Konsultacja u psychiatry dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja

Konsultacja u psychiatry dzieci i młodzieży

Konsultacja u lekarza psychiatry jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.

Jeżeli spotkanie ma dotyczyć problemów dziecka, które nie ma jeszcze 9 lat, na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców. Dziecko zaprosimy na kolejne spotkanie z przynajmniej jednym rodzicem.

Starsze dzieci i młodzież zapraszamy na pierwsze spotkanie wspólnie z rodzicami. Jeśli przed konsultacją psychiatryczną, odbyła się już konsultacja psychologiczna w naszym ośrodku, wtedy o tym kto powinien pojawić się na pierwszym spotkaniu psychiatrycznym decyduje konsultant w porozumieniu z psychiatrą.

Konsultacje kończą się:

  • postawieniem rozpoznania klinicznego albo informacją o braku takiego rozpoznania,
  • zaplanowaniem dalszych interwencji np. skierowaniem dziecka, rodzica lub całej rodziny na psychoterapię,
  • czasami włączeniem leczenia farmakologicznego.

Pierwsze dwa spotkania trwają po 50 min. Jeżeli lekarz zaleci leczenie farmakologiczne wizyty kontrolne trwają 25 min.

Psychiatrzy dziecięcy

lek. med. Waldemar Iwanowski

Lekarz psychiatra w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz po ukończonym szkoleniu specjalizacyjnym z psychiatrii dorosłych. W REGN zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym.

lek. med. Katarzyna Komendant

Z wykształcenia jestem psychiatrą dziecięcym i psychologiem, posiadam tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2003 roku jestem związana ze Szpitalem Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, gdzie pracowałam na oddziałach: dziecięcych, dziennym, w poradni oraz pełniłam dyżury lekarskie. Od kilku lat jestem członkiem zespołu diagnostycznego całościowych zaburzeń rozwoju w Poradni Scolar. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych stażach w kraju i zagranicą, między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu w Komorowie, Szpitalu Na Litewskiej oraz Szpitalu Miejskim w Luksemburgu. Ponadto odbyłam szkolenie psychoterapeutyczne i chociaż nie pracuję w zawodzie psychoterapeuty dostrzegam jak ważna jest ona w procesie zdrowienia dziecka i jego rodziny.