Grupa Warsztatowa „START UP!” - Ośrodek Regeneracja

Grupa Warsztatowa „START UP!”

Dla kogo?

Grupa Warsztatowa START UP! przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 16-19 lat, które oczekują na terapię indywidualną, planują w przyszłości wziąć udział w grupie stacjonarnej lub są zwyczajnie zainteresowane swoim rozwojem.

Każde zajęcia będą zamkniętą całością obejmującą wprowadzenie do ćwiczeń, część praktyczną oraz końcowe grupowe omówienie. Podczas spotkania wykorzystywane będą różne elementy psychoedukacji: teoria, ćwiczenia praktyczne, techniki psychodramy, trening relaksacji i elementy pracy z ciałem.

Zadania i ćwiczenia modelowane przeze mnie w trakcie warsztatu będą miały na celu zmniejszenie lęku w kontaktach z innymi oraz zwiększenie empatii. Dzięki temu będziecie mogli się przyglądać jak można wpływać i budować bezpieczeństwo w grupie. Ćwiczenia będziemy wykonywać indywidualnie, w parach lub podgrupach, a potem będziemy je wspólnie omawiać. Będziemy też przeglądać się w oczach innych uczestników jak w lustrze, a przez to uczyć się obserwacji i rozumienia własnych przeżyć i przeżyć innych osób. Mam nadzieję, że zwiększy to Waszą wiedzę dotyczącą Was samych oraz Waszych relacji z innymi ludźmi.

W trakcie wspólnego omówienia będziecie mogli podzielić się z innymi myślami, uczuciami i doświadczeniami oraz zobaczyć, czego nauczyliśmy się pracując razem. Wierzę, że dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom rozwiniecie się i zwiększycie motywację do dalszego uczenia się bycia w grupie. Mam nadzieję, że możliwość zobaczenia, jak uczą się, rozumieją i dzielą spostrzeżeniami inni,  będzie inspiracją do dalszych poszukiwań i zdobywania samowiedzy.” 

Marcin Dąbrowski

Jak dołączyć?

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o zapisanie się w biurze na:
– 50 min. konsultację (jeśli to pierwsza wizyta w naszym ośrodku). Konsultacja dają możliwość: zrozumienia natury zgłaszanego problemu nastolatka oraz ustalenia jaki jest najlepszy rodzaj pomocy w danej sytuacji  i czy grupa warsztatowa jest najodpowiedniejszym wyborem.
– 30 min. spotkanie przygotowujące do warsztatów (jeśli jest to kolejna wizyta w naszym ośrodku). Spotkanie przygotowujące do grupy polega na wyjaśnieniu przez prowadzącego formuły spotkań, omówieniu wątpliwości i odpowiedzi na pytania przyszłych uczestników i ich rodziców. 
Oba spotkania prowadzi Marcin Dąbrowski. Spotkania są dodatkowo płatne.

Na warsztaty można zgłosić się w każdym momencie ich trwania pod warunkiem zobowiązania się do wzięcia udziału min. w 3 zajęciach z rzędu.

Kiedy się spotykamy?                           

Prowadzący: Marcin Dąbrowski
Spotkania grupy: co druga sobota, godz.: 13.00-15. 00 
W trakcie zajęć przewidziana jest 15-minutowa przerwa
Skład grupy: 6-10 osób

START: 23 lutego 2019.
Daty kolejnych warsztatów:  9.03, 23.03, 6.04, 20.04, 11.05, 25.05, 8.06, 22.06.2019 r.

Jakie są koszty?

Karnet na pierwsze 3 zajęcia – obowiązkowy dla wszystkich240 zł
Pojedyncze zajęcia – płatne przed spotkaniem w biurze100 zł
Karnet na 3 kolejne zajęcia – płatne w biurze lub przelewem240 zł

Pierwsza wpłata w wysokości 240 zł umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach grupy START UP. Kolejne wpłaty prosimy wnosić:
– bezpośrednio w biurze 
– na konto Ośrodka Regeneracja: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem: imię, nazwisko, START UP (najpóźniej na dwa dni przed zaplanowanym spotkaniem).

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania warsztatów z osobą prowadzącą po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Marcin Dąbrowski

Ukończyłem całościowe szkolenie w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i SWPS. Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Na co dzień jestem członkiem zespołu psychoterapeutów w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (filia Zagórza), na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Sobieskiego 93. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.