Konsultacja lekarska u psychiatry dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja

Konsultacja lekarska u psychiatry dzieci i młodzieży

Czym jest konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja u lekarza psychiatry to proces  składający się z kilku  spotkań z dzieckiem i jego rodzicami  mający na celu ocenę stanu zdrowia dziecka, podłoże jego problemów emocjonalnych. Lekarze psychiatrzy pracujący w ReGeneRacji, przyjmują pacjentów w ramach specjalistycznych praktyk lekarskich. Podczas pierwszej wizyty lekarz zakłada pacjentowi dokumentację medyczną, do której ma dostęp tylko on, w ograniczonym zakresie biuro oraz na życzenie opiekun prawny pacjenta lub pełnoletni pacjent.

Kogo zapraszamy na konsultację?

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszamy samych rodziców, w przypadku dzieci do 12 rż, starsze dzieci i młodzież przychodzą na spotkanie razem z  rodzicami. Pierwsze spotkanie służy przede wszystkim zebraniu dokładnego wywiadu, w tym rozwojowego, historii problemów dziecka, ewentualnie dotychczasowego leczenia i tylko w sporadycznych przypadkach kończy się postawieniem wstępnej diagnozy i zaleceniem leczenia. Kolejne spotkania konsultacyjne są przede wszystkim spotkaniem z dzieckiem/nastolatkiem i ich liczba zależy od decyzji lekarza, zwykle jest to jedna lub dwie wizyty. W trakcie tych spotkań lekarz przeprowadza badanie stanu psychicznego dziecka, poprzez odpowiednio prowadzona rozmowę i obserwacje dziecka. Jeżeli,  Jeżeli spotkanie ma dotyczyć problemów dziecka, które nie ma jeszcze 12 lat, na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców. Dziecko zaprosimy na kolejne spotkanie z przynajmniej jednym rodzicem. Starsze dzieci i młodzież zapraszamy na pierwsze spotkanie wspólnie z rodzicami.

Jeśli przed konsultacją psychiatryczną, odbyła się już konsultacja psychoterapeutyczna w naszym Ośrodku, wtedy o tym kto powinien pojawić się na pierwszym spotkaniu psychiatrycznym decyduje konsultant w porozumieniu z psychiatrą.

Podsumowując:  celem konsultacji jest:

  • postawienie rozpoznania klinicznego albo informacja o braku takiego rozpoznania,
  • zaplanowanie dalszych interwencji np. skierowaniem dziecka, rodzica lub całej rodziny na psychoterapię, 
  • czasami zaplanowanie i włączenie leczenia farmakologicznego.

Jak długo trwa konsultacja?

Proces konsultacyjny to minimum dwa, zwykle trzy lub cztery spotkania trwające 50 minut. Jeżeli lekarz zaleci leczenie farmakologiczne, kolejne wizyty kontrolne trwają 25 min.

Uwaga

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, skierowanie na psychiatryczne oddziały dzienne nie jest wymagane.

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania:

Czy możliwe jest wypisanie recepty na lek bez wizyty?

Zasadniczo nie. O włączeniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz w trakcie wizyty, wypisuje odpowiednią ilość zaleconego leku, jednocześnie informując pacjenta, kiedy wskazana jest wizyta kontrolna. Celem wizyty kontrolnej, jest nie tylko przepisanie kolejnej recepty, ale przede wszystkim omówienie skuteczności leczenia, ewentualnych działań niepożądanych, dobranie odpowiedniej dawki leku. 

W wyjątkowych sytuacjach (brak dostępnych terminów, zagubienie/ przeterminowanie recepty), możliwe jest wypisanie recepty na lek bez wizyty. Prośbę taką prosimy zgłosić do biura na adres: biuro@osrodekeregeneracja.pl. Lekarz prowadzący w dniu swojej pracy w Ośrodku zdecyduje o możliwości wypisania takiej recepty dla swojego pacjenta, o czym biuro poinformuje Państwa drogą mailową. Wystawienie recepty bez wizyty jest płatne.

Czy aby uzyskać zaświadczenie do szkoły lub opinię dotyczącą zdrowia należy się umówić na wizytę?

Tak. Poza wizytą mogą być wystawiane zaświadczenia tylko dla pacjentów objętych stałą, comiesięczną opieką lekarza.

Co jeśli lekarz prowadzący jest nieobecny, a jest potrzebna dodatkowa wizyta lub wypisanie recepty?

Jeśli lekarz prowadzący jest nieobecny (urlop lub inna dłuższa nieobecność), leczenie może być przedłużone przez innego psychiatrę tylko w trakcie umówionej wizyty, podczas której założona zostanie odrębna dokumentacja. O dłuższych, planowanych nieobecnościach staramy się informować Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie było potrzeby umawiania się do innego lekarza. 

Ze swojej strony prosimy Państwa o umówienie się na kolejna wizytę tuż po zakończeniu spotkania z lekarzem. W innej sytuacji, prosimy Państwa o dopilnowanie, aby wypisana dziecku ilość leku wystarczyła do następnej wizyty lekarskiej

 

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska

Jestem lekarzem psychiatrą, specjalistką w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry od 2005 r.  pracowałam z osobami dorosłymi w kryzysie psychotycznym w Oddziale Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrii IPiN. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie przez osiem lat prowadziłam leczenie psychiatryczne i terapię młodych osób z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości oraz  przez ostatnie lata w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, gdzie zajmowałam się diagnozą i leczeniem młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami psychicznymi.

lek. med. Waldemar Iwanowski

Lekarz psychiatra w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz po ukończonym szkoleniu specjalizacyjnym z psychiatrii dorosłych. W REGN zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym.

lek. med. Katarzyna Komendant

Z wykształcenia jestem psychiatrą dziecięcym i psychologiem, posiadam tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2003 roku jestem związana ze Szpitalem Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, gdzie pracowałam na oddziałach: dziecięcych, dziennym, w poradni oraz pełniłam dyżury lekarskie. Od kilku lat jestem członkiem zespołu diagnostycznego całościowych zaburzeń rozwoju w Poradni Scolar. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych stażach w kraju i zagranicą, między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu w Komorowie, Szpitalu Na Litewskiej oraz Szpitalu Miejskim w Luksemburgu. Ponadto odbyłam szkolenie psychoterapeutyczne i chociaż nie pracuję w zawodzie psychoterapeuty dostrzegam jak ważna jest ona w procesie zdrowienia dziecka i jego rodziny.

lek. med. Natalia Napierała-Bińka

Jestem lekarzem w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2016 roku pracuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jestem również absolwentką czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii opartej na podejściu psychodynamicznym w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji.