lek. med. Natalia Napierała-Bińka - Ośrodek Regeneracja

lek. med. Natalia Napierała-Bińka

Natalia Napierała-Bińka, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem lekarzem w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2016 roku pracuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jestem również absolwentką czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii opartej na podejściu psychodynamicznym w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji.

Odbyłam liczne staże kliniczne w oddziałach psychiatrycznych i somatycznych dla dzieci i osób dorosłych, między innymi w oddziale całodobowym i dziennym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego, Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin IPiN oraz w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Posiadam doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym, w tym ostrodyżurowym, jak i w pracy ambulatoryjnej.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Ośrodku Regeneracja

Diagnozuję i leczę dzieci i młodzież z trudnościami emocjonalnymi.