Grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 16-19 lat, tryb stacjonarny - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 16-19 lat, tryb stacjonarny

Dla kogo?

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. Polecamy ją osobom, które chcą zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów, czują się samotne, niezrozumiane przez innych i chcą nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób.

Równolegle z grupą prowadzone są spotkania dla rodziców. Zajęcia te mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wsparcie pracy nastolatków. Bardzo ważne jest uczestnictwo obojga rodziców. Warto, aby oboje rodzice zapisywali się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną.

Badania naukowe i nasze doświadczenia pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumieniu trudności pojawiających się u nastolatków zwiększa efektywność leczenia.

Jak pracujemy? 

W naszej ofercie mamy dwa rodzaje grup:

Półotwarte – ta forma pracy grupowej zakłada długoterminowość: minimalny czas uczestniczenia w zajęciach to pięć miesięcy. Grupy są półotwarte, co oznacza, że istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie zajęć, gdy któryś z uczestników kończy pracę lub są wolne miejsca w ramach planowanej, maksymalnej liczby uczestników, przy zachowaniu zasady minimalnego czasu uczestnictwa w grupie.

Roczne – ta forma pracy grupowej zakłada określony czas trwania.

Ile jest osób w grupie?

Od 6 do 11.

Jak dołączyć?

Osoby, które chcą, albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania. Konsultacje dają możliwość:

 • zrozumienia natury problemu,
 • ustalenia czy terapia grupowa jest optymalnym sposobem pomocy,
 • poznania osoby prowadzącej,
 • zarezerwowania miejsca w zbierającej się grupie.

Dla osób, które nie były u nas wcześniej, przewidziane są dwa spotkania. Konsultacje są płatne i trwają po 50 minut.

Kiedy się spotykamy?

Wtorek

Wtorkowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA dla MŁODZIEŻY

Prowadzący: Anna Gryczewska i Hanna Sokolnicka-Zalewska
Spotkania grupy: wtorek 17.00-18.30
Miejsce grupy: Tucholska 12

startujemy po wakacjach: 5.10.2021
nie spotykamy się: 1.02.2022 (ferie zimowe I-wszy tydzień), 3.05.2022
przerwa wakacyjna od 21.06.2022

Wtorkowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA dla MŁODZIEŻY

Prowadzący: Maria Zawadzka i Małgorzata Pięta
Spotkania grupy: wtorek 19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 37 

startujemy po wakacjach: 7.09.2021
nie spotykamy się: 28.12.2021
przerwa wakacyjna od 25.01.2022

Środa

Środowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA “Ja i Inni” dla MŁODZIEŻY

Prowadzący: Marcin Dąbrowski i Dagmara Wiśniewska
Spotkania grupy: środa 19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 12

startujemy po wakacjach: 15.09.2021
nie spotykamy się: 22.12.2021 i 29.12.2021, 2.02.2022
przerwa wakacyjna od 29.06.2022

Czwartek

Czwartkowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA dla MŁODZIEŻY

Prowadzący: Anna Zegarek i Patrycja Klimek-Wierzbicka
Spotkania grupy: czwartek 19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 37

startujemy po wakacjach: 9.09.2021
nie spotykamy się: 6.01.2022, 10.02.2022 (ferie), 
przerwa wakacyjna od 30.06.2022 

Czwartkowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA dla MŁODZIEŻY

Prowadzący: Rafał Zawadzki i Marzena Denkiewicz
Spotkania grupy: czwartek 19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 

startujemy po wakacjach: 2.09.2021
nie spotykamy się: 6.01.2022
ostatnie spotkanie grupy: 27 stycznia 2022

Sobota

Sobotnia GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA dla MŁODZIEŻY w wieku 16-19 lat:

Prowadzący: Marcin Dąbrowski i Dagmara Wiśniewska
Spotkania grupy: sobota 14.00-15.30
Miejsce grupy: Tucholska 12

startujemy: gdy zbiorą się pozostałe grupy.
ostatnie spotkanie 25.06.2022

Rodzice:

Oferta grup dla młodzieży jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla Rodziców, więc dla każdego z rodziców przygotowaliśmy bezpłatne miejsce w grupie warsztatowej.

Udział w Warsztatach możliwy jest po uprzednim zapisaniu się w biurze. Terminy spotkań otrzymacie Państwo przy zapisie. Warto, aby oboje rodzice zapisywali się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną grupę.

Prowadzący: Barbara Żak 
Skład grupy: 6-12  osób

Jakie są koszty?

  • Koszt  udziału w Grupie Terapeutycznej dla Młodzieży został podzielony na raty po 649 zł miesięcznie. 
  • Kwota raty ustalona została w oparciu o liczbę spotkań w każdym z cykli grupy. Dla Państwa wygody bezpośrednio po konsultacji przekazujemy Państwu harmonogram opłat oraz terminy spotkań grupy.
  • Przesłanie podpisanej umowy oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty umożliwiają rezerwację miejsca w spotkaniach Grupy i Warsztatach. Prosimy o dopełnienie tych formalności w ciągu 3 dni od dnia konsultacji. Nieodesłanie umowy i brak odnotowanej wpłaty będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w Grupie i Warsztatach.
  • Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto ReGeneRacji: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 (z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy). Dla Państwa i naszej wygody prosimy o ustawienie stałego zlecenia przelewu w banku.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy i warsztatów po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie i Warsztatach decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy, obniżając szanse powodzenia terapii.

Osoby zainteresowane, którym nie odpowiada termin lub poszukują krótszej formy pomocy zapraszamy na Wakacyjną, Zimową lub WEEKENDową Grupę IN IN (Intensywną i Interpersonalną) dla Młodzieży.

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla nastolatka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci prowadzący grupy psychoterapeutyczne:

Marcin Dąbrowski

Ukończyłem całościowe szkolenie w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i SWPS. Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Na co dzień jestem członkiem zespołu psychoterapeutów w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (filia Zagórza), na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Sobieskiego 93. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Obecnie uczęszczam do 4-letniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku ReGeneRacja. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami. Specjalizuję się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Zawodowo jestem związana przede wszystkim z Oddziałem Psychiatrycznym dla Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Współpracuję również z Uniwersytetem SWPS w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku psychologia, studiów podyplomowych z klinicznej diagnozy psychologicznej oraz badań naukowych realizowanych przy Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS.

Dagmara Wiśniewska

Jestem absolwentką psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu HR na Uniwersytecie Łódzkim. Kończę czteroletnie studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracją i Laboratorium Psychoedukacji. Ponadto ukończyłam roczne szkolenie z pracy metodą Otwartego Dialogu. Często uczestniczę w konferencjach i wykładach otwartych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej dotyczących pracy z dziećmi, rodzinami oraz parą rodzicielską. Pracuję głównie w podejściu psychodynamicznym a swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę z dziećmi poniżej piątego roku życia poddaję superwizji u superwizorów psychoanalitycznych. Interesuję się teorią więzi i relacji wczesnodziecięcych, które mają wpływ na kształtowanie się osobowości u nastolatków. Wpływ na moją pracę ma również kontakt z siecią środowiskowego wsparcia rodziny a także konsultacje domowe. 

Maria Zawadzka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży.

Rafał Zawadzki

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłem Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej w ramach ISTDP International. Posiadam certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Anna Zegarek

Jestem absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Mam certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą. Pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w szkole, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, no i wychowanie własnych dzieci.

Barbara Żak

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jestem realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami, pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.

Małgorzata Pięta

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii, Specjalizacji Klinicznej Dziecka i Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie także doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Odbywam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Marzena Denkiewicz

Obecnie jestem na IV r. 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii, i w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Centrum Usług Psychologicznych w Warszawie, Pracowni Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Ego, w Ośrodku Terapeutycznym dla młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania Alira, w Fundacji Anima et Animus, w Hospicjum Domowym im. Cecily Sounders. Staż kliniczny odbyłam w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Drewnicy. Pracuję i superwizuję się w nurcie psychodynamicznym. W RegeneRacji Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży.