Mira Czepulonis - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Mira Czepulonis

Mira Czepulonis, kierowniczka ds. operacyjnych w ReGN.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim (mam tytuł magistra resocjalizacji), ponadto ukończyłam studia podyplomowe z obszaru prawa oraz grafiki komputerowej.
Mam kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie zdobyte w firmach z branży finansowej, w których odpowiedzialna byłam m.in. za procesy legislacyjne i administracyjne oraz formalno-organizacyjną obsługę spółek. 

W Ośrodku ReGeneRacja

Dbam o sferę operacyjno-organizacyjną oraz dokumentacyjną, nadzoruję pracę Biura. 
Ponadto proszę o kontakt ze mną w sprawach z zakresu PR, w tym dotyczących organizacji konferencji i in. eventów, rekrutacji, wywiadów, szkoleń, itp. Z ReGeneRacją jestem związana od września 2021 r.
E-mail: mira.czepulonis@osrodekregeneracja.pl

Prywatnie

Pasjonuję się żeglarstwem, naturą, podróżami małymi i dużymi. Lubię poznawać ludzi.