Konsultacja lekarska u psychiatry dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Konsultacja lekarska u psychiatry dzieci i młodzieży

W czasie pandemii, ze względów bezpieczeństwa, możliwe są tylko porady online. Poniżej wskazówki dla korzystających z konsultacji psychiatrycznej w formie teleporady. 

Teleporada to po prostu klasyczna konsultacja lekarska z lekarzem znajdującym się w innym miejscu niż pacjent za pośrednictwem systemów do rozmów audio-wideo. Lekarz znajduje się w gabinecie lub w takim miejscu, w którym osoby postronne nie będą mogły go usłyszeć. Podczas teleporady lekarz jest zobowiązany zachować należytą staranność i pełen profesjonalizm, a na podstawie rozmowy sporządza dokumentację medyczną. W ramach teleporady lekarz jest uprawniony do wystawienia dokumentów takich jak recepta, zaświadczenie, skierowanie na badania.

Teleporada nie zastępuje w pełni wizyty klasycznej, ale sprawdza się w wielu sytuacjach. Jeśli lekarz oceni, że na odległość nie może rzetelnie ocenić stanu zdrowia pacjenta poprosi o stawienie się w poradni lub szpitalu w celu uzupełnienia badania.

Wykorzystanie teleporad w opiece nad pacjentami jest dopuszczone zasadami etyki lekarskiej oraz przepisami polskiego prawa, jest aktualne z aktualną wiedzą medyczną, a rozwój telemedycyny jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dzięki teleporady umożliwiają uzyskanie profesjonalnej pomocy bez narażania siebie i innych na ryzyko zakażenia koronawirusem.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pomocy w takiej formie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami:

 • Zadbaj o prywatność spotkania: rozmawiaj w warunkach, które gwarantują, że osoba postronna nie usłyszy rozmowy. Część wizyty może odbywać się z rodzicami i pacjentem, część z samym pacjentem, a część z samymi rodzicami. W każdej z tych sytuacji ważne jest zagwarantowanie osobie czy osobom rozmawiającym prywatności.
 • Bądź przygotowany na potwierdzenie tożsamości

Jeśli jest to pierwszorazowa wizyta lekarz upewni się czy osoba, z którą nawiązuje połączenie, rzeczywiście jest osobą, za którą się̨ podaje. Aby potwierdzić tożsamość rodzica i pacjenta, poprosi o podanie danych z dowodu osobistego i/lub legitymacji szkolnej czy ewentualnie pokazanie tych dokumentów.

 • Podaj numer swojego telefonu, pod który lekarz może zadzwonić w razie trudności technicznych z połączeniem podczas wizyty. W razie problemów technicznych natychmiast o nich poinformuj. Lekarz może też spytać o miejsce Twojego przebywania – dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy osobie pełnoletniej podczas wizyty nie towarzyszy rodzic.

Pamiętaj, Przypominamy, że podobnie jak w przypadku klasycznej wizyty u psychiatry, w przypadku osób niepełnoletnich warunkiem przeprowadzenia teleporady jest obecność rodzica / opiekuna prawnego, w tym samym miejscu co pacjent – mimo, że przez część wizyty lekarz może rozmawiać tylko z pacjentem.

Zachęcamy, żeby osobom pełnoletnim – tzw. młodym dorosłym towarzyszył przez część trwania wizyty rodzic, szczególnie podczas wizyt diagnostycznych (zwykle jest to kilka pierwszych wizyt), co umożliwi zebranie wywiadu i pozwoli na skuteczniejszą pomoc.

Przy opracowaniu korzystano z przygotowanych przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza poradniki dla lekarzy oraz pacjentów, których Patronami publikacji są m.in. Minister Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,

Czym jest konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja u lekarza psychiatry to proces  składający się z kilku  spotkań z dzieckiem i jego rodzicami  mający na celu ocenę stanu zdrowia dziecka, podłoże jego problemów emocjonalnych. Lekarze psychiatrzy pracujący w ReGeneRacji, przyjmują pacjentów w ramach specjalistycznych praktyk lekarskich. Podczas pierwszej wizyty lekarz zakłada pacjentowi dokumentację medyczną, do której ma dostęp tylko on, w ograniczonym zakresie biuro oraz na życzenie opiekun prawny pacjenta lub pełnoletni pacjent.

Kogo zapraszamy na konsultację?

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszamy samych rodziców, w przypadku dzieci do 12 rż, starsze dzieci i młodzież przychodzą na spotkanie razem z  rodzicami. Pierwsze spotkanie służy przede wszystkim zebraniu dokładnego wywiadu, w tym rozwojowego, historii problemów dziecka, ewentualnie dotychczasowego leczenia i tylko w sporadycznych przypadkach kończy się postawieniem wstępnej diagnozy i zaleceniem leczenia. Kolejne spotkania konsultacyjne są przede wszystkim spotkaniem z dzieckiem/nastolatkiem i ich liczba zależy od decyzji lekarza, zwykle jest to jedna lub dwie wizyty. W trakcie tych spotkań lekarz przeprowadza badanie stanu psychicznego dziecka, poprzez odpowiednio prowadzona rozmowę i obserwacje dziecka. Jeżeli,  Jeżeli spotkanie ma dotyczyć problemów dziecka, które nie ma jeszcze 12 lat, na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców. Dziecko zaprosimy na kolejne spotkanie z przynajmniej jednym rodzicem. Starsze dzieci i młodzież zapraszamy na pierwsze spotkanie wspólnie z rodzicami.

Jeśli przed konsultacją psychiatryczną, odbyła się już konsultacja psychoterapeutyczna w naszym Ośrodku, wtedy o tym kto powinien pojawić się na pierwszym spotkaniu psychiatrycznym decyduje konsultant w porozumieniu z psychiatrą.

Podsumowując:  celem konsultacji jest:

 • postawienie rozpoznania klinicznego albo informacja o braku takiego rozpoznania,
 • zaplanowanie dalszych interwencji np. skierowaniem dziecka, rodzica lub całej rodziny na psychoterapię, 
 • czasami zaplanowanie i włączenie leczenia farmakologicznego.

Jak długo trwa konsultacja?

Proces konsultacyjny to minimum dwa, zwykle trzy lub cztery spotkania trwające 50 minut. Jeżeli lekarz zaleci leczenie farmakologiczne, kolejne wizyty kontrolne trwają 25 min.

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania:

Czy możliwe jest wypisanie recepty na lek bez wizyty?

Zasadniczo nie. O włączeniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz w trakcie wizyty, wypisuje odpowiednią ilość zaleconego leku, jednocześnie informując pacjenta, kiedy wskazana jest wizyta kontrolna. Celem wizyty kontrolnej, jest nie tylko przepisanie kolejnej recepty, ale przede wszystkim omówienie skuteczności leczenia, ewentualnych działań niepożądanych, dobranie odpowiedniej dawki leku. 

W wyjątkowych sytuacjach (brak dostępnych terminów, zagubienie/ przeterminowanie recepty), możliwe jest wypisanie recepty na lek bez wizyty. Prośbę taką prosimy zgłosić do biura na adres: biuro@osrodekeregeneracja.pl. Lekarz prowadzący w dniu swojej pracy w Ośrodku zdecyduje o możliwości wypisania takiej recepty dla swojego pacjenta, o czym biuro poinformuje Państwa drogą mailową. Wystawienie recepty bez wizyty jest płatne.

Czy aby uzyskać zaświadczenie do szkoły lub opinię dotyczącą zdrowia należy się umówić na wizytę?

Tak. Poza wizytą mogą być wystawiane zaświadczenia tylko dla pacjentów objętych stałą, comiesięczną opieką lekarza.

Co jeśli lekarz prowadzący jest nieobecny, a jest potrzebna dodatkowa wizyta lub wypisanie recepty?

Jeśli lekarz prowadzący jest nieobecny (urlop lub inna dłuższa nieobecność), leczenie może być przedłużone przez innego psychiatrę tylko w trakcie umówionej wizyty, podczas której założona zostanie odrębna dokumentacja. O dłuższych, planowanych nieobecnościach staramy się informować Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie było potrzeby umawiania się do innego lekarza. 

Ze swojej strony prosimy Państwa o umówienie się na kolejna wizytę tuż po zakończeniu spotkania z lekarzem. W innej sytuacji, prosimy Państwa o dopilnowanie, aby wypisana dziecku ilość leku wystarczyła do następnej wizyty lekarskiej

 

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska

Jestem lekarzem psychiatrą, specjalistką w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry od 2005 r.  pracowałam z osobami dorosłymi w kryzysie psychotycznym w Oddziale Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrii IPiN. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie przez osiem lat prowadziłam leczenie psychiatryczne i terapię młodych osób z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości oraz  przez ostatnie lata w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, gdzie zajmowałam się diagnozą i leczeniem młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami psychicznymi.

lek. med. Katarzyna Komendant

Z wykształcenia jestem psychiatrą dziecięcym i psychologiem, posiadam tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2003 roku jestem związana ze Szpitalem Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, gdzie pracowałam na oddziałach: dziecięcych, dziennym, w poradni oraz pełniłam dyżury lekarskie. Od kilku lat jestem członkiem zespołu diagnostycznego całościowych zaburzeń rozwoju w Poradni Scolar. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych stażach w kraju i zagranicą, między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu w Komorowie, Szpitalu Na Litewskiej oraz Szpitalu Miejskim w Luksemburgu. Ponadto odbyłam szkolenie psychoterapeutyczne i chociaż nie pracuję w zawodzie psychoterapeuty dostrzegam jak ważna jest ona w procesie zdrowienia dziecka i jego rodziny.

lek. med. Anna Nowicka

Jestem lekarzem psychiatrą, posiadam tytuł specjalisty psychiatrii oraz specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam też 4-letnią szkołę psychoterapii w ośrodku INTRA. Pierwsza specjalizację odbywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Bielańskim na Oddziale Psychiatrycznym. Od 2012 r jestem pracownikiem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Obecnie kieruję Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie.