Monika Katarzyna Waluchowska - psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Monika Katarzyna Waluchowska

Monika Katarzyna Waluchowska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkunastu lat mam kontakt z młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywałam między innymi w Specjalistycznym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie pracuję na co dzień.
Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuję też do działalności edukacyjnej pomagając pedegogom i psychologom pracującymi z młodzieżą w placówkach oświatowych.

W Ośrodku ReGeneRacja

Pracuje z rodzicami nastolatków i z nastolatkami. Spotykam się w ramach konsultacji rodzinnych, terapii indywidualnych oraz porad dla rodziców. Daje mi to możliwość zobaczenia i zrozumienia trudu bycia nastolatkiem oraz trudu bycia rodzicem nastolatka. Towarzyszenie młodym ludziom odkrywającym krainę dorosłości, wspieranie ich w stawianiu tam pierwszych kroków, pomoc w rozumieniu trudności z jakimi na tej drodze się borykają jest dla mnie przygodą, która ciągle zaskakuje, inspiruje i upewnia mnie jak ważny jest to moment w życiu każdego z nas.