Hanna Sokolnicka-Zalewska - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Hanna Sokolnicka-Zalewska

Hanna Sokolnicka-Zalewska, psycholog, po 4 roku szkolenia psychoterapeutycznego

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją psychoterapia na Wydziale Psychologii UW. Jestem po 4 roku szkolenia teoretycznego w podejściu analitycznym, w akredytowanym przez PTP Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów". Identyfikuję się z myśleniem analitycznym i psychodynamicznym warsztatem. Jestem również absolwentką podyplomowych studiów z Coachingu profesjonalnego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zbierałam w licznych placówkach, m.in. w Dziennym oddziale zaburzeń nerwicowych Vertimed, w Ośrodku dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona i zaburzeniami psychicznymi o podłożu organicznym, Klinice Kardiologii i chorób wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Medycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu na ul.Nowowiejskiej. Od 6 lat prowadzę również praktykę prywatną (terapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży, konsultacje rodzinne, psychoedukacja). Pracuję pod stałą superwizją.

W ReGeneRacji: 

Pracuję z młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową.

 Prywatnie:

Jestem żoną, mamą, patchworkowym rodzicem. Relaksuje mnie czas z przyjaciółmi, kontakt z przyrodą, dobry film i brytyjski humor.