PÓŁOTWARTE grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 16-19 lat, tryb stacjonarny - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

PÓŁOTWARTE grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 16-19 lat, tryb stacjonarny

Dla kogo?

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. Polecamy ją osobom, które chcą zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów, czują się samotne, niezrozumiane przez innych i chcą nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób.

Równolegle z grupą prowadzone są spotkania dla rodziców. Zajęcia te mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wsparcie pracy nastolatków. Bardzo ważne jest uczestnictwo obojga rodziców. Warto, aby oboje rodzice zapisywali się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną.

Badania naukowe i nasze doświadczenia pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumieniu trudności pojawiających się u nastolatków zwiększa efektywność leczenia.

Jak pracujemy? 

Ta forma pracy grupowej zakłada długoterminowość: minimalny czas uczestniczenia w zajęciach to pięć miesięcy. Grupy są półotwarte, co oznacza, że istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie zajęć, gdy któryś z uczestników kończy pracę lub są wolne miejsca w ramach planowanej, maksymalnej liczby uczestników, przy zachowaniu zasady minimalnego czasu uczestnictwa w grupie.

Ile jest osób w grupie?

Od 6 do 10.

Jak dołączyć?

Osoby, które chcą, albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania. Konsultacje dają możliwość:

  • zrozumienia natury problemu,
  • ustalenia czy terapia grupowa jest optymalnym sposobem pomocy,
  • poznania osoby prowadzącej,
  • zarezerwowania miejsca w zbierającej się grupie.

Dla osób, które nie były u nas wcześniej, przewidziane są dwa spotkania. Konsultacje są płatne i trwają po 50 minut.

Kiedy się spotykamy?

Poniedziałek

Poniedziałkowa PÓŁOTWARTA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

Prowadzący: Maria Zawadzka z osobą współprowadzącą
Spotkania grupy: poniedziałki,  19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 12   

startujemy: 21.10.2019
przerwa wakacyjna
od 22.06.2020

Wtorek

Wtorkowa PÓŁOTWARTA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

Prowadzący: Beata Wójcik z osobą współprowadzącą
Spotkania grupy: wtorki, 18.00-19.30. 
Miejsce grupy: Tucholska 37

startujemy po wakacjach: 17.09.2019,
nie spotykamy się: 24.12, 31.01, 11.02 (ferie), 
przerwa wakacyjna od 23.06.2020 

“Ja i inni” 
PÓŁOTWARTA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

Prowadzący: Marcin Dąbrowski z osobą współprowadzącą
Spotkania grupy: wtorki,  19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 12 

startujemy : 5.11.2019,
przerwa wakacyjna od 24.06.2020 

Środa

Środowa Krótkoterminowa GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

Prowadzący: Rafał Zawadzki z osobą współprowadzącą
Spotkania grupy: środy,  19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 37

startujemy: 4.03.2020
kończymy: 24.06.2020

Czwartek

Czwartkowa PÓŁOTWARTA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

Prowadzący: Beata Wójcik z osobą współprowadzącą
Spotkania grupy: czwartki, 18.00-19.30
Miejsce grupy: Tucholska 37

startujemy po wakacjach: 19.09.2019
nie spotykamy się: 13.02 (ferie), 11.06 (Boże Ciało)
przerwa wakacyjna od 25.06.2020 

Czwartkowa PÓŁOTWARTA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

Prowadzący: Anna Zegarek, Patrycja Klimek-Wierzbicka
Spotkania grupy: czwartki, 19.00-20.30
Miejsce grupy: Tucholska 37

startujemy po wakacjach: 12.09.2019
nie spotykamy się: 26.12.2019  i 11.06.2020 (Boże Ciało)
przerwa wakacyjna od 25.06.2020 

Rodzice:

Udział w warsztatach możliwy jest po uprzednim zapisaniu się w biurze. Terminy spotkań otrzymacie Państwo przy zapisie. Warto, aby oboje rodzice zapisywali się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną grupę.

Prowadzący: Barbara Żak 
Skład grupy: 6-12  osób

Jakie są koszty?

Opłata za spotkania terapeutyczne dla młodzieży oraz spotkania warsztatowe dla rodziców została podzielona na comiesięczne raty po 530 zł. Pierwsza wpłata w wysokości 530 zł umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach grupy dla dziecka i rodziców. Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Ośrodka Regeneracja: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem: imię, nazwisko, nazwa grupy.

Kwota obejmuje: spotkania psychoterapeutyczne dla nastolatków oraz równoległe spotkania warsztatowe dla rodziców 

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy i warsztatów po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie dla młodzieży i rodziców decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy, obniżając szanse powodzenia terapii.

Osoby zainteresowane, którym nie odpowiada termin lub poszukują krótszej formy pomocy zapraszamy na Wakacyjną lub Zimową, Intensywną Grupę Interpersonalną dla Młodzieży.

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla nastolatka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci prowadzący grupy psychoterapeutyczne:

Marcin Dąbrowski

Ukończyłem całościowe szkolenie w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i SWPS. Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Na co dzień jestem członkiem zespołu psychoterapeutów w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (filia Zagórza), na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Sobieskiego 93. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Beata Wójcik

Jestem absolwentką wydziału psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam także Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Posiadam certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mam za sobą cztery lata stażu w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zajmowałam się terapią indywidualną i grupową. Dziesięć lat pracowałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną i pracą terapeutyczną z młodzieżą i rodzicami.

Maria Zawadzka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Rafał Zawadzki

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłem Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej w ramach ISTDP International. Posiadam certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Anna Zegarek

Jestem absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Mam certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą. Pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w szkole, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, no i wychowanie własnych dzieci.

Barbara Żak

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jestem realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami, pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.