Grupy interpersonalne - Ośrodek Regeneracja

Grupy interpersonalne

Dla kogo?

Od momentu przyjścia na świat dziecko doświadcza bycia w relacjach – początkowo z najbliższymi opiekunami, rodzicami, rodzeństwem, rodziną. Stopniowo wkracza w coraz bardziej złożony krąg relacji tak z rówieśnikami jak i opiekunami. Wchodzi w relacje formalne i te bardziej osobiste, intymne.
Do czasu wkroczenia w wiek nastoletni często młody człowiek nabiera pewności i kompetencji w sferze relacji miedzyludzkich. Korzysta również z doświadczeń związanych z byciem w grupach, wspierając i rozwijając swój potencjał. Czasem jednak bywa, że trudno skorzystać z tych doświadczeń w sposób rozwojowy i bezpieczny. Bywa również, że na drodze dorastania pojawiają się trudne doświadczenia związane z kontaktem z drugim człowiekiem, czy grupą.
Spotkania w ramach grup interpersonalnych polecamy nastolatkom, którzy:

  • mają trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
  • są wycofani,
  • mają trudności z mówieniem o sobie, o swoich przeżyciach
  • chcieliby poznawać siebie
  • chcieliby uczyć się wyrażać swoje zdanie, opinie
  • czują się odizolowani od innych, niezrozumiani

W ramach pracy grupowej nastolatka zapraszamy na równoległy cykl spotkań dla rodziców. Zajęcia mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wsparcie pracy nastolatków. Bardzo ważne jest uczestnictwo obojga rodziców.  Badania naukowe, a także nasze doświadczenie, pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumieniu trudności pojawiających się u nastolatków zwiększa efektywność leczenia.

Jak dołączyć?       

Osoby, które chcą, albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania lub innym terapeutą konsultującym młodzież. Konsultacje dają możliwość:

  • Zrozumienia natury problemu,
  • Ustalenia czy grupa interpersonalna jest optymalnym sposobem pomocy,
  • Poznania osoby prowadzącej,
  • Zarezerwowania miejsca w zbierającej się grupie.

Dla osób, które nie były u nas wcześniej, przewidywane są dwa spotkania. Konsultacje są płatne i trwają 50 minut.

Kiedy się spotykamy?                            Jak pracujemy?

młodzież w wieku 13-15 lat:

MUZYCZNA grupa interpersonalna dla młodzieży 

Prowadzący: Marcin Flak, Anna Gryczewska
Spotkania grupy: środa 18.00 – 19.30
Skład grupy: 6-10 osób

Cykl: 37 spotkań (grupa całoroczna). 

START: 12 września 2018.
Nie spotykamy się: 26.12.2018 roku (święta Bożego Narodzenia) 30.01.2019 (ferie zimowe).

Grupa interpersonalna, której celem jest m. in. pokonywanie trudności w relacjach z innymi ludźmi, wspomagana jest muzyką i tekstem utworów. Proponowane przez nas spotkania polegają na wspólnym słuchaniu i analizowaniu piosenek, utworów muzycznych. Treść piosenek może wpływać na pobudzenie przeżyć i stanów emocjonalnych, które towarzyszą w życiu codziennym każdego z nas. Wspólna analiza utworów jest inspiracją do podejmowania rozmów o trudnościach. Wpływa na wymianę myśli i spostrzeżeń. Istotą nie jest to co autor chciał wyrazić w materiale muzycznym, lecz to co wywołuje w słuchaczach tekst, czy melodia. 

młodzież w wieku 16-19 lat:

PORANNA, Grupa Interpersonalna dla młodzieży w nauczaniu indywidualnym i domowym

Prowadzący: Maria Zawadzka
Spotkania grupy: wtorki, 10-11.30
Grupa semestralna 

START: 12 lutego 2019 

Uczestnictwo w grupie jest deklaracją na wspólne bycie w niej przez co najmniej 5 miesiecy. Jest to okres potrzebny by uczestnik miał możliwość zajęcia się naturą swych kłopotów i realizacją indywidualnych celów.

Młodzi ludzie, których doświadczenia, tak edukacyjne jak i społeczne skłoniły do decyzji kontynuowania nauki w indywidualnym trybie często przeżywają trudności w relacjach rówieśniczych.
Grupa Interpersonalna dla młodzieży objętej nauczaniem indywidualnym jest miejscem, w którym pojawia się możliwość lepszego rozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. Tego co w tych relacjach wartościowe dla danej osoby, ale i co trudne na tyle, że się z tych relacji wycofuje. 
Grupę tę polecam tym, którzy chcieliby zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów,  czują się samotni,  niezrozumiani przez innych i chcieliby nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób.

Rodzice:

Udział w warsztatach możliwy jest po uprzednim zapisaniu się w biurze. Terminy spotkań otrzymacie Państwo przy zapisie. Warto, aby oboje rodziców zapisywało się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną grupę.

Prowadzący: Barbara Żak 
Skład grupy: 6-12  osób

Jakie są koszty?

Koszt udziału w grupie dla młodzieży i w warsztatach dla rodziców został podzielony na comiesięczne raty po 490 zł każda.  
Pierwsza wpłata w wysokości 490 zł umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach grupy dla dziecka i rodziców. Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Ośrodka Regeneracja: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem: imię, nazwisko, nazwa grupy. Ustawienie stałego przelewu oszczędzi nam i Państwu czas.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy i warsztatów po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie dla młodzieży i rodziców decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Marcin Flak

Jestem absolwentem psychologii. Ukończyłem szkolenie Muzykoterapeutyczne: Profilaktyka i Terapia Muzyczna, prowadzone przez dr Macieja Kieryła. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzę 3 grupy terapeutyczne, "Moje Przestrzenie" dla dzieci w wieku 9-12, Muzyczną Grupę Interpersonalną dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat, oraz współprowadzę Półotwartą Grupę Psychoterapeutyczną dla młodzieży. Pracuje tez indywidualnie w dziećmi i młodzieżą w wieku 9-16 lat.

Anna Gryczewska

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyłam czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie z zakresu psychiatrii zdobyłam w V Klinice Psychiatrii Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie zajmowałam się prowadzeniem zajęć terapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychodynamicznym.

Maria Zawadzka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Barbara Żak

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jestem realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami, pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.