FAQ - Ośrodek Regeneracja

FAQ

Pytania pojawiające się przed zapisem na pierwsze spotkanie w ReGeneRacji

Jaki jest czas oczekiwania na terapię?

Czas oczekiwania na terapię jest bardzo zróżnicowany i w dużej mierze uzależniony od Państwa dyspozycyjności. Osoby, które są dostępne przed godziną 15.00 lub nie czekają do konkretnego psychoterapeuty, mają większe możliwości uzyskania terminu na bieżąco.

Aby rozpocząć współpracę wymagana jest zgoda obydwojga rodziców. Co mam zrobić jeżeli drugi rodzic nie uczestniczy w życiu dziecka

Konsultacja może odbyć się tylko z jednym rodzicem, jeżeli jednak zalecona zostanie dalsza współpraca, tj. terapia indywidualna, grupowa, diagnoza lub wizyta u psychiatry –  zgoda musi zostać wyrażona również przez drugiego rodzica (o ile nie jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej). Jeżeli drugi rodzic nie wyraża zgody na terapię dziecka, można się o nią ubiegać na drodze sądowej.

Jestem rodzicem i chcę odbyć indywidualną konsultację z psychoterapeutą w sprawie dziecka. Nie chcę włączać do tego spotkania drugiego rodzica, czy jest to możliwe?

Tak. Każdy rodzic może odbyć konsultacje rodzicielskie w naszym Ośrodku i porozmawiać o swojej sytuacji.

Dlaczego nie można od razu zapisać się na terapię? Dlaczego najpierw jest wymagana konsultacja?

Celem konsultacji jest zdiagnozowanie dziecka i Państwa sytuacji oraz zebranie najważniejszych informacji – wywiadu rozwojowego dziecka, aby ustalić dalszy tryb postępowania. Nie zawsze na konsultacji zalecana jest terapia indywidualna dla dziecka. Dziecko może zostać skierowane do grupy lub psychiatry, może zostać również zalecona terapia dla całej rodziny lub tylko dla rodziców, indywidualnie, lub razem. 

Czy na pierwszej konsultacji muszę/mogę być z dzieckiem?

W przypadku dzieci poniżej 12 lat, pierwsze konsultacje odbywają się wyłącznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 
W przypadku dzieci od 13 roku życia w pierwszej konsultacji uczestniczą rodzice / rodzic (opiekun/opiekunowie prawni) wraz z nastolatkiem.

Co w przypadku kiedy moje dziecko nie będzie chciało przy mnie rozmawiać?

Rozpoczynacie Państwo wizytę wspólnie, nie oznacza to jednak, że całe spotkanie będziecie razem. Terapeuta może podzielić czas np. na rozmowę w całym gronie, a następnie tylko z dzieckiem, podczas której rodzice zostaną zaproszeni do poczekalni. Podział ten jest kwestią indywidualną, ustalaną na początku spotkania.

Czy terapeuta, u którego odbywamy konsultację jest osobą, która będzie kontynuowała pracę z dzieckiem?

Nie każdy z naszych terapeutów prowadzi konsultacje. Na konsultację proponujemy zapisanie się do terapeuty, który ma wolny termin. Po rozpoznaniu Państwa sytuacji, jeżeli nasz konsultant zaleci dla dziecka lub rodziców dłuższą pracę terapeutyczną, mogą Państwo zapisać dziecko i/lub siebie na termin terapeutyczny u jednego z naszych wysoko wykwalifikowanych terapeutów

Co zrobić jeśli moje dziecko nie zgadza się na wzięcie udziału w umówionej konsultacji?

Jeżeli dziecko nie zgadza się na spotkanie, mogą Państwo skorzystać z niego sami, odbywając w zaplanowanym terminie  konsultację rodzicielską z psychoterapeutą.

Czy o każdym terminie wizyty informują Państwo oboje rodziców?

Przy zakładaniu karty w naszym Ośrodku, możemy zaznaczyć tylko jedne dane teleadresowe do głównego kontaktu. Nasz system automatycznie wysyła informacje z przypomnieniem o wizycie pod główny numer i adres mailowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach o wizytach przypominamy obojgu rodzicom.

Jakiś czas temu odbyłem kilka konsultacji w Ośrodku. Czy otrzymam zaświadczenie dotyczące przebiegu spotkań? 

Terapeuta nie jest lekarzem, nie ma więc obowiązku prowadzenia dokumentacji z odbywanych spotkań. Biuro może na prośbę rodzica wydać zaświadczenie o odbytych spotkaniach (lub spotkaniu) i ich (jego) terminie. Do terapeuty należy decyzja czy zgodzi się na wydanie zaświadczenia z bardziej szczegółowymi informacjami, zdarza się to jednak częściej przy dłuższej współpracy, rzadziej po samym procesie konsultacyjnym.

Czy przyjmujemy osoby dorosłe?

W Ośrodku ReGeneRacja przyjmujemy rodziców naszych pacjentów (w godzinach przedpołudniowych). Godziny popołudniowe są zarezerwowane na pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Jeżeli jesteś osobą dorosłą, która szuka wsparcia psychoterapeutycznego, polecamy kontakt ze współpracującym z nami Laboratorium Psychoedukacji: https://www.lps.pl/ .

Pytania pojawiające się po podjęciu psychoterapii w ReGeneRacji:

Czemu nie otrzymaliśmy linku do płatności jak przy poprzednich spotkaniach?

Linki do płatności wysyłane są na spotkania w procesie konsultacyjnym, na wizyty diagnostyczne oraz psychiatryczne. Jeżeli po konsultacjach rozpoczęto dłuższą terapię, kolejne wizyty należy opłacać przelewem tradycyjnym na nasze konto bankowe: Ośrodek Regeneracja Sp. z o.o., nr 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481.

Pytania o babcię

Czy dziecko na wizytę może przyjść z babcią?

Na wizytach musi być obecny rodzic lub opiekun prawny. Jeśli dużą rolę pełni babcia lub dziadek w wychowaniu dziecka, mogą zostać oni włączeni do procesu konsultacyjnego, nie mogą jednak być zamiast rodzica/opiekuna prawnego.

Czy mogę umówić na konsultację wnuka/czkę?

Na wizytę w Ośrodku zapisywać dziecko mogą umawiać jedynie jego rodzice oraz opiekunowie prawni.

Kończenie psychoterapii indywidualnej nastolatka:

Nasze nastoletnie dziecko zakończyło terapię indywidualną. Dlaczego jako rodzice nie zostaliśmy zaproszeni na podsumowanie?

W przypadku terapii nastolatków, psychoterapeuci nie prowadzą spotkań podsumowujących z rodzicami. Terapeutę obowiązuje tajemnica związana z treściami ujawnianymi przez nastolatka i tylko w wyjątkowych przypadkach terapeuta kontaktuje się z rodzicem.

Pytania dotyczące konsultacji rodzinnej:

W najbliższym czasie mamy odbyć konsultację rodzinną w Ośrodku. Mamy jedno nastoletnie dziecko i dwójkę mniejszych. Czy na konsultację rodzinną mamy przyjść także z małymi dziećmi?

Konsultację rodzina powinna odbywać się z udziałem wszystkich członków najbliższej rodziny.

Pytania dotyczące wizyt u lekarza psychiatry:

Czemu nie mogę zapisać się do psychiatry przez stronę internetową?

Jeśli nie widać dostępnych terminów na naszej stronie internetowej, oznacza to, że w przeciągu najbliższego miesiąca nie ma wolnych terminów do lekarza psychiatry. Prosimy w takim wypadku o kontakt telefoniczny z naszym biurem w celu umówienia się na najbliższy dostępny termin.

Mojemu dziecku skończyły się leki przepisane przez lekarza psychiatrę. W najbliższym czasie nie mamy umówionej wizyty, co mogę zrobić?

Lekarz może zgodzić się na wypisanie recepty poza wizytą, przy czym ta opcja jest dodatkowo płatna (100 zł). Jeżeli lekarz ma wątpliwości odnośnie wystawienia recepty (np. gdy dawno nie widział dziecka), ma prawo odmówić wystawienia recepty bez zbadania pacjenta. W takim wypadku nasze biuro dokona wszelkich starań aby zapisać Państwa na wizytę w możliwie najszybszym czasie.

Grupy dla dzieci i nastolatków:

Czy udział w konsultacji do grupy oznacza przyjęcie do niej?

Konsultacja do grupy ma na celu sprawdzenie gotowości dziecka na udział w takiej  formie terapeutycznej. Na konsultacji podejmowana jest decyzja o tym, czy doświadczenie grupy będzie dla dziecka budujące i najlepsze na ten moment, czy też na tym etapie bardziej korzystna będzie inna forma pomocy dla dziecka i/lub jego rodziny.

Na czym polegają grupy terapeutyczne? Czy różnią się bardzo od Treningu Umiejętności Społecznych? 

Grupa terapeutyczna polega na badaniu u pacjenta uczuć, zachowań w sytuacjach społecznych oraz relacji z innymi. Grupa polega na pomocy pacjentom w identyfikowaniu trudnych emocji i zrozumieniu zachodzących procesów podczas interakcji społecznych z innymi uczestnikami grupy.
Proces terapii grupowej jest formą oddziaływań terapeutycznych prowadzonych  według określonych  zasad. Doświadczenie pracy w grupie może być pomocne zarówno w obliczu sytuacji kryzysowych jak i stanowić wsparcie w rozwijaniu naturalnego potencjału dziecka i jego zasobów.
Trening umiejętności społecznych to program ściśle oparty na nauce i treningu zachowań związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.