Maja Zwolak - Ośrodek Regeneracja

Maja Zwolak

Maja Zwolska, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i ReGeneRacji.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia. Aktualnie jestem studentką III roku Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz ReGeneRacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi jako psycholog w przedszkolu specjalnym oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której prowadziłam zajęcia grupowe, indywidualne oraz współpracowałam z rodzicami.

W RegeneRacji

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci oraz współprowadzę grupę "Poszukiwacze".

Prywatnie

Jestem żoną, miłośniczką odkrywania nowych smaków, wracania do ukochanych miejsc i przemierzania kilometrów na rowerze szosowym.