Konsultacja lekarska u psychiatry dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Konsultacja lekarska u psychiatry dzieci i młodzieży

Konsultacja u lekarza psychiatry jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych. Lekarze psychiatrzy pracujący w ReGeneRacji, przyjmują pacjentów w ramach specjalistycznych praktyk lekarskich. Podczas pierwszej wizyty lekarz zakłada pacjentowi dokumentację medyczną, do której ma dostęp tylko on, w ograniczonym zakresie biuro oraz na życzenie opiekun prawny pacjenta lub pełnoletni pacjent. 

Kogo zapraszamy na konsultację?

Jeżeli spotkanie ma dotyczyć problemów dziecka, które nie ma jeszcze 12 lat, na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców. Dziecko zaprosimy na kolejne spotkanie z przynajmniej jednym rodzicem. Starsze dzieci i młodzież zapraszamy na pierwsze spotkanie wspólnie z rodzicami.

Jeśli przed konsultacją psychiatryczną, odbyła się już konsultacja psychoterapeutyczna w naszym Ośrodku, wtedy o tym kto powinien pojawić się na pierwszym spotkaniu psychiatrycznym decyduje konsultant w porozumieniu z psychiatrą.

Co jest celem konsultacji?:

  • postawienie rozpoznania klinicznego albo informacja o braku takiego rozpoznania,
  • zaplanowanie dalszych interwencji np. skierowaniem dziecka, rodzica lub całej rodziny na psychoterapię, 
  • czasami zaplanowanie i włączenie leczenia farmakologicznego.

Jak długo trwa konsultacja?

Pierwsze spotkania trwają 50 min. Jeżeli lekarz zaleci leczenie farmakologiczne wizyty kontrolne trwają 25 min.

Częste pytania:

Czy możliwe jest wypisanie recepty na lek bez wizyty?

Zasadniczo nie. O włączeniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz w trakcie wizyty, wypisuje odpowiednią ilość zaleconego leku, jednocześnie informując pacjenta, kiedy wskazana jest wizyta kontrolna. Celem wizyty kontrolnej, jest nie tylko przepisanie kolejnej recepty, ale przede wszystkim omówienie skuteczności leczenia, ewentualnych działań niepożądanych, dobranie odpowiedniej dawki leku. 

W wyjątkowych sytuacjach (brak dostępnych terminów, zagubienie/ przeterminowanie recepty), możliwe jest wypisanie recepty na lek bez wizyty. Prośbę taką prosimy zgłosić do biura na adres: biuro@osrodekeregeneracja.pl. Lekarz prowadzący w dniu swojej pracy w Ośrodku zdecyduje o możliwości wypisania takiej recepty dla swojego pacjenta, o czym biuro poinformuje Państwa drogą mailową.

Czy aby uzyskać zaświadczenie do szkoły lub opinię dotyczącą zdrowia należy się umówić na wizytę?

Tak. Poza wizytą mogą być wystawiane zaświadczenia tylko dla pacjentów objętych stałą, comiesięczną opieką lekarza.

Co jeśli lekarz prowadzący jest nieobecny, a jest potrzebna dodatkowa wizyta lub wypisanie recepty?

Jeśli lekarz prowadzący jest nieobecny (urlop lub inna dłuższa nieobecność), leczenie może być przedłużone przez innego psychiatrę tylko w trakcie umówionej wizyty, podczas której założona zostanie odrębna dokumentacja. O dłuższych, planowanych nieobecnościach staramy się informować Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie było potrzeby umawiania się do innego lekarza. 

Ze swojej strony prosimy Państwa o umówienie się na kolejna wizytę tuż po zakończeniu spotkania z lekarzem. W innej sytuacji, prosimy Państwa o dopilnowanie, aby wypisana dziecku ilość leku wystarczyła do następnej wizyty lekarskiej

 

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska

Jestem lekarzem psychiatrą, specjalistką w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry od 2005 r.  pracowałam z osobami dorosłymi w kryzysie psychotycznym w Oddziale Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrii IPiN. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie przez osiem lat prowadziłam leczenie psychiatryczne i terapię młodych osób z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości oraz  przez ostatnie lata w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, gdzie zajmowałam się diagnozą i leczeniem młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami psychicznymi.

lek. med. Katarzyna Komendant

Z wykształcenia jestem psychiatrą dziecięcym i psychologiem, posiadam tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2003 roku jestem związana ze Szpitalem Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, gdzie pracowałam na oddziałach: dziecięcych, dziennym, w poradni oraz pełniłam dyżury lekarskie. Od kilku lat jestem członkiem zespołu diagnostycznego całościowych zaburzeń rozwoju w Poradni Scolar. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych stażach w kraju i zagranicą, między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu w Komorowie, Szpitalu Na Litewskiej oraz Szpitalu Miejskim w Luksemburgu. Ponadto odbyłam szkolenie psychoterapeutyczne i chociaż nie pracuję w zawodzie psychoterapeuty dostrzegam jak ważna jest ona w procesie zdrowienia dziecka i jego rodziny.

lek. med. Anna Nowicka

Jestem lekarzem psychiatrą, posiadam tytuł specjalisty psychiatrii oraz specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam też 4-letnią szkołę psychoterapii w ośrodku INTRA. Pierwsza specjalizację odbywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Bielańskim na Oddziale Psychiatrycznym. Od 2012 r jestem pracownikiem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Obecnie kieruję Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. 

dr n.med. Paulina Rok-Bujko

Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, jak również psychologiem. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam od 2002 r. początkowo pracując w Klinice Neurologii i Epileptologii CZD w Międzylesiu, a następnie odbywając specjalizacje w Klinice Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od 2008 r. współpracowałam z Oddziałem Dziennym, a następnie Poradnią dla Dzieci z Autyzmem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, a od 2014 r. zawodowo związana byłam z Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie MCN, którym kierowałam od 2017-2018 r. Od 2016 r. uczestniczę w akredytowanym całościowym szkoleniu systemowo- psychodynamicznym do certyfikatu PTP, prowadzonym przez Klinikę Psychiatrii UJ w Krakowie. Odbyłam też szkolenie w Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT) w Anna Freud Center w Londynie (kurs podstawowy oraz w zakresie terapii adolescentów).