Monika Katarzyna Waluchowska - psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Monika Katarzyna Waluchowska

Monika Katarzyna Waluchowska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkunastu lat mam kontakt z młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywałam między innymi w Specjalistycznym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie pracuję na co dzień.
Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuję też do działalności edukacyjnej pomagając pedegogom i psychologom pracującymi z młodzieżą w placówkach oświatowych.

Zajmuję się także superwizją procesów psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych dzieci i młodzieży w ReGeneRacji, w innych ośrodkach o tym profilu oraz w ramach Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

W Ośrodku ReGeneRacja

Pracuje z rodzicami nastolatków i z nastolatkami. Spotykam się w ramach konsultacji rodzinnych, terapii indywidualnych oraz porad dla rodziców. Daje mi to możliwość zobaczenia i zrozumienia trudu bycia nastolatkiem oraz trudu bycia rodzicem nastolatka. Towarzyszenie młodym ludziom odkrywającym krainę dorosłości, wspieranie ich w stawianiu tam pierwszych kroków, pomoc w rozumieniu trudności z jakimi na tej drodze się borykają jest dla mnie przygodą, która ciągle zaskakuje, inspiruje i upewnia mnie jak ważny jest to moment w życiu każdego z nas.