On-line - Ośrodek Regeneracja

On-line

Jedyną formą współpracy zdalnej  jaką mamy w ofercie naszego Ośrodka to Porady Online. 

Porada on-line

Dlaczego nie prowadzimy psychoterapii dzieci i młodzieży on-line?

W naszej pracy opieramy się na założeniach psychodynamicznych, relacyjnych i systemowych teorii powstawania i leczenia zaburzeń. Zarówno teoria jak i praktyka potwierdzają, iż relacja terapeutyczna jest jednym z najważniejszych czynników leczących w procesie terapii. W przypadku każdego procesu terapeutycznego, w tym terapii dzieci, żywy, bezpośredni kontakt między terapeutą a pacjentem w przestrzeni gabinetu, jest w stanie w optymalny sposób uchwycić i podtrzymać wszystko to, co na zbudowanie i utrzymanie tej relacji się składa, w tym tak subtelne elementy jak mowa ciała, tembr głosu, spojrzenie czy możliwość dzielenia wspólnej przestrzeni w zabawie.

Z powyższych powodów nie oferujemy i nie prowadzimy terapii on-line. Zdalna forma wsparcia możliwa jest w niektórych przypadkach jedynie na etapie konsultacji terapeuty z rodzicami, spotkań rodzicielskich lub innych form wsparcia o charakterze psychoedukacyjnym i konsultacyjnym.