Rodzice - Ośrodek Regeneracja

Opierając się na naszym doświadczeniu zawodowym i czerpiąc z badań naukowych wiemy, że angażowanie się rodziców w rozumienie pojawiających się trudności u dziecka zdecydowanie zwiększa efektywność leczenia. 

W ramach Państwa zaangażowania w proces leczenia dziecka mogą być zaproponowane Państwu spotkania rodzicielskie z psychoterapeutą, z którym będziecie Państwo mogli porozmawiać o swoich obawach oraz omówić kwestie dotyczące ról rodzicielskich i funkcjonowania dziecka. Może zostać Wam zaproponowana konsultacja rodzinna lub małżeńska, czyli włączenie innych członków rodziny w proces leczenia dziecka . Jeżeli jesteście w trakcie rozstania czy separacji możemy Państwa zaprosić do udziału w Warsztatach dla Rozstających się Rodziców, a jeśli Wasze dzieci dołączą do grup, będziemy włączać Was w pracę rodzicielską na Warsztatach dla Rodziców.

Pierwszy kontakt z Ośrodkiem

Porada on-line dla Rodziców Konsultacja u 
PSYCHOTERAPEUTY dziecięcego
Konsultacja u 
PSYCHOTERAPEUTY młodzieżowego
Konsultacja u lekarza PSYCHIATRY dzieci i młodzieży

Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla Rozstających się Rodziców Warsztaty dla rodziców dzieci/ nastolatków uczęszczających do grup

Spotkania Rodzicielskie

Spotkania rodzicielskie

Rodzic/ Para/ Rodzina

Terapia indywidualna dla rodzica Konsultacja/ Terapia pary Konsultacja/Terapia rodzinna

Wakacyjna oferta dla Rodziców

Wakacyjne Konsultacje Rodzicielskie Wakacyjne Konsultacje Rodzicielskie
ON-LINE

Nasza współpraca:

Korzystając z własnego doświadczenia bycia rodzicami, wiemy, że sytuacje, w których coś się dzieje z naszym dzieckiem, rodzą dużo niepokoju. Szukamy pomocy na zewnątrz dopiero wtedy, gdy wyczerpiemy już wszelkie znane nam sposoby pomocy. Wiemy też, jak odpowiedzialne jest bycie rodzicem i jak bardzo nie chcemy popełniać błędów.

Przekazywanie informacji dotyczących Państwa dziecka:

Dla zachowania optymalnych warunków leczenia, psychoterapeuta dziecka jest zobowiązany do zachowania poufności wobec niego, aby dziecko mogło mieć bezpieczną przestrzeń do pracy nad swoimi trudnościami. Z tego powodu psychoterapeuta nie może udzielać informacji związanych z treścią terapii. Wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Psychoterapeuta nie wyklucza jednak możliwości spotkania z rodzicami i przekazania im informacji dotyczących przebiegu procesu terapii. Jest to jednak uzgadniane i omawiane z dzieckiem i rodzicami indywidualnie. Celem takiego spotkanie nie jest jednak omawianie treści spotkań terapeutycznych lecz rozmowa pomiędzy dzieckiem, rodzicem i terapeutą na temat ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania dziecka.