dr Barbara Arska-Karyłowska - Ośrodek Regeneracja

dr Barbara Arska-Karyłowska

dr Barbara Arska-Karyłowska, psycholożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jest psycholożką, w latach 1992-2022 posiadała certyfikat psychologa w stanie Floryda (nr licencji: PY 2664, obecnie jest na emeryturze), a od 2006 legitymuje się też Europejskim Certyfikatem Psychoterapii. Od ponad 35 lat pracuje jako psychoterapeutka dziecięca. Ma doświadczenie w pracy zarówno w USA jak i w Polsce. Stosuje podejścia behawioralne i behawioralno-poznawcze. Interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych.  Na Uniwersytecie SWPS prowadziła zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka (diagnoza i oddziaływania). W pracy terapeutki najbardziej lubi kontakt z dziećmi-pacjentami w terapii indywidualnej, a w pracy wykładowczyni akademickiej najbardziej ceni to, że musi się stale dokształcać. 

W Ośrodku ReGeneRacja

Zajmuje się diagnozą, psychoterapią indywidualną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz poradnictwem dla rodziców.