Nr tel. na Izby Przyjęć szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Nr tel. na Izby Przyjęć szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież,  które wymagają pilnej konsultacji psychiatrycznej z powodu stanu zagrożenia zdrowia i/lub życia mogą zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym na Izbę Przyjęć szpitala psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W sytuacjach nagłych nie jest wymagane posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego. Lekarz Izby Przyjęć bada pacjenta i ocenia czy są wskazania do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Danego dnia miesiąca przyjmuje jeden z dwóch lub trzech oddziałów psychiatrycznych w Warszawie i okolicach.

Dla dzieci i młodzieży przed 15 rokiem życia:

  • Szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Józefowie ul 3 Maja 127 tel. na Izbę przyjęć: 22 468 25 96,
  • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Szpitalu Pediatrycznym w Warszawie, ul Żwirki i Wigury 63A, Warszawa.

Dzieci i młodzież, które skończyły 14 lat

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii ul Sobieskiego 9  tel. 22 458-28-00, 22-458-28-00 lub 224582500, 
  • Szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Józefowie ul 3 Maja 127 tel. na Izbę przyjęć: 22 468 25 96,
  • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Konstancin – Uzdrowisko ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, informacje na temat przyjęcia – od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod numerem 22 484-28-63, 22 484-28-64, 667-651-528)