Aleksandra Passendorfer - Ośrodek Regeneracja

Aleksandra Passendorfer

Aleksandra Passendorfer,

psycholożka, w trakcie szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Zakończyła kurs z zakresu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej organizowany przez Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii przy PTPP. Obecnie jest na 4 roku szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w zakresie terapii psychodynamicznej. Odbyła staż na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie oraz w poradni psychoterapeutycznej ISPHS w Warszawie prowadząc procesy terapeutycznie pod superwizją, którą stale kontynuuje.

Jako absolwentka psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS oraz szkoły trenerów grupy Trop od 12 lat tworzy i przeprowadza autorskie szkolenia z zakresu kompetencji społecznych/interpersonalnych w tym skutecznej komunikacji także międzykulturowej, zarządzania sobą w kryzysie/zmianie, radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej. Prowadząc warsztaty wykorzystuje metody arteterapii w celu wspierania rozwoju osobowości uczestnika i pogłębiania jego świadomości.
Pracuje z młodzieżą i dorosłymi zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.
Ma doświadczenie w pracy z migrantami i osobami uchodźczymi.

W Ośrodku Regeneracja

Pracuje z młodzieżą.