Gabriela Nowicka - Ośrodek Regeneracja

Gabriela Nowicka


Gabriela Nowicka, psycholożka, psychoterapeutka 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Absolwentka wydziału psychologii UW. Psychoterapeutycznie pracuje od 2008 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, pracując w podejściu terapii psychoanalitycznej. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej przygotowujące do ubiegania o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP; spełnia ono standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Ukończyła również 2 lata szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Korzysta z superwizji stale pogłębiając wiedzę teoretyczną również w ramach szkoleń, wykładów i seminariów Posiada różnorodne doświadczenie kliniczne, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, pracując z pacjentami w stałym, długoterminowym kontakcie. Doświadczenie zdobywała pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie, w Centrum Psychoterapii Spektrum, Poradni Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i w prywatnej praktyce.

W Ośrodku Regeneracja

Pracuję z młodzieżą.