Marta Kołacz - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Marta Kołacz

Marta Kołacz, psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychoterapia oraz Psychologia Sądowa). Ukończyłam także studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na SWPS oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja oraz Laboratorium Psychoedukacji.
Zawodowo od 10 lat jestem związana z obszarem pomocy dzieciom i ich rodzicom. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i ich rodzicami m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Niebieskiej Linii, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Wczesnej Interwencji, świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu zajmującym się pracą z rodzinami dotkniętymi problemem wykluczenia społecznego oraz przemocy oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ukończyłam różnorodne kursy i szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi (m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Bajkoterapia, Trening Pewności Siebie, Trening Zastępowania Agresji), a także z zakresu diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży.

W ReGeneRacji

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci oraz zajmuję się diagnozą psychologiczną.