Marzena Denkiewicz - Ośrodek Regeneracja

Marzena Denkiewicz

Marzena Denkiewicz, psychoterapeutka młodzieżowa

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Jestem absolwentką 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii oraz 2-letniego w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja pedagogiczna) na Uniwersytecie Warszawskim i dziennikarstwa (WJC). 
Doświadczenie zdobywałam m.in. w Centrum Usług Psychologicznych w Warszawie, Pracowni Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Ego, w Ośrodku Terapeutycznym dla młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania Alira, w Fundacji Anima et Animus, w Hospicjum Domowym im. Cecily Sounders. Staż kliniczny odbyłam w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Drewnicy.
Pracuję i superwizuję się w nurcie psychodynamicznym.

W RegeneRacji

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży.

Prywatnie

Jestem żoną, matką syna.