Rodzice - Ośrodek Regeneracja

Rodzice

Drodzy Rodzice! 

Od początku istnienia naszego Ośrodka zastanawiamy się nad tym, co jest dla Was istotne i jak możemy przyczynić się do udanej współpracy pomiędzy Państwem a nami.
Korzystając z własnego doświadczenia bycia rodzicami, wiemy, że sytuacje, w których coś się dzieje z naszym dzieckiem, rodzą dużo niepokoju. Szukamy pomocy na zewnątrz dopiero wtedy, gdy wyczerpiemy już wszelkie znane nam sposoby pomocy. Wiemy też, jak odpowiedzialne jest bycie rodzicem i jak bardzo nie chcemy popełniać błędów.
Opierając się na naszym doświadczeniu zawodowym i czerpiąc z badań naukowych wiemy, że angażowanie się rodziców w rozumienie pojawiających się trudności u dziecka zdecydowanie zwiększa efektywność leczenia.

W związku z czym, warto o tę współpracę zadbać.

Nasza współpraca:

Kiedy po wstępnej konsultacji powstaje pomysł, aby Państwa dziecko podjęło terapię indywidualną lub grupową w naszym ośrodku, oznacza to, że będzie zaproszone do regularnych spotkań w określonym dniu i godzinie z jedną z osób zajmujących się psychoterapią dzieci lub młodzieży. Z uwagi na fakt, że jesteście opiekunami dziecka zostaniecie Państwo zaproszeni na część pierwszego spotkania w celu omówienia współpracy.

Przekazywanie informacji dotyczących Państwa dziecka:

Dla zachowania optymalnych warunków leczenia, psychoterapeuta dziecka jest zobowiązany do zachowania poufności wobec niego, aby dziecko mogło mieć bezpieczną przestrzeń do pracy nad swoimi trudnościami. Z tego powodu psychoterapeuta nie może udzielać informacji związanych z treścią terapii. Wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Psychoterapeuta nie wyklucza jednak możliwości spotkania z rodzicami i przekazania im informacji dotyczących przebiegu procesu terapii. Jest to jednak uzgadniane i omawiane z dzieckiem i rodzicami indywidualnie. Celem takiego spotkanie nie jest jednak omawianie treści spotkań terapeutycznych lecz rozmowa pomiędzy dzieckiem, rodzicem i terapeutą na temat ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania dziecka.

Formy spotkań z rodzicami: 

W ramach Państwa zaangażowania w proces leczenia dziecka mogą być zaproponowane Państwu spotkania z psychoterapeutą, z którym będziecie Państwo mogli porozmawiać o swoich obawach oraz omówić kwestie dotyczące ról rodzicielskich i funkcjonowania dziecka. Szczególną formą takich spotkań jest psychoterapia rodzinna lub małżeńska, czyli włączenie w proces leczenia dziecka innych członków rodziny.

Rodzice

Wakacyjne Konsultacje Rodzicielskie Spotkania rodzicielskie Warsztaty dla rodziców Terapia indywidualna dla rodzica Terapia pary

Rodzina

Konsultacja/Terapia rodzinna