lek. med. Waldemar Iwanowski - Ośrodek Regeneracja

lek. med. Waldemar Iwanowski

Waldemar Iwanowski, lekarz w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego (Mińsk). W 2012r. rozpocząłem swoją pracę w psychiatrii polskiej (Gdańsk). W 2018r. ukończyłem szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dorosłych (Grudziądz). Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej (Kraków) i w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dzieci i młodzieży (Warszawa).

 

Stopniowo i konsekwentnie doskonalę swój warsztat skutecznego pomagania osobom w kryzysie psychicznym, sięgając m.in. po wiedzę interdyscyplinarną. Ponadto staram się integrować swoje własne doświadczenie kliniczne z pracą w zespołach specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Ten całokształt pomaga mi dokonywać rzetelnej psychiatrycznej oceny przypadku pacjenta w każdym wieku.
W razie szczególnej potrzeby mogę udzielić konsultacji w języku białoruskim bądź rosyjskim.