START UP grupa warsztatowa dla młodzieży 16-19 lat oczekującej na terapię - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

START UP grupa warsztatowa dla młodzieży 16-19 lat oczekującej na terapię

Dla kogo?

Grupa Warsztatowa START UP! przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 16-19 lat, które oczekują na terapię indywidualną lub planują w przyszłości wziąć udział w grupie stacjonarnej.

Każde zajęcia będą zamkniętą całością obejmującą wprowadzenie do ćwiczeń, część praktyczną oraz końcowe grupowe omówienie. Podczas spotkania wykorzystywane będą różne elementy psychoedukacji: teoria, ćwiczenia praktyczne, techniki psychodramy, trening relaksacji i elementy pracy z ciałem.

Zadania i ćwiczenia modelowane przeze mnie w trakcie warsztatu będą miały na celu zmniejszenie lęku w kontaktach z innymi oraz zwiększenie empatii. Dzięki temu będziecie mogli się przyglądać jak można wpływać i budować bezpieczeństwo w grupie. Ćwiczenia będziemy wykonywać indywidualnie, w parach lub podgrupach, a potem będziemy je wspólnie omawiać. Będziemy też przeglądać się w oczach innych uczestników jak w lustrze, a przez to uczyć się obserwacji i rozumienia własnych przeżyć i przeżyć innych osób. Mam nadzieję, że zwiększy to Waszą wiedzę dotyczącą Was samych oraz Waszych relacji z innymi ludźmi.

W trakcie wspólnego omówienia będziecie mogli podzielić się z innymi myślami, uczuciami i doświadczeniami oraz zobaczyć, czego nauczyliśmy się pracując razem. Wierzę, że dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom rozwiniecie się i zwiększycie motywację do dalszego uczenia się bycia w grupie. Mam nadzieję, że możliwość zobaczenia, jak uczą się, rozumieją i dzielą spostrzeżeniami inni,  będzie inspiracją do dalszych poszukiwań i zdobywania samowiedzy.” 

Marcin Dąbrowski 

Jak dołączyć?

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy, a będące już po konsultacji w naszym Ośrodku, prosimy o zapisanie się w biurze na:
– 30 min. spotkanie przygotowujące do warsztatów. Spotkanie przygotowujące do grupy polega na wyjaśnieniu przez prowadzącego formuły spotkań, omówieniu wątpliwości i odpowiedzi na pytania przyszłych uczestników i ich rodziców. 
Spotkanie prowadzi Marcin Dąbrowski. Spotkanie jest dodatkowo płatne.

Do grupy warsztatowej STRAT UP można zgłosić się w każdym momencie jej trwania pod warunkiem zobowiązania się do wzięcia udziału min. w 3 zajęciach z rzędu.

 

Dlaczego aż 3 spotkania?

Dzięki 3 spotkaniom mamy szansę:

 • zobaczyć jak zmieniamy się w grupie ludzi ze spotkania na spotkanie, doświadczyć jak inni zmieniają się w kontakcie z nami i jak to jest o tych zmianach razem rozmawiać;
 • sprawdzić jak to jest, gdy zobowiążemy się do trzech spotkań – czy trudno czy łatwo wziąć odpowiedzialność za takie postanowienie;
 • dowiedzieć się na czym polega współpraca z psychoterapeutą;
 • poznać innych, którym też w tym momencie życia nie jest łatwo… 

Dlaczego tylko 3 spotkania?

 • żeby nie czuć się przymuszonym do podejmowania długoterminowej decyzji;
 • żeby móc zobaczyć, że to jest nasz wybór i że na ten wybór mamy wpływ.

Kiedy się spotykamy?                           

Prowadzący: Marcin Dąbrowski
Spotkania grupy: co druga sobota, godz.: 13.00-15.00
W trakcie zajęć przewidziana jest 15-minutowa przerwa
Skład grupy: 6-10 osób

START: 19.10
Daty kolejnych warsztatów: 9.11, 09.11, 23.11,  7.12, 21.12, 11.01, 25.01, 15.02, 29.02, 14.03; 28.03; 04.04, 25.04, 09.05, 23.05

Gdzie się spotykamy?

Miejsce spotkań: Tucholska 37

Jakie są koszty?

Karnet na pierwsze 3 zajęcia – obowiązkowy dla wszystkich250 zł
Pojedyncze zajęcia – płatne przed spotkaniem w biurze100 zł
Karnet na 3 kolejne zajęcia – płatne w biurze lub przelewem250 zł
Karnet na wszystkie zajęcia do końca semestruliczba spotkań x 75 zł
Pierwsza wpłata w wysokości 250 zł umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach grupy START UP. Powinna być dokonana najpóźniej na dwa dni przed zaplanowanym spotkaniem.

Przedłużanie spotkań

Po trzecim spotkaniu każdy uczestnik może zdecydować, że chce:

 1. poprzestać na 3 spotkaniach warsztatowych i pożegnać się z grupą;
 2. przedłużyć udział w grupie warsztatowej o kolejne 3 spotkania;
 3. uczestniczyć w spotkaniach do końca semestru;

W  sytuacji 2 i 3  należy jak najszybciej dokonać wpłaty za kolejne spotkania. Tylko dokonana wpłata jest gwarancją miejsca w grupie START UP. Brak kolejnych wpłat od osób, które brały udział w spotkaniach będziemy traktować jako decyzję o zakończeniu spotkań. Jest to ważne z uwagi na fakt, że równolegle z warsztatami prowadzona jest kwalifikacja nowych uczestników, którzy będą dołączać do spotkań w miarę zwalnianych miejsc. 

O możliwości dołączenia decyduje kolejność wpłat na konto ośrodka. Pierwszeństwo uczestniczenia w warsztatach mają osoby, które wykupią udział w grupie warsztatowej do końca roku. 

Opłaty można wnosić:

 • bezpośrednio w biurze lub
 • na konto Ośrodka Regeneracja: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem: imię, nazwisko, START UP.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania warsztatów z osobą prowadzącą po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Marcin Dąbrowski

Ukończyłem całościowe szkolenie w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji i SWPS. Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Na co dzień jestem członkiem zespołu psychoterapeutów w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (filia Zagórza), na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Sobieskiego 93. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.