Agnieszka Stachowicz -psycholog dziecięcy - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Agnieszka Stachowicz

Agnieszka Stachowicz - psycholog dziecięcy, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego - Ośrodek Regeneracja

Agnieszka Stachowicz – psycholog dziecięcy, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pracuję na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w organizacjach pozarządowych, w gimnazjum oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W Ośrodku

Pracuję terapeutycznie z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Współprowadzę grupę terapeutyczną dla dzieci do 6 r.ż. „Mali Odkrywcy”.

Prywatnie

Lubię balet i sporty zimowe.