Psychoterapia pary - Ośrodek Regeneracja

Psychoterapia pary

W naszym ośrodku, który jest nakierowany na pomoc dzieciom i młodzieży bardzo często okazuje się, że niezbędna jest praca dorosłych czyli rodziców. Dzięki niej wielokrotnie wzrasta szansa na lepsze zrozumienie i wspieranie konstruktywnych zmian w naszych dzieciach.

Jasne jest dla nas wszystkich, ze od jakości naszego związku zależy atmosfera w całej rodzinie. Dlatego też może się zdarzyć, ze na konsultacji zdecydujecie wspólnie z psychoterapeutą, że aby pomóc dziecku warto jest najpierw poukładać różne sprawy pomiędzy Wami jako parą.

Często zgłaszające się pary przeżywają kryzys, trwają w przedłużającym się konflikcie, inne czują, że straciły coś, co było między nimi i chciałyby to odzyskać. Terapia może być punktem zwrotnym dającym możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz tego co się dzieje w parze, co w konsekwencji pomaga w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji w przeprowadzaniu zmian. Sesje podczas terapii pary dają możliwość spotkania się, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz usłyszenia i zrozumienia uczuć i potrzeb partnera.

Celem terapii pary jest: zrozumienia natury i przyczyny konfliktu, pomoc w lepszym wzajemnym zrozumieniu, poprawa komunikacji oraz indywidualny rozwój uczestników, co wszystko razem służy bardziej świadomemu byciu w związku czy też przeprowadzaniu zmian.

Każdy bliski związek, bez względu na to, jak bardzo upragniony i niezbędny wiąże się z pewną ambiwalencją. Zdolność tolerowania jej jest niezbędna do rozwoju zdolności tworzenia zdrowej relacji z drugą osobą. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Miłość i nienawiść koegzystują w relacji, dopóki relacja żyje. Przeciwieństwo miłości, to obojętność.H. Dicks “Marital tentions”.

Katarzyna Brażyńska-Tatarowicz

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Klinicznej oraz Prawa Uniwersytecie Łódzkim.Ukończyłam 4 letnie szkolenie z psychoterapii oraz 2 letnie szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, które są szkoleniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłym, młodymi dorosłymi i młodzieżą.

Piotr Romanowski

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyłem 4-letnie Studium Terapii Rodzin organizowane przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie oraz Szkołę Trenerów BAZA w Krakowie. Od wielu lat wspieram psychoterapeutycznie młodzież i rodziny w ramach współpracy z instytucjami publicznymi m.in z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Edyta Stelmach

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii (ze specjalizacją Kliniczną Dziecka) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam trzyletnie Studium Psychoterapii, dwuletnie Studium Terapii Rodzin oraz dwuletnie Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerką warsztatu grupowego. Mam wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi.

Barbara Żak

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam podyplomowe 2 letnie Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz 5- letnie Szkolenie Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowane przez Sekcję Naukowa PSychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem trenerką i realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.