Anna Malinowska-Korczak - Ośrodek Regeneracja

Anna Malinowska-Korczak

Anna Malinowska-Korczak

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłam również czteroletnie szkolenie w szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach a także podczas stażu w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN i Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW. 

Pracuję w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarczyńskim Centum Medycznym pod Warszawą, gdzie prowadzą psychoterapię indywidualną i grupową, a także spotkania z rodzicami. Pracuję głównie w podejściu psychodynamicznym, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Jestem także asystentką naukową w Pracowni Neurokoginitywistyki Rozwoju w Instytucie Psychologii PAN, gdzie zajmujemy się badaniem związków między rozwojem mózgu i rozwojem poznawczym niemowląt i małych dzieci.

W ReGeneRacji 

Pracuję z dziećmi w ramach weekendowych, wakacyjnych i feryjnych grup IN-IN. 

Prywatnie
Jestem żoną, mamą i fanką gier planszowych.