nastolatków. Bardzo ważne jest uczestnictwo obojga rodziców.  Badania naukowe, a także nasze doświadczenie, pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumieniu trudności pojawiających się u nastolatków zwiększa efektywność leczenia.

Jak dołączyć?       

Osoby, które chcą, albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania lub innym terapeutą konsultującym młodzież. Konsultacje dają możliwość:

 • Zrozumienia natury problemu,
 • Ustalenia czy grupa interpersonalna jest optymalnym sposobem pomocy,
 • Poznania osoby prowadzącej,
 • Zarezerwowania miejsca w zbierającej się grupie.

Dla osób, które nie były u nas wcześniej, przewidywane są dwa spotkania. Konsultacje są płatne i trwają 50 minut.

Ile jest osób w grupie?

Od 6 do 10 osób

Kiedy się spotykamy?                          Jak pracujemy? 

młodzież w wieku 12-13 lat:

MUZYCZNA grupa interpersonalna

Prowadzący: Marcin Flak, Anna Gryczewska
Spotkania grupy: środa 18.00 – 19.30
Miejsce grupy: Tucholska 37

Cykl: 

START: 18 września 2019
Nie spotykamy się: 25.12.2019 roku (święta Bożego Narodzenia) 1.01.2019 (Nowy Rok).

Grupa interpersonalna, której celem jest m. in. pokonywanie trudności w relacjach z innymi ludźmi, wspomagana jest muzyką i tekstem utworów. Proponowane przez nas spotkania polegają na wspólnym słuchaniu i analizowaniu piosenek, utworów muzycznych. Treść piosenek może wpływać na pobudzenie przeżyć i stanów emocjonalnych, które towarzyszą w życiu codziennym każdego z nas. Wspólna analiza utworów jest inspiracją do podejmowania rozmów o trudnościach. Wpływa na wymianę myśli i spostrzeżeń. Istotą nie jest to co autor chciał wyrazić w materiale muzycznym, lecz to co wywołuje w słuchaczach tekst, czy melodia.
Ta forma pracy grupowej zakłada długoterminowość: minimalny czas uczestniczenia w zajęciach to pięć miesięcy. Grupy są półotwarte, co oznacza, że istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie zajęć, gdy któryś z uczestników kończy pracę lub są wolne miejsca w ramach planowanej, maksymalnej liczby uczestników, przy zachowaniu zasady minimalnego czasu uczestnictwa w grupie.

Rodzice:

Udział w warsztatach możliwy jest po uprzednim zapisaniu się w biurze. Terminy spotkań otrzymacie Państwo przy zapisie. Warto, aby oboje rodziców zapisywało się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną grupę.

Prowadzący: Barbara Żak 
Skład grupy: 6-12  osób

Jakie są koszty?

Koszt udziału w grupie dla młodzieży i w warsztatach dla rodziców został podzielony na comiesięczne raty po 530 zł każda.  
Pierwsza wpłata w wysokości 530 zł umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach grupy dla dziecka i rodziców. Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Ośrodka Regeneracja: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem: imię, nazwisko, nazwa grupy. Ustawienie stałego przelewu oszczędzi nam i Państwu czas.

Kwota obejmuje: spotkania terapeutyczne dla nastolatków, równoległe spotkania warsztatowe dla rodziców oraz indywidualne spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą prowadzącym grupę.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy i warsztatów po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie dla młodzieży i rodziców decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Psychoterapeuci młodzieżowi:

Marcin Flak

Jestem absolwentem psychologii. Ukończyłem szkolenie Muzykoterapeutyczne: Profilaktyka i Terapia Muzyczna, prowadzone przez dr Macieja Kieryła. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzę 3 grupy terapeutyczne, "Moje Przestrzenie" dla dzieci w wieku 9-12, Muzyczną Grupę Interpersonalną dla młodzieży, oraz współprowadzę Półotwartą Grupę Psychoterapeutyczną dla młodzieży. Pracuje tez indywidualnie w dziećmi i młodzieżą w wieku 9-16 lat.

Anna Gryczewska

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyłam czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie z zakresu psychiatrii zdobyłam w V Klinice Psychiatrii Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie zajmowałam się prowadzeniem zajęć terapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychodynamicznym.