ReGeneRacja - Ośrodek psychoterapii i psychiatrii dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

ReGeneRacja – Ośrodek psychoterapii i psychiatrii dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców

Ośrodek ReGeneRacja powstał z potrzeby pomocy tym, którzy często o tę pomoc sami się nie mogą upomnieć, z myślą o dzieciach i młodzieży.
Chcemy im i Wam – ich rodzicom, zaoferować to, na czym się naprawdę znamy: profesjonalną pomoc w rozumieniu Waszych kłopotów, oszacowanie, które z nich dadzą się rozwiązać poprzez niewielką zmianę w funkcjonowaniu rodziny, a które rzeczywiście wymagają specjalistycznej pomocy.
Na podstawie wstępnej konsultacji zorientujemy się jaki rodzaj pomocy jest dla Was najlepszy i zaproponujemy, w zależności od potrzeb: poradę, psychoterapię indywidualną, grupową, rodzinną lub diagnozę psychiatryczną.

Zespół ReGeneRacji to wykwalifikowani specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy i pedagodzy. Psychiatrzy są specjalistami psychiatrii dzieci i młodzieży. Psychoterapeuci są absolwentami psychologii oraz czteroletnich podyplomowych studiów psychoterapeutycznych rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub posiadają atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wszyscy mamy też wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w wyspecjalizowanych placówkach oświatowych jak i klinicznych. 

Do zespołu przynależą osoby, która pracują w ReGeneRacji conajmniej pięć lat. W zespole są psychiatrzy i psychoterapeuci dzieci i młodzieży. Kwalifikacje psychoterapeutów zostały potwierdzone Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w dziedzinie ochrony zdrowia, co nadało im tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub egzaminem na certyfikowanego psychoterapeutę lub superwizora psychoterapii przed Komisja Egzaminacyjną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Część z nas ma certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, a część jest w procesie uzyskiwania  certyfikacji. Duża część osób z zespołu współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji, które powstało w 1978 jako pierwszy w Polsce niepubliczny ośrodek zajmujący się psychoterapią, treningami, szkoleniami i pomocą psychologiczną i od tego czasu wyznacza standardy psychoterapii polskiej. 

Współpracownikami są psychoterapeuci, którzy współpracują z Nami krócej niż pięć lat, lub pracują w małym wymiarze czasowym. Wszyscy mają ukończone czteroletnie szkolenia psychoterapeutyczne i mają doświadczenie w pracy z pacjentami w wieku rozwojowym. Są w procesie certyfikacji lub w przygotowaniach do uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży.

Stażystami są psychologowie, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, będący w trakcie szkoleń psychoterapeutycznych. Wszyscy ukończyli conajmiej dwa lata szkolenia z psychoterapii, co pozwala im oficjalnie na prowadzenie psychoterapii. Są rekomendowani przez swoich superwizorów. Pracują oni pod bardzo ścisłą superwizją prowadzoną przez psychoterapeutów w naszym Ośrodku. 

W naszej pracy przyjmujemy założenia psychodynamiczne, relacyjne oraz systemowe. Zgodnie z ważnym w psychoterapii nurtem integracyjnym korzystamy również z dorobku podejść poznawczo-behawioralnego.

Zasadą naszej pracy jest indywidualne, a zarazem całościowe spostrzeganie problemów zgłaszających się osób. Bezwzględnie przestrzegamy zasady tajemnicy zawodowej. Pracujemy zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego poddając naszą pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.
Razem tworzymy profesjonalny i zgrany zespół. Zapraszamy

Zespół