dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska - Ośrodek Regeneracja

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska,  lekarz psychiatra, specjalistka w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Jestem lekarzem psychiatrą, specjalistką w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry od 2005 r.  pracowałam z osobami dorosłymi w kryzysie psychotycznym w Oddziale Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrii IPiN. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie przez osiem lat prowadziłam leczenie psychiatryczne i terapię młodych osób z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości oraz  przez ostatnie lata w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, gdzie zajmowałam się diagnozą i leczeniem młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami psychicznymi. Poza działalnością kliniczną zajmuję się pracą dydaktyczno-naukową. Jestem wykładowcą, autorką artykułów i rozdziałów w książkach.

W Ośrodku ReGeneRacja:

Leczę młodzież z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, w kryzysach psychotycznych, z zaburzeniami jedzenia i osobowości.