KURS SUPERWIZORSKI dla aplikantów zainteresowanych superwizją procesów psychoterapeutycznych pacjentów w wieku rozwojowym - Ośrodek Regeneracja

KURS SUPERWIZORSKI dla aplikantów zainteresowanych superwizją procesów psychoterapeutycznych pacjentów w wieku rozwojowym

Chcesz zapełnić lukę na rynku i być superwizorem psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym?
Jesteś certyfikowanym psychoterapeutą?
Masz doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi lub młodzieżą?
Chcesz się uczyć od bardzo doświadczonych superwizorów dim?

Dołącz do Nas!

Jaki jest program kursu?

Program kursu składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna (50 min.) – realizowana w formie wykładów lub omawiania literatury dotyczącej następujących zagadnień:

 • specyfika leczenia pacjenta rozwojowego
 • ramy, zasady i cele superwizji pacjentów w wieku rozwojowym
 • modele pracy superwizyjnej – od psychoedukacji do dialogu
 • kwestie etyczne superwizji pacjentów rozwojowych
 • przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy superwizyjnej psychoterapii dzieci i młodzieży
 • pomieszczanie pacjenta i jego rodziny
 • superwizja pracy z pacjentem rozwojowym na oddziale dziennym i stacjonarnym

Część praktyczna (4 godz.) – superwizja superwizji w formie seminarium grupowego, z możliwością ćwiczenia elementów warsztatu superwizorskiego prowadzona przez Katarzynę Waluchowską, specjalistkę psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizorkę psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gdzie i jak często odbywają się zajęcia?

Cykl spotkań dla aplikantów na superwizorów psychoterapii dzieci i młodzieży trwa dziesięć miesięcy.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w piątki w godz.: 12-17,  w siedzibie Ośrodka ReGeneRacji w Warszawie. 

Jakie są daty spotkań?

2023: 22.09, 20.10, 17.11, 15.12.
2024: 19.01, 16.02, 15.03, 19.04, 17.05, 21.06.

Jakie są koszty?

Całość Kursu kosztuje 6600 zł.
Jest możliwość wnoszenia opłat podzielonych na 10 rat (płatnych co miesiąc, począwszy od 5 września po 500 zł każda)
Wpisowe w wysokości 1600 zł za rok nauki należy wpłacić w ciągu 7 dni po zakwalifikowaniu się.
Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty wpisowego. 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie i wysłanie Ankiety dla kandydatów na Kurs Superwizorski (prosimy nie wypełniać jej ręcznie). Osoby, które na podstawie ankiet zostaną zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji, zaprosimy na osobistą rozmowę (jeśli kandydat jest z Warszawy) lub online (jeśli kandydat jest z poza Warszawy).

Dlaczego warto od nas się uczyć?

 – superwizja w ReGeneRacji w liczbach:

Od początku powstania Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadziłyśmy i prowadzimy regularne superwizje, trwające dwa lub trzy lata, wszystkich naszych 213 studentów.  

Liczba ośrodków zajmujących się psychoterapią dim superwizowanych w ostatnich latach przez regeneracyjny zespół superwizorek:

 • 2022-2023- 4 ośrodki
 • 2021-2022- 6 ośrodków
 • 2020-2021 – 6 ośrodków
 • 2019-2020 – 4 ośrodki

– jaka jest specyfika superwizji pacjentów w wieku rozwojowym?

Superwizja psychoterapii dzieci i młodzieży uwzględnia:

 • etiologię zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży 
 • fakt, że pacjent zmienia się w toku swojego rozwoju
 • swoistość zaburzeń psychicznych w wieku rozwojowym – są to nie tylko zaburzenia emocjonalne i behawioralne, ale też zaburzenia rozwoju, np. całościowe, specyficzne, neurobehawioralne 
 • konieczność podjęcia współpracy z rodziną pacjenta, lekarzem, czasem też z innymi osobami włączonymi w system opieki nad pacjentem i jego rodziną

Superwizja diagnostyczna pacjentów w wieku rozwojowym ma na uwadze fakt, że:

 • diagnoza nozologiczna jest niewystarczająca do zaplanowania kompleksowych oddziaływań, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży a interwencja ukierunkowana głównie na zlikwidowanie objawów często jest nieskuteczna.
 • w przypadku dzieci i młodzieży diagnoza funkcjonalna uwzględniająca wymiar bio-psycho-społeczny w kontekście trwającego procesu rozwojowego oraz w kontekście faz życia rodziny pozwala na lepsze rozumienie trudności i zaplanowanie oddziaływań terapeutycznych

Jakie są zagadnienia superwizyjne procesów terapeutycznych pacjentów w wieku rozwojowym:

 • podjęcie decyzji, kogo ma objąć pomoc terapeutyczna:
  • pacjenta?
  • jego rodzinę?
  • środowisko rówieśnicze, szkolne?
 •  jakie stawiać cele terapeutyczne?
  • minimalizację deficytów i słabych stron?
  • stymulowanie realizacji zadań rozwojowych?
  • poprawę objawową?
  • zmianę systemową?
  • wsparcie?
  • wgląd i rozumienie?
 • wybór form oddziaływań terapeutycznych:
  • psychoterapia indywidualna?
  • psychoterapia grupowa?
  • psychoterapia rodzinna?
  • psychoedukacja?
  • wsparcie środowiskowe?
 •  wybór długości terapii:
  • ograniczona w czasie?
  • nieograniczona w czasie?
  • interwencja kryzysowa?
 • uwzględnienie właściwości dialogu terapeutycznego pacjenta poprzez wybór narzędzi komunikacji dostosowanych do wieku rozwojowego 
 • monitorowanie przebiegu oddziaływań terapeutycznych wraz z oceną ich efektów.

 

Zespół superwizorek z doświadczeniem prowadzenia superwizji w placówkach zajmujących się psychoterapią dzieci i młodzieży:

Monika Katarzyna Waluchowska

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką, superwizorką psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat mam kontakt z młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywałam między innymi w Specjalistycznym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie pracuję na co dzień. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuję też do działalności edukacyjnej pomagając pedegogom i psychologom pracującymi z młodzieżą w placówkach oświatowych.

Edyta Stelmach

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii (ze specjalizacją Kliniczną Dziecka) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam trzyletnie Studium Psychoterapii, dwuletnie Studium Terapii Rodzin oraz dwuletnie Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerką warsztatu grupowego. Mam wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi.

Aldona Czajkowska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej, dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej i dwuletnie Studium Psychoterapii Rodzinnej przy Laboratorium Psychoedukacji. W 2007 uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Doświadczenie pracy terapeutycznej z młodzieżą zdobywałam pracując na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, potem w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu na Oddziale Leczenia Nerwic. Równolegle od 2004 r. lat jestem członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie moim głównym doświadczeniem zawodowym jest praca z dorosłymi. Pracuję jako terapeuta grupowy i indywidualny w podejściu psychodynamicznym. Jestem założycielem Ośrodka ReGeneRacja i współzałożycielem Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.