Małgorzata Pięta-Lendzion - Ośrodek Regeneracja

Małgorzata Pięta-Lendzion


Małgorzata Pięta-Lendzion, psycholożka, psychoterapeutka 

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii w ramach Kolegium MISMaP Uniwersytetu Warszawskiego. Skończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkinią. Kończę pracę nad projektem doktorskim w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW oraz prowadzę zajęcia dydaktyczna na Wydziale Psychologii UW. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, w Poradni ISP im. Hanny Segal oraz świadcząc pomoc psychologiczną dla cudzoziemców.

Działam w kilku zespołach badawczych i mam na swoim koncie kilkanaście artykułów naukowych oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach, m.in. the 10th European Conference on Positive Psychology w Reykjaviku i the European Conference of Personality 2022 w Madrycie. 

W ReGeneRacji

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.