Julia Barlińska - Ośrodek Regeneracja

Julia Barlińska

dr Julia Barlińska

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologia, mgr psychologii, psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia w SPDiM (III rok), specjalistka psychodietetyki, wykładowczyni na Wydziale Psychologii UW – studia polskie i angielskie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zdobywała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w
Józefowie oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży 13-15 r. ż. SZPZLO Ochota – prowadząc i współprowadząc m.in. terapie grupowe i indywidulane, relaksacje i terapie rodzinne. Od 20 lat zajmuje się badaniem różnych obszarów ważnych dla dobrostanu dzieci i młodzieży: przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz zmiany nawyków żywieniowych. Kierowniczka międzynarodowych grantów europejskich realizowanych m.in. we współpracy z University of Cambridge, University Hohenheim, University of Reading i University of Aarhus. 

W RegeneRacji

W Regeneracji pracuje z młodzieżą prowadząc psychoterapię indywidualną i
współprowadząc młodzieżowe grupy psychoterapeutyczne.

Prywatnie

Mama dwóch nastoletnich synów. Hobby - taniec i podróże.