Małgorzata Pięta - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Małgorzata Pięta


Małgorzata Pięta, psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii, Specjalizacji Klinicznej Dziecka i Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie także doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW.
Odbywam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Jestem autorką i współautorką artykułów naukowych w obszarze psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, m.in.  związanych z tematyką obrazu ciała u osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób somatycznych.

W ReGeneRacji

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci.