Grupa Wsparcia dla Maturzystów 2021 - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Grupa Wsparcia dla Maturzystów 2021

Obserwujemy, że obecna sytuacja izolacji społecznej, w której znaleźli się tegoroczni maturzyści rodzi wiele niepokoju, napięcia i lęku. Brak możliwości spotykania się w szkole oraz ograniczone możliwości spotykania się poza nią, sprawiają, że młodzi ludzie pozbawieni są możliwości wspólnego współprzeżywania lęków i wspierania się w tym trudnym czasie. Nastolatkowie tracą też okazję do żegnania się i przeżywania wielu emocji towarzyszących zamykaniu ważnego okresu w życiu oraz otwieraniu się na nowe, zaciekawiające, ale też niepokojące dorosłe życie.

Potrzebujących zapraszamy na konsultacje z prowadzącym Marcinem Dąbrowskim. 

Dla kogo?

Grupa powstała z myślą o tegorocznych maturzystach.
Chcemy stworzyć bezpieczne warunki w których będziecie mogli porozmawiać ze sobą, podzielić się swoimi myślami, uczuciami oraz doświadczeniami w radzeniu sobie z tą wyjątkową, często bardzo niepokojącą sytuacją. Wiemy, że możliwość bycia z innymi, wymiana i możliwość dowiedzenia się jak sobie radzą inni w podobnych sytuacjach może dać wiele wsparcia, prowadzi do lepszego rozumienia innych i siebie, co ostatecznie daje wiele ulgi. 

Jak pracujemy? 

W czasie spotkań uczestnicy mówią o sobie, swoich doświadczeniach, rozmawiają ze sobą. W miarę upływu czasu buduje się klimat zaufania, często też dużej intymności, rozmowa staje się mniej  powierzchowna – poruszane są ważniejsze i bardziej osobiste tematy.  Udział w takiej grupie może być jednorazowym doświadczeniem lub inspiracją do pracy w innych formach – na przykład psychoterapii grupowej lub indywidualnej.

Jak dołączyć?

Osoby, które chcą dołączyć do Grupy dla Maturzystów 2021 lub zastanawiają się nad tym, zapraszamy na konsultację z psychoterapeutą prowadzącym spotkania. Konsultacje dają możliwość:

 • ustalenia, czy grupa wsparcia jest optymalnym sposobem pomocy,
 • wyjaśnienia na czym polega praca w tej grupie,
 • ustalenie zasad współpracy w grupie,
 • poznania osoby prowadzącej.

Konsultacje są płatne i trwają 30 minut.

Kiedy, gdzie i z kim?

Spotkania grupy: niedziela 11.00-12.30
Start: 14 lutego 2021 
Koniec: 30 maja 2021
Prowadzący: Marcin Dąbrowski z osobą współprowadzącą
Miejsce grupy: Tucholska 12
 

Ilu jest uczestników grupy?

od 5 do 12 osób. 

Jakie są koszty?

  • Koszt  udziału w Grupie Wsparcia dla Maturzystów 2021 został podzielony na 4 raty:
   I rata – 620 zł
   II rata – 620 zł
   III rata –  620 zł 
   IV rata – 155 zł
  • Kwota raty ustalona została w oparciu o liczbę spotkań w każdym z cykli grupy. Dla Państwa wygody bezpośrednio po konsultacji przekazujemy Państwu harmonogram opłat oraz terminy spotkań grupy.
  • Przesłanie podpisanej umowy oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty umożliwiają rezerwację miejsca w spotkaniach grupy. Prosimy o dopełnienie tych formalności w ciągu 3 dni od dnia konsultacji. Nieodesłanie umowy i brak odnotowanej wpłaty będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w grupie.
  • Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto ReGeneRacji: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 (z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy). Dla Państwa i naszej wygody prosimy o ustawienie stałego zlecenia przelewu w banku.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Marcin Dąbrowski

Ukończyłem całościowe szkolenie w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i SWPS. Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Na co dzień jestem członkiem zespołu psychoterapeutów w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (filia Zagórza), na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Sobieskiego 93. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.