Agnieszka Wojtkowiak - Ośrodek Regeneracja

Agnieszka Wojtkowiak

Agnieszka Wojtkowiak, psycholożka, psychoterapeutka. W ReGN pracuje z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami. 

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Posiada ponad 10 lat doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w specjalistycznych placówkach oświatowych. Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w ośrodku Regeneracja. Jako psychoterapeuta dzieci i młodzieży pracowała w ETAPY pracownia rozwoju oraz w Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Propsyche Allenort w Warszawie.
Stale rozwija swoje pasje związane z muzyką oraz żeglarstwem.

W RegeneRacji

W ReGN pracuje z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami.