Patrycja Klimek-Wierzbicka - Ośrodek Regeneracja

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Patrycja Klimek-Wierzbicka, psycholożka, diagnostyka, psychoterapeutka

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), a wcześniej farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku ReGeneRacja. Jestem również terapeutką Play Therapy – niedyrektywnej terapii poprzez zabawę, objętej ścisłymi standardami międzynarodowej organizacji Play Therapy International. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalizuję się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z tej dziedziny, m.in. neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z posługiwania się protokołem obserwacyjnym ADOS-2), ADHD (m.in. z wykorzystywania w diagnozie komputerowego testu MOXO), zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in. Posiadam uprawnienia do stosowania licznych narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przez wzgląd na moje zainteresowania oraz wykształcenie, w procesie diagnozy łączę biologiczne oraz psychologiczne rozumienie specyfiki funkcjonowania dziecka i jego trudności.

Zawodowo jestem związana z Oddziałem Psychiatrycznym dla Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Współpracuję również z Uniwersytetem SWPS w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku psychologia, studiów podyplomowych z klinicznej diagnozy psychologicznej oraz badań naukowych realizowanych przy Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywałam m.in. w I Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, Fundacji Promocji Karmienia Piersią, a także wspierając rodziny w okresie okołoporodowym.

W ReGeneRacji

Zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz diagnozą psychologiczną. 

Prywatnie

Jestem mamą dwóch chłopców w wieku szkolnym.