Agnieszka Stachowicz -psycholog dziecięcy - Ośrodek Regeneracja

Agnieszka Stachowicz

Agnieszka Stachowicz – psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentką dwuletniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja oraz pięcioletniego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam także szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka.

Od 7 lat pracuję w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym Wieku Rozwojowego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzin. Posiadam również kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 

Przez kilka lat prowadziłam również zajęcia w ramach SPDiM. 

W Ośrodku

Pracuję terapeutycznie z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Prowadzę również psychoterapię indywidualną dla młodzieży oraz grupy interpersonalne dla młodzieży w wieku 11-13 lat.