Spotkania rodzicielskie - Ośrodek Regeneracja

Spotkania rodzicielskie

Jest to propozycja, dla obojga rodziców lub jednego z nich. Spotkania rodzicielskie mogą pomóc w przyjrzeniu się i ewentualnej zmianie podejścia do kwestii związanych z byciem rodzicem, które rodzic uznaje za problemowe czy budzące jego wątpliwości. Spotkania te mogą służyć również pogłębieniu rozumienia sytuacji lub trudności dziecka/nastolatka, jego potrzeb i ograniczeń, tak aby rodzice lepiej mogli dostosować formy opieki czy komunikacji, a w związku z tym tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje ze swoimi dziećmi.  Dla niektórych rodziców, a w konsekwencji też ich dzieci, pomocne bywa także poświęcenie uwagi temu, jak układa się współpraca rodzicielska między opiekunami.

Katarzyna Brażyńska-Tatarowicz

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Klinicznej oraz Prawa Uniwersytecie Łódzkim.Ukończyłam 4 letnie szkolenie z psychoterapii oraz 2 letnie szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, które są szkoleniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłym, młodymi dorosłymi i młodzieżą.

Katarzyna Skirmuntt

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Studium Terapii Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Zawodowo od lat jestem związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/ Warszawy, gdzie pracuję terapeutycznie z młodzieżą i ich rodzinami. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Monika Katarzyna Waluchowska

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkunastu lat mam kontakt z młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywałam między innymi w Specjalistycznym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie pracuję na co dzień. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuję też do działalności edukacyjnej pomagając pedegogom i psychologom pracującymi z młodzieżą w placówkach oświatowych.

Anna Zegarek

Jestem absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Mam certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą. Pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w szkole, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, no i wychowanie własnych dzieci.

Barbara Żak

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP). Jestem realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami, pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.