Marta Kołacz - Ośrodek Regeneracja

Marta Kołacz

Marta Kołacz, psycholożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychoterapia oraz Psychologia Sądowa).  Skończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja oraz Laboratorium Psychoedukacji, a także studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na SWPS i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończyłam także różnorodne kursy i szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi (m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Bajkoterapia, Trening Pewności Siebie, Trening Zastępowania Agresji), a także z zakresu diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży.
Zawodowo od ponad 1o lat jestem związana z obszarem pomocy dzieciom i ich rodzicom. Doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi i ich rodzicami m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Niebieskiej Linii, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Wczesnej Interwencji, świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu zajmującym się pracą z rodzinami dotkniętymi problemem wykluczenia społecznego oraz przemocy oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W ReGeneRacji

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci oraz zajmuję się diagnozą psychologiczną.