Psychoterapia rodzinna - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Psychoterapia rodzinna

Rodzina to zwykle najbliższy i najważniejszy kontekst naszego życia. Może być powodem kłopotów, ale też źródłem pomocy.
Psychoterapia rodzinna polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Problemy wychowawcze, kłopoty w szkole, różne objawy psychosomatyczne czy trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków emocjonalnych mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny.

Próbujemy pomagać rodzinom, by stawały się grupą bliskich ludzi wspierających rozwój poszczególnych osób. „Pacjentem” staje się wtedy rodzina jako całość, a nie jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, w trakcie których – razem z terapeutami – próbują lepiej zrozumieć skąd biorą się trudności.

Pomoc nie polega na poszukiwaniu winnych tylko szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Uznajemy, że członkowie rodziny robią wszystko, by ona dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się rodziny po pomoc rozumiemy jako dowód jej siły i ważności wewnętrznych związków.

Psychoterapię rodzinną rozpoczynamy od konsultacji i wspólnego ustalenia zakresu i zasad współpracy. Spotkania rodzinne trwają zazwyczaj 1,5 godzinne, a sesje odbywają się co 2-4 tygodnie.

Katarzyna Brażyńska-Tatarowicz

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Klinicznej oraz Prawa Uniwersytecie Łódzkim.Ukończyłam 4 letnie szkolenie z psychoterapii oraz 2 letnie szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, które są szkoleniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłym, młodymi dorosłymi i młodzieżą.

Piotr Romanowski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłem 4-letnie Studium Terapii Rodzin organizowane przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie oraz Szkołę Trenerów BAZA w Krakowie. Od wielu lat wspieram psychoterapeutycznie młodzież i rodziny w ramach współpracy z instytucjami publicznymi m.in z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Edyta Stelmach

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii (ze specjalizacją Kliniczną Dziecka) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam trzyletnie Studium Psychoterapii, dwuletnie Studium Terapii Rodzin oraz dwuletnie Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerem warsztatu grupowego. Mam wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi.

Barbara Żak

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jestem realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami, pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.