Małgorzata Szymkiewicz-Misztal - Ośrodek Regeneracja

Małgorzata Szymkiewicz-Misztal

Małgorzata Szymkiewicz-Misztal – psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem certyfikowaną psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Obok pracy z osobami dorosłymi, specjalizuję się w psychoterapii dzieci i młodzieży, co zostało potwierdzone Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Moje edukacyjne tło obejmuje czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii opartej na podejściu psychodynamicznym, realizowane w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, oraz dwuletnie szkolenie z Psychoterapii Par i Rodzin oraz Psychoterapii Grupowej, także w Laboratorium Psychoedukacji. Ponadto, ukończyłam podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w MSCZ im. Jana Mazurkiewicza oraz na Oddziale Dziennym w Szpitalu Wolskim. Pracowałam również w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, Laboratorium Psychoedukacji,  a przez wiele lat jako psycholog w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

W pracy z młodzieżą i ich rodzicami,  cenię sobie możliwość bycia świadkiem i wsparciem w procesie wzrostu, zmian i dojrzewania. Pomagam w przezwyciężaniu trudności, a także wspieram młodzież w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zasobów i sił, aby mogli w pełni korzystać z życia i cieszyć się zdrowymi relacjami. 

W Ośrodku ReGeneRacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży.