Marcin Flak - psycholog dziecięcy - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Marcin Flak

Marcin Flak - psycholog dziecięcy

Marcin Flak – psycholog dziecięcy

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentem psychologii. Ukończyłem szkolenie Muzykoterapeutyczne: Profilaktyka i Terapia Muzyczna, prowadzone przez dr Macieja Kieryła. Ukończyłem czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Ukończyłem również Szkołę Muzyczną 1. Stopnia oraz Ognisko Muzyczne w Lesznie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Zapobiegania Nawrotom, w Caritas Archidiecezji Warszawskiej jako psycholog, w Zespole Szkół nr 99 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Aktualnie pracuję w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Prowadzę terapię indywidualną i grupową z dziećmi i adolescentami oraz zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych.

W Ośrodku ReGeneRacja

Prowadzę 3 grupy terapeutyczne, “Moje Przestrzenie” dla dzieci w wieku 9-12, Muzyczną Grupę Interpersonalną  dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat. Pracuje tez indywidualnie w dziećmi i młodzieżą w wieku 9-16 lat.