Nr tel. na Izby Przyjęć szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja

Nr tel. na Izby Przyjęć szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież,  które wymagają pilnej konsultacji psychiatrycznej z powodu stanu zagrożenia zdrowia i/lub życia mogą zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym na Izbę Przyjęć szpitala psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W sytuacjach nagłych nie jest wymagane posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego. Lekarz Izby Przyjęć bada pacjenta i ocenia czy są wskazania do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Danego dnia miesiąca przyjmuje jeden z dwóch lub trzech oddziałów psychiatrycznych w Warszawie i okolicach.

Dla dzieci i młodzieży przed 15 rokiem życia:

Dzieci i młodzież, które skończyły 14 lat

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii ul.Sobieskiego 9,  tel. 22 45 82 648, 22 45 82 748, 22 45 82 830, 
  • Szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Józefowie ul.3 Maja 127, tel. na Izbę przyjęć: 22 468 25 96,
  • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Konstancin – Uzdrowisko ul.Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, informacje na temat przyjęcia – od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod numerem 22 484 28 13, +48 667 651 528)

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”

(przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)

  • 800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
  • niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  

Jeśli znalazł*ś się na tej stronie, nie jesteś rodzicem ani opiekunem i potrzebujesz pomocy, możesz napisać do nas maila – odpowiemy.