Agnieszka Wojtkowiak - Ośrodek Regeneracja

Agnieszka Wojtkowiak

Agnieszka Wojtkowiak, psycholog, psychoterapeutka. W ReGN pracuje z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Od 2010 roku pracuję z dziećmi i z młodzieżą w specjalistycznych placówkach oświatowych i pomocowych. Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa
Babińskiego w Krakowie, stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Ośrodku Regeneracja.

W RegeneRacji

W ReGN pracuje z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami.