Porady dla rodziców w sprawie dzieci - wersja online - Ośrodek Regeneracja

Porady dla rodziców w sprawie dzieci – wersja online

Porady dla rodziców: co to takiego i kiedy mogą się przydać?

FAQ

 • Kiedy można się umówić? Przez cały rok.
 • Czy może połączyć się tylko jeden rodzic? Tak.
 • Mamy różne zdania dotyczące postępowania z dziećmi, czy możemy połączyć się razem? 
  Tak, poszukamy wspólnie rozwiązań.
 • Jak się zapisać?
  umów wizytę online
 • Jeśli nie znajdziesz wolnego miejsca na booksy
  • napisz: biuro@osrodekregeneracja.pl
  • zadzwoń: 22 280 92 00 (11.00-19.00), a znajdziemy dla Ciebie termin lub zapiszemy na listę rezerwową 

 

Celem Porady dla Rodziców jest pomoc dla nich zarówno w zrozumieniu dziecka jak i zrozumieniu swoich zachowań w stosunku do dziecka. Uważamy, że lepsze rozumienie pomaga w tworzeniu bardziej sprzyjającej atmosfery wychowawczej, zwiększa zadowolenie zarówno rodziców jak ich dzieci i zapobiega występowaniu sytuacji, w których rodzic czuje się bezradny, a dziecko przeżywa silny kryzys. Konsultacja rodzicielska nie ma na celu zastąpić pomocy psychoterapeutycznej dla dziecka czy rodziny, ale może ona pomóc w podjęciu decyzji kiedy taka pomoc jest naprawdę konieczna, a w wielu sytuacjach może zapobiec konieczności korzystania z tego typu wsparcia, stanowiąc krok o charakterze profilaktycznym.

Zmiana jest trudna. Może pochodzić z zewnątrz – polegać zarówno na tym, że coś dzieje się w środowisku jak i na tym, że dziecko zmienia się bo dojrzewa i przechodzi kolejne etapy rozwoju. Rodzice w interakcji z dziećmi napotykają na poważne wyzwania. W nowej sytuacji muszą pomóc dziecku przystosować się do niej, a często jest to sytuacja, w której sami doświadczają stresu i napięcia i potrzebują kogoś z zewnątrz kto przeprowadzi ich przez tę sytuację, tak by mogli zrozumieć i nabyć umiejętności, aby w danych warunkach pomóc dziecku.

Zmiany w środowisku zwykle łatwo rodzicowi zidentyfikować, ale są też zmiany rozwojowe w dziecku, które zobaczyć trudniej. Rodzice muszą umieć spostrzec te przemiany i stale podążać za nimi, a to wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się  potrzeb i zachowań dziecka. Zmiana w dziecku narzuca więc konieczność modyfikacji metod postępowania, sposobów rozmowy, wyznaczania granic, ustalania zasad.

Poniżej zamieszczamy kilka wybranych sytuacji, w których porady rodzicielskie mogą się przydać:

🌱 Przejście na nowy poziom nauczania lub rozpoczęcie funkcjonowania w grupie to duża zmiana. Pójście po raz pierwszy do przedszkola, rozpoczęcie nauki w szkole, czy przejście ze szkoły podstawowej do liceum może zarówno u dzieci jak i ich rodziców wywoływać niepewność, a czasem niepokój.

🌱 Koniec wakacji to dla niektórych dzieci koniec nudy, ale dla większości to trudny czas powrotu do obowiązków, a dla wszystkich czas zmiany. Jak już pisaliśmy, zmiana zwykle wymaga wysiłku. Nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców rozpoczęcie roku szkolnego to konieczność dokonania zmian i przystosowania swojego funkcjonowania do nowej sytuacji.

Dwa miesiące w życiu dziecka to długo. Podczas wakacji dzieci zmieniają się, rozwijają i wiele z nich zaczyna w szkole funkcjonować inaczej niż w roku poprzednim, nawet jeśli wydaje się, że w środowisku szkolnym  nic  się nie zmieniło.  Rodzice, obserwując  swoje dziecko  widzą, że jest mu trudno, że jakieś jego potrzeby nie są zaspakajane, ale nie są pewni czy to jest po prostu okres adaptacji, czy też  może wyzwania  przerastają możliwości ich dziecka na tym poziomie rozwoju  i potrzebna jest jakaś pomoc profesjonalna. W takiej sytuacji rozmowa ze specjalistą, psychologiem/psychoterapeutą może pomóc w podjęciu decyzji. Terapeuta podczas spotkania może też doradzić rodzicowi jakich dokonać zmian, tak by pomogły zaadaptować się do sytuacji.

🌱 Innym trudnym momentem dla dzieci i ich rodziców jest rozstanie rodziców. Rodzice zwykle chcą aby dziecko jak najmniej ucierpiało z powodu ich separacji, ale często nie wiedzą jak uchronić je przed konsekwencjami tej decyzji. Czasem też, mimo dobrych intencji, własne emocje rodziców nie pozwalają im skupić się na potrzebach dziecka i w efekcie albo ich nie dostrzegają albo nie wiedzą jak je zaspokoić.

🌱 Kolejnym powodem, by zgłosić się do terapeuty po porady dla rodziców może być nagła zmiana w zachowaniu dziecka mimo braku lub pozornego braku zmian środowiskowych. Rozwój dzieci nie przebiega równomiernie. U niektórych dzieci co parę miesięcy, u innych co parę lat, następują kryzysy rozwojowe. Samo dojrzewanie może stanowić dostateczną zmianę by emocjonalne funkcjonowanie, a co za tym idzie i zachowanie dziecka kompletnie się zmieniło. Rodzice nie są pewni co się dzieje. Jest to kolejny powód, by poszukać wsparcia i zgłosić się do psychologa/psychoterapeuty.

Kogo zapraszamy na Poradę?

Tylko rodziców. Ta forma pomocy zakłada, ze psychoterapeuta nie dotyka się z dzieckiem.
Jeśli widzicie konieczność, aby psychoterapeuta skonsultował dziecko, prosimy o zapis na pierwszą konsultację w sprawie dziecka. 

Podsumowując,

zachęcamy rodziców, by w przypadku niepewności dotyczącej tego co się z ich dzieckiem dzieje lub jak postępować kiedy ich dziecko przeżywa trudne chwile, zgłaszali się do specjalisty. Spotkanie z psychoterapeutą może się okazać jednorazową poradą udzieloną zdalnie, a może zakończyć się skierowaniem dziecka na psychoterapię lub na diagnozę. Z pewnością jest to pomocne i pożądane działanie profilaktyczne, które może uchronić dziecko lub rodzinę przed poważniejszymi kłopotami.

 

dr Barbara Arska-Karyłowska

Jest psycholożką, w latach 1992-2022 posiadała certyfikat psychologa w stanie Floryda (nr licencji: PY 2664, obecnie jest na emeryturze), a od 2006 legitymuje się też Europejskim Certyfikatem Psychoterapii. Stosuje podejścia behawioralne i behawioralno-poznawcze.Interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych.  Na Uniwersytecie SWPS prowadziła zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka (diagnoza i oddziaływania).