Antoni Strzemieczny - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Antoni Strzemieczny

Antoni Strzemieczny, psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończyłem studia na Wydziale Psychologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jestem na 2 roku, czteroletnich studiów specjalizacyjnych z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu systemowym, prowadzonym przez UKSW

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałem biorąc udział w działaniach organizacji pozarządowych na rzecz grup marginalizowanych oraz pracując jako psycholog szkolny w liceum i gimnazjum. Obecnie pracuję jako socjoterapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 "SOS". Prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. Od 3 lat jestem trenerem w programie "Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka" Warszawskiego Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Szkoleń.

W ReGeneRacji

Zajmuję się psychoterapią indywidualną nastolatków.