Szkoły - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Szkoły

Co pewien czas zgłaszają się do nas rodzice, wychowawcy lub dyrektorzy szkół, którzy doświadczają trudności. Słyszymy, że uczniowie odczuwają wewnętrzne rozdrażnienie i napięcie, osamotnienie, izolację, brak integracji w klasie, zagubienie, złość czy frustrację. Powodów może być wiele. Wiemy, że czasami tudno je odnaleźć.

Współpraca:
Nasze doświadczenia pokazują, że zmiana to proces, który musi trwać. Nie znamy prostych odpowiedzi, które można dopasować do każdej sytuacji. Do wypracowania rozwiązań potrzeba czasu, rozmowy i wspólnej pracy, podczas której jest miejsce na analizę problemów występujących w szkole, wypracowanie nowych narzędzi, sposobów reagowania i interweniowania. Umożliwia to kształtowanie się odpowiednich warunków, by zarówno dzieci, jak i nauczyciele mogli w pełni rozwijać swój potencjał.

Naszą współpracę rozpoczynamy od konsultacji w Państwa szkole, po której proponujemy realizację indywidualnego planu pomocy, dopasowanego formą do zgłaszanego przez Państwa problemu. Proponujemy systemowy charakter współpracy, angażując społeczność szkoły. Niektóre podejmowane działania wymagają indywidualnego wsparcia w formie porady dla rodziców, nauczycieli lub dyrekcji, inne – grupowych form pomocy w postaci warsztatów dla uczniów zakończonych konsultacją powarsztatową dla wychowawców.

Ze szkołami z ramienia ReGeneRacji współpracują:

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.  Doświadczenie zdobywałam między innymi: w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Zapobiegania Nawrotom, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale StacjonarnymdlaDzieci i Młodzieży w Józefowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od ponad dziesięciu lat dużą część mojego doświadczenia stanowi współpraca z dziećmi i ich rodzicami.

Agnieszka Nawarenko

Jestem psychoterapeutą, ukończyłam Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Jestem również absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od 2007 roku jestem zawodowo związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacją Dzieci Niczyje (Zespół Pomocy Telefonicznej). Mam bogate doświadczenie w pracy z nastolatkami i ich rodzicami. Zrealizowałam szereg szkoleń dla profesjonalistów (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, pracownicy opieki społecznej, policjanci, prokuratorzy) w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Jestem autorką i współautorką scenariuszy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym zakresie.