Spotkania rodzicielskie - Ośrodek Regeneracja

Spotkania rodzicielskie

Spotkania rodzicielskie są propozycją, z której skorzystać mogą oboje rodzice lub jedno z nich, zależnie od aktualnych potrzeb i możliwości rodziny. W każdym przypadku jednak, poszerzenie świadomości i wiedzy dotyczącej bycia rodzicem czy aspektów relacyjnych rodzic-dziecko, stanowi ogromne wsparcie nie tylko dla samego rodzica, ale także – za jego pośrednictwem – dla dziecka i całej rodziny.

Spotkania rodzicielskie są namysłem, inspiracją i refleksją nad zgłaszanymi przez rodzica obszarami trudności czy wątpliwościami dotyczącymi nie tylko rozwoju dziecka, jego potrzeb, ograniczeń czy specyfiki funkcjonowania, ale także kwestii trudności, jakie napotyka sam rodzic w relacji z dzieckiem w kontekście swoich własnych doświadczeń ze swojej rodziny pochodzenia. Często doświadczane przez rodziców kłopoty, wahania czy trudne emocje pojawiające się w reakcji na zachowania dziecka są aktywizacją ich własnych obszarów problemowych, które często stają się widoczne właśnie w relacji z dzieckiem. Poczucie obezwładniającej bezradności czy też przeżywanie szczególnie silnych stanów emocjonalnych w reakcji na konkretne stany dziecka np. płacz, krzyk, złość często bywa sygnałem świadczącym o istnieniu takich obszarów w doświadczeniu samego rodzica, które mimo iż często nieświadome, działają w relacji z dzieckiem czy partnerem w sposób niezwykle silny, a czasem nawet destrukcyjny.

Podczas spotkań rodzicielskich można także lepiej zrozumieć i przeanalizować techniki wychowawcze stosowane przez rodziców i dynamikę ich działania w ujęciu rodzinnym, szczególnie w sytuacji dużych kontrastów pomiędzy obojgiem rodziców w postrzeganiu roli procesu wychowania.

Spotkania rodzicielskie są często nieodłączną formą wsparcia dla rodziców lub opiekunów nie tylko wówczas, gdy taka potrzeba jest zgłaszana bezpośrednio przez samych rodziców, ale także wtedy, gdy wsparcie jest oferowane dziecku np. w postaci terapii indywidualnej czy grupowej, a spotkania rodzicielskie są wówczas równoległą formą pracy, tak by cała rodzina zaangażowana była w proces zmiany. To bowiem przynosi najbardziej wymierne efekty.

 

dr Barbara Arska-Karyłowska

Jest psycholożką, w latach 1992-2022 posiadała certyfikat psychologa w stanie Floryda (nr licencji: PY 2664, obecnie jest na emeryturze), a od 2006 legitymuje się też Europejskim Certyfikatem Psychoterapii. Stosuje podejścia behawioralne i behawioralno-poznawcze.Interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych.  Na Uniwersytecie SWPS prowadziła zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka (diagnoza i oddziaływania).

Katarzyna Brażyńska-Tatarowicz

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Klinicznej oraz Prawa Uniwersytecie Łódzkim.Ukończyłam 4 letnie szkolenie z psychoterapii oraz 2 letnie szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, które są szkoleniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłym, młodymi dorosłymi i młodzieżą.

Joanna Rezler-Pluta

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją Psychologia Kliniczna. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie FDDS), Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, czy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie. Od kilku lat zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzinami.

Piotr Romanowski

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyłem 4-letnie Studium Terapii Rodzin organizowane przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie oraz Szkołę Trenerów BAZA w Krakowie. Od wielu lat wspieram psychoterapeutycznie młodzież i rodziny w ramach współpracy z instytucjami publicznymi m.in z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Monika Katarzyna Waluchowska

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką, superwizorką psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat mam kontakt z młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywałam między innymi w Specjalistycznym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie pracuję na co dzień. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuję też do działalności edukacyjnej pomagając pedegogom i psychologom pracującymi z młodzieżą w placówkach oświatowych.

Maria Zawadzka

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży.

Anna Zegarek

Jestem absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Mam certyfikat psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą. Pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w szkole, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, no i wychowanie własnych dzieci.

Rafał Zawadzki

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłem Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej w ramach ISTDP International. Posiadam certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Barbara Żak

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam podyplomowe 2 letnie Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz 5- letnie Szkolenie Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowane przez Sekcję Naukowa PSychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem trenerką i realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.