Konsultacja u psychoterapeuty dziecięcego - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Konsultacja u psychoterapeuty dziecięcego

Konsultacja wstępna to pierwsza rozmowa z psychoterapeutą u nas w ośrodku. Jej celem jest głębsze zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia. Zebranie w bezpośredniej rozmowie najważniejszych informacji pozwala zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania. Jeżeli w wyniku konsultacji okaże się, ze potrzebna jest specjalistyczna pomoc, może się okazać, że będzie ona zaproponowana u innej osoby.

Kiedy rodzina szuka pomocy?

Rodzice i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do psychoterapeuty, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania, skargi, które nasilając się poważnie zakłócają ich rozwój, a także funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np. konflikty z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania impulsywne i trudności w ich kontrolowaniu, zaburzenia odżywiania czy obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym. U młodszych dzieci zdarzają się takie problemy jak lękliwość lub agresywność, zaburzenia snu i jedzenia, trudności w osiągnięciu kontroli nad czynnościami wydalniczymi, niezdolność do bawienia się.

Jaki jest przebieg konsultacji z psychoterapeutą?

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka. Ważne, by na konsultacji pojawili się oboje rodzice – perspektywa widzenia sytuacji przez każdego z nich jest niezwykle ważna. Zazwyczaj odbywa się jedna lub dwie konsultacje wstępne z rodzicami, które służą rozpoznaniu problemów, z jakimi zgłaszają się oraz poznaniu historii i aktualnej sytuacji życiowej dziecka.

Kolejnym etapem są konsultacje z dzieckiem. Ilość tych spotkań uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od złożoności i natury problemu, zwykle to dwie lub trzy konsultacje. Mają one na celu sformułowanie diagnozy psychologicznej oraz służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem. Po nich ponownie zapraszani są rodzice dziecka, by omówić przedstawione przez psychoterapeutę obserwacje dotyczące diagnozy problemów i wspólnie wybrać najlepszą formę pomocy dziecku i jego rodzinie. Każda forma pomocy wymaga zgody i akceptacji rodziców, a jest to podyktowane nie tylko względami natury prawnej, ale także troską o efektywność pomocy dziecku.

Bardzo małe dzieci uczestniczą w spotkaniach konsultacyjnych, a także w psychoterapii razem z rodzicami/rodzicem. Dotyczy to szczególnie matek z niemowlętami, które zgłaszają się w związku z niepokojem dotyczącym rozwoju dziecka czy relacji z nim. Wspólne sesje są proponowane także wówczas gdy z innych ważnych powodów dziecko nie może pozostać bez rodzica.

Co może wyniknąć z konsultacji?

Po tym spotkaniu może zapaść wspólna decyzja, że:

  • potrzebne jest wyposażenie rodziców w wiedzę czyli, kilka SPOTKAŃ PSYCHOEDUKACYJNYCH dla rodziców, które wystarczą aby poradzić sobie z problemem,
  • dziecko powinno podjąć PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ lub PSYCHOTERAPIĘ GRUPOWĄ.

Uwaga, może się okazać, że dziecko będzie miało zalecone spotkanie z innym psychoterapeutą niż spotykali się rodzice. Czasami lepiej aby dziecko i rodzice mieli oddzielnych prowadzących psychoterapeutów. Dzięki temu, że pracujemy zespołowo osoby zaangażowane w pomaganie rodzinie wspólnie zastanawiają się nad optymalizacją pomocy,

  • potrzebna jest KONSULATCJA LEKARSKA ,

Po pierwszym spotkaniu może również zostać podjęta wspólna decyzja o tym, że: rodzice potrzebują pomocy terapeutycznej dla siebie w formie PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ, PSYCHOTERAPII PARY lub PSYCHOTERAPII RODZINNEJ.

Jeśli jesteś rodzicem w trakcie lub po rozwodzie: 

Musisz wiedzieć, że:
– na konsultację w sprawie dziecka możesz zgłosić się sama/sam. Jeżeli celem spotkania ma być rozumienie dziecka, które ma Tobie pomóc w zmianie, dostosowaniu zachowań i pomocy w stosunku dziecku, konsultacja może zakończyć się na jednorazowym spotkaniu, albo przekształcić się w Spotkania rodzicielskie
– jeżeli jednak potrzebujesz całościowego oglądu i zrozumienia funkcjonowania dziecka, gdyż masz wrażenie, ze dziecko potrzebuje pomocy psychoterapeutycznej, potrzebna będzie oddzielne spotkanie konsultacyjne z drugim rodzicem. 
Jeśli to możliwe, prosimy, abyś poinformował drugiego rodzica dziecka, że może być zaproszony na taką konsultację. Prosimy też o podanie w karcie zgłoszenia dziecka danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu e-mail) drugiego rodzica. Ułatwi nam to kontakt z nią/ z nim.
Zalecenia i propozycje dalszych oddziaływań psychoterapeuta przekazuje obojgu rodzicom na jednym wspólnym lub na dwóch osobnych spotkaniach podsumowujących. Do rozpoczęcia pracy terapeutycznej z dzieckiem potrzeba jest zgoda obojga rodziców, jeśli mają oni pełnię praw rodzicielskich. 

W ReGeneRacji nie wydajemy opinii w sprawach okołorozwodowych.

Psychoterapeuci dziecięcy

dr Barbara Arska-Karyłowska

Psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Od roku 1990 jest certyfikowanym psychologiem w stanie Floryda (nr licencji: PY 2664), a od 2006 legitymuje się też europejskim certyfikatem psychoterapii. Stosuje podejścia behawioralne i behawioralno-poznawcze.Interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych.  Na Uniwersytecie SWPS prowadziła zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka (diagnoza i oddziaływania).

Edyta Stelmach

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii (ze specjalizacją Kliniczną Dziecka) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam trzyletnie Studium Psychoterapii, dwuletnie Studium Terapii Rodzin oraz dwuletnie Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerem warsztatu grupowego. Mam wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi.

Alicja Krystyniak-Laskowska

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii  klinicznej dzieci i młodzieży.Doświadczenie w pracy zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci, odbywając staże w ognisku wychowawczym, Fundacji Dajemy dzieciom siłę, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło”. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuję się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży.

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.  Doświadczenie zdobywałam między innymi: w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Zapobiegania Nawrotom, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale StacjonarnymdlaDzieci i Młodzieży w Józefowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od ponad dziesięciu lat dużą część mojego doświadczenia stanowi współpraca z dziećmi i ich rodzicami.

Joanna Rezler-Pluta

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją Psychologia Kliniczna. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie FDDS), Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, czy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie. Od kilku lat zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzinami.

Agnieszka Stachowicz

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat samodzielnie prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz diagnozuję trudności w uczeniu się.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.